Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомБухгалтерський облік і контроль → 
« Попередня Наступна »
Камишалов , Петро Іванович. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів, які навчаються за спеціальностями: «Фінанси і кредит», «Бухгалх облік, аналіз і аудит», «Світова економіка» - 2-е вид., Пер, і доп. - М.: Омега-Л. - 656 с, 2005 - перейти до змісту підручника

11.7. Документи з обліку праці та її оплату

Для контролю трудової дисципліни і для обліку відпрацьованого часу ведуть табельний облік. Він полягає у щоденній реєстрації явки на роботу, звільнення з неї, всіх випадків запізнень і неявок із зазначенням їх причини, а також годин простою і годин понаднормової роботи.

5 За винятком осіб, звільнених з ініціативи адміністрації внаслідок різних порушень трудового договору, трудової дисципліни і правопорядку і не мають до моменту настання непрацездатності безперервного трудового стажу, необхідного для призначення допомоги у повному обсязі, Вік дитини визначається до дня настання тимчасової непрацездатності. Зміни у віці дитини, що сталися у період тимчасової непрацездатності, не враховуються.

Такий облік здійснюють бухгалтер, бригадир або майстер в табелі обліку використання робочого часу. Для спрощення табельного обліку можна обмежитися лише реєстрацією в ньому від ^ відхилень від нормальної тривалості робочого дня.

Облік вироблення в організаціях здійснюють майстри, брига ^ Діри та інші працівники, на яких покладено ці обов'язки, Застосовують різні форми первинних документів (наряди на відрядну роботу, відомості обліку виконаних робіт та ін,).

Незалежно від форми первинні документи повинні містити такі відомості; кількість і якість роботи; норму часу і розцінку за одиницю роботи; суму заробітної плати; шифри обліку витрат, на які відноситься перерахована заробітна плата; кількість нормо- годині за виконану роботу.

Для визначення суми заробітної плати, що підлягає видачі працівникам, необхідно визначати суму заробітку за місяць і виробити з неї необхідні утримання. Ці розрахунки виробляють зазвичай в розрахунково-платіж відомості, яка, крім того, служить і документом, за яким проводять виплати за місяць.

У лівій частині цієї відомості записують суми нарахування заробітної плати за її видами (відрядно, погодинно, премії та різного роду доплати), в правій - утримання за їх видами і суму до видачі. На кожного працівника Із відомості відводять один рядок.

В деяких організаціях замість розрахунково-платіжних відомостей застосовують окремо розрахункові та платіжні відомості. У розрахунковій містяться всі розрахунки з визначення сум заробітної плати, що підлягають виплаті. Платіжну відомість використовують лише для виплати заробітної плати-Розрахунково-платіжні відомості або заміщають їх розрахункові та платіжні відомості застосовують для розрахунків з працівниками за цілий місяць.

Аванс за першу половину місяця зазвичай видають за платіжними відомостями. Суму авансу найчастіше визначають з розрахунку 40% заробітку по тарифних ставках або окладів з урахуванням відпрацьованих днів.

Заробітну плату видають із каси протягом трьох днів. За ис-j перебігу цього строку касир проти прізвищ працівників, які не отримали заробітну плату, робить відмітку «депоновано».

Він складає реєстр депонентів і на титульному аркуші відомості вказує фактично виплачену і не одержану суму заробітної плати. Суми невиплаченої в рок зарплати після закінчення трьох днів здають в банк на розрахунковий рахунок

На кожного працівника, відкривають особові рахунки. На лицьовій стороні даного документа записують відомості (сімейне поло-ються, розряд, оклад, стаж, час вступу на роботу тощо), а на зворотному - всі види нарахування і утримань за кожен місяць. За цими даними легко розрахувати середній заробіток за будь-який період.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.7. Документи з обліку праці та її оплати "
 1. 12 Нормативні документи в бухгалтерському обліку
  документи відображають реальні процеси, що відбуваються в Російській Федерації, і сприяють відповідності вітчизняного обліку міжнародним стандартами фінансової
 2. 11.2. Форми заробітної плати та порядок її нарахування
  документом з обліку працівників при погодинній оплаті є табелі. Залежно від інтенсивності та ефективності роботи відрядна форма оплати праці підрозділяється на пряму відрядно-преміальну та відрядно-прогресивну. При прямій відрядній формі оплату здійснюють за кількість одиниць виготовленої продукції або за виконану роботу з твердих відрядних розцінок, встановлених
 3. 11.1. Правове регулювання організації праці
  документами. Насамперед, це уніфіковані форми первинної облікової документації з обліку праці та її оплати, затверджені Постановою Держкомстату Росії від 29 грудня 2000 р. № 136, У їх числі; * наказ (розпорядження) про прийом на роботу; * особиста картка працівника; * штатний розклад; * облікова картка наукового, науково-педагогічного працівника; * наказ (розпорядження)
 4. ТЕСТИ
  праці; Б) погодинна форма оплати праці; відрядна форма оплати праці; Г) контрактна система оплати праці. Відрядна форма заробітної плати застосовується при: наявності кількісних і якісних показників роботи, які безпосередньо залежать від даного робітника (бригади); Б) виконанні робіт з обслуговування обладнання; відсутності технічно обгрунтованих норм праці. Нарахування заробітної
 5. 4.3. Третій рівень нормативного регулювання
  документів, що регулюють методику бухгалтерського обліку (третій рівень регулювання). Дані документи слід розбити на дві групи. Одна регулює облік об'єктів загальногалузевого призначення, інша має галузеву спрямованість. Перша група включає в себе, зокрема: - Порядок ведення касових операцій Б РФ. Інструкція ЦБ РФ від 4 жовтня 1993 р. № 40.; - Методичні вказівки
 6. 8.1. Поняття, оцінка та класифікація матеріал ьних цінностей
  документами, що визначають порядок обліку матеріальних цінностей, є: - Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації, затверджене наказом Мінфіну РФ від 27 липня 1998 № 34н; - Положення з бухгалтерського обліку «Учетматеріально-про ^ виробничих запасів» (ПБУ 5/01), затверджене наказом Мінфіну РФ від 9 червня 2001р. № 44н;? Про внесення
 7. 9.3. Питання для повторення 1.
  Документів здійснюється виплата заробітної плати працівникам підприємства? 8. Які форми і системи оплати праці ви знаєте? 9. У яких документах відображається використання робочого часу? 10. Який період є розрахунковим при розрахунку відпускних працівникам підприємства? 11. Нарахування заробітної плати менеджерам підприємства збільшує, зменшує або не змінює валюту бухгалтерського
 8. 5.2. Правове регулювання та об'єкти обліку
  документації за відповідними активами, зобов'язаннями та господарськими операціями. Спеціальні правила (норми), що відносяться до викладати проблемам, містяться в: - Федеральному законі від 25 лютого 1999 р. № 39-ФЗ «Про інвестиційну діяльність в Російській Федерації, здійснюваної у вигляді капітальних вкладень»; - Положенні з бухгалтерського обліку «Облік договороп (контрактів) на
 9. 7.1. Поняття фінансових вкладень
  документами, що визначають порядок обліку фінансових вкладень, є: - Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації, затверджене наказом Мінфіну РФ від 27 липня 1998 р. № 34 н; - Положення з бухгалтерського обліку ^ Облік фінансових вкладень »(ПБУ 19/02), затверджене наказом Мінфіну РФ від 10 грудня 2002 р. № 126н. Фінансові вкладення
 10. Питання 6.6. Фонд оплати праці та його структура.
  Праці всім працівникам (фонд оплати праці); - дохід (дивіденди,%) з акцій, облігацій і вкладах членів трудового колективу в майно підприємства, нараховані до виплати працівникам; - суми наданих трудових і соціальних пільг , включаючи матеріальну допомогу. Фондоплати праці представляетсобой загальну суму витрат на оплату праці працівників і виплат соціального характеру. До складу
 11. 5.5. Контрактна система
  праці є контрактна система, яка передбачає укладання договору (контракту) на певний строк між роботодавцем і виконавцем. Трудовий договір (контракт) укладається у письмовій формі при найманні працівника, де обумовлюються умови праці, права та обов'язки сторін, режим роботи та рівень оплати праці, а також термін дії контракту. У договорі викладені і наслідки, які
 12. Глава 6 Продуктивність і оплата праці
  праці
 13. СПИСОК ЛИТЕРА ТУРИ 1.
  Обліку «Облік матеріально-виробничих запасів» ГІБУ 5/01. - М.: Изд-во «Ось-89», 2001. 18. Положення з бухгалтерського обліку «Облік основних засобів» ПБУ 6/01. - М.: Изд-во «Ось-89», 2001. 19. Положення з бухгалтерського обліку «Доходи організації» ПБУ 9/99. -М.: Изд-во «Ось-89», 2001. 20. Положення з бухгалтерського обліку «Витрати організації» ПБУ 10/99. - М: Изд-во
 14. II. ВИТРАТИ по звичайних видах діяльності 5.
  Обліку в сумі, обчисленої в грошовому вираженні, рівній величині оплати в грошовій і іншій формі або величині кредиторської заборгованості (з урахуванням положень п. 3 цього Положення). Якщо оплата покриває лише частину визнаних витрат, то витрати, що приймаються до бухгалтерського обліку, визначаються як сума оплати та кредиторської заборгованості (в частині, не покритій оплатою). 6Л. Величина
 15. 3.3. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками
  документи за якими акцептовані і підлягають оплаті через банк;? товарно-матеріальні цінності, роботи і послуги, на які розрахункові документи від постачальників або підрядчиків не надійшли (так звані невідфактуровані поставки);? лишки товарно-матеріальних цінностей виявлені при їх прийманні;? отримані послуги з перевезень, у тому числі розрахунки по недоборів і перебір тарифу
 16. 3.2. Облікові регістри
  документах, обов'язково накопичується і систематизується в регістрах бухгалтерського обліку. Регістри можуть мати форму спеціально розграфлених книг (журналів), окремих листок і карток, машинограм, отриманих при використанні обчислювальної техніки, а також магнітних стрічок, дисків, дискет та інших машинних носіїв. Організація, що використовує регістри бухгалтерського обліку на машинних
 17. Розділ IV. ПРОВЕДЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ
  документації, що оформляє виконання угоди. Товарні та розрахункові документи. Документи по платіжно-банківських операцій. Страхові документи. Відвантажувальні і транспортні документи. Транспортно-експедиторські документи. Митні документи. Стандартизація та уніфікація зовнішньоторговельних
 18. ВСТУП
  документами фінансового (бухгалтерського) та податкового обліку. Для успішного управління підприємством керівнику потрібна інформація про фактичні витрати виробництва і реально отриманого прибутку незалежно від правил розрахунку цих показників, встановлених у вищевказаних документах. Формування витрат у гірничодобувних галузях має особливості, зумовлені специфікою гірського
 19. 7.1. Вимоги до організації бухгалтерського обліку на малих підприємствах
  документів, застосовуваних для оформлення господарських операцій, по яких не передбачені типові форми первинних облікових документів, а також форми документів для внутрішньої бухгалтерської звітності, порядок проведення інвентаризації і методи оцінки видів майна і зобов'язань; правила документообігу і технологія обробки облікової інформації, порядок контролю за господарськими операціями, а
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха