Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи і та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхове справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірничої промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування і природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомЕкономіка нафтогазових галузей промисловості → 
« Попередня Наступна »
В.Ф. Дунаєв, В.Д. Шпаков. Н.П. Єпіфанова, В.Н. Линдін. Економіка підприємств нафтової і газової промисловості: Підручник. Под ред. В.Ф. Дунаєва. - М.: ФГУТІ Пзд-во «Нафта і газ» РГУ нафти і газу ім. II.VI. Губкіна. - 352 с., 2006 - перейти до змісту підручника

12.1. Основні поняття і зміст інноваційної діяльності

Інновація - перетворення потенційного науково-технічного прогресу в реальний, що втілюється в нових продуктах і технологіях.

Обов'язковими властивостями інновації є науково-технічна новизна і виробнича придатність. Комерційна реалізація стосовно інновації виступає як потенційне властивість, для досягнення якого необхідні певні умови. Науково-технічні інновації повинні мати новизною, задовольняти ринковому попиту і приносити прибуток виробнику.

Інноваційний процес (діяльність) пов'язаний із створенням, освоєнням і поширенням інновації.

Розрізняють три форми інноваційного процесу.

Простий внутріорганізаціонньш інноваційний процес - припускає створення і використання нововведення усередині однієї і тієї ж організації, нововведення в цьому випадку не приймає безпосередньо товарної форми.

При простому інноваційному процесі нововведення виступає як предмет купівлі-продажу. Така форма інноваційного процесу означає відділення функцій творця і виробника нововведення від функцій її споживача.

Розширений інноваційний процес виявляється в створенні нових виробників нововведення, у порушенні монополії вироб-водія-піонера, що сприяє через взаємну конкуренцію удосконалюванню споживчих властивостей товару.

Інноваційний процес (ІП) можна представити наступними послідовними видами діяльності:

ФИ-ПІ-Р-Пр-С-Ос ~ ПП ~ М-Сб,

де ФМ - фундаментальне (теоретичне) дослідження;

ПІ - прикладне дослідження;

Р - розробка;

Пр - проектування;

С - будівництво;

Ос - освоєння;

ПП - промислове виробництво;

М - маркетинг;

Сб - збут.

Залежно від технологічних параметрів інновації підрозділяються на продуктові і процесні. Продуктові інновації включають застосування нових матеріалів, нових напівфабрикатів і комплектуючих, отримання принципово нових продуктів.

Процесні інновації означають нові методи організації виробництва (нові технології). Процесні інновації можуть бути пов'язані зі створенням нових організаційних структур у складі підприємства.

За типом новизни для ринку інновації діляться на нові для галузі у світі, нові для галузі в країні, нові для даного підприємства (групи підприємств.

Залежно від сфер діяльності виділяють інновації технологічні, виробничі, економічні, торгові, соціальні, в області управління.

Організаційними структурами інноваційного менеджменту є наукові організації, венчурні фірми, фірми-експл-ренти.

Наукова організація - організація (установа, підприємство, фірма), для якої наукові дослідження і розробки складають основний вид діяльності. Вони можуть бути основною діяльністю для підрозділів, що знаходяться у складі організації.

Венчурні фірми - невеликі фірми, що спеціалізуються на дослідженнях, розробках, виробництві нової продукції. Це форма ризикованого (венчурного) підприємництва. Венчурні фірми, як правило, неприбуткові, тому що не займаються організацією виробництва продукції, а передають свої розробки іншим фірмам - Експлерент, які просувають нововведення на ринок.

Головна мета інноваційного менеджера - знизити ризик у життєдіяльності фірми і створити комфортні умови роботи для її співробітників.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 12.1. Основні поняття і зміст інноваційної діяльності "
 1. 36.3. Показники результатів інноваційної діяльності
  поняття нової (знову впровадженої) продукції відповідає поняттю радикальної продуктової інновації, удосконаленої продукції - поняттю інкрементальної продуктової інновації. Інша інноваційна продукція є результатом впровадження процесних інновацій, як правило, це вже випускається підприємством продукція. До даної категорії інноваційної продукції відносять і продукцію, що базується на
 2. Глава 36. Статистичне вивчення результативності наукової та інноваційної діяльності
  інноваційної
 3. 13.6. Ефективність вугільних інвестицій
  основних показників ефективності інвестиційного проекту відносять: 1) інтегральний ефект (Еінт), який відображає абсолютну величину економічного ефекту від реалізації інвестицій: Еінт - Д - З де Д - оцінювана величина прогнозованих доходів; З - оцінювана величина прогнозованих витрат; 2) індекс рентабельності (Ір): І - Д? р З '3) величину абсолютної
 4. 36.4. Джерела статистичної інформації про науку та інновації
  основних засобів. Міністерства та відомства представляють дані про фінансування наукових досліджень і розробок за рахунок коштів федерального бюджету за формами звітності № 1-ФБ, встановленим Міннауки Росії. Введення статистичного спостереження за інноваційною діяльністю здійснювалося поетапно. На першому етапі оцінювався загальний рівень інноваційної активності в промисловості за підсумками
 5. ЗМІСТ
  зміст бізнес-плану 72 Місцезнаходження фірми 73 Мета бізнесу 74 Галузь і створювана фірма 7 Опис виду діяльності 76 Продукт або вид послуг 77 Аналіз ринку 78 Конкуренція і конкурентна перевага 79 Організація і практика зовнішньоекономічних зв'язків 82 Стратегія маркетингу 84 Прогнозування продажів 87 Змінна складова витрат на продажу 89 План виробництва 91 Управління та
 6. ДОДАТОК 2. завдання на контрольні роботи
  основні вимоги до його оформлення. Оцінка ринку збуту і потенційних споживачів в бізнес-плані. Оцінка конкурентоспроможності товару і фірми. Фінансовий план фірми. Оцінка ризику і лімітують факторів у бізнес-плані. Методи планування, використовувані в організаційному розділі бізнес-плану. Стратегія досягнення беззбитковості фірми. Цінова стратегія фірми, вибір ефективної методики
 7. ОЦІНКА НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РЕСПУБЛІЦІ МОРДОВИЯ
  інноваційна діяльність є найважливішим чинником модернізації економіки, її становлення, розвитку і зміцнення. Разом з тим, протягом останнього десятиліття масштаби інноваційної діяльності в російській економіці вельми скромні. Так, частка інноваційних організацій в промисловості по відношенню до їх загальної сукупності скоротилася з 50 - 60% в 1980-х рр.. до 20% в перші
 8. 13.1. Інноваційний розвиток: основні поняття
  основною метою є забезпечення умов тривалого виживання і стійкого розвитку підприємства на ринку. Джерелами для формування ідей інновацій є результати аналізу тенденцій розвитку соціально-економічних процесів, що відбуваються в суспільстві, у тому числі під дією факторів НТП; потреби і запити споживачів (як існуючі, так і потенційні); розробки
 9. 13.2. Управління інноваційним розвитком
  інноваційний розвиток вугільного підприємства, розглянуті з позицій конкретного підприємства, орієнтовані на досягнення поставлених цілей (завоювання більшої частки ринку, збільшення прибутку в поточному періоді або перспективі, забезпечення високих темпів сталого економічного розвитку та т . п.) в умовах конкурентного середовища, коли цілі інших підприємств можуть з ними не збігатися (і, як
 10. Удосконалення технології інноваційного інвестування
  основним змістом якої є розвиток економіки , заснованої на наукових знаннях і базується на високоефективних національних інноваційних системах. Останніми роками переважна частина приросту валового внутрішнього продукту в цих країнах отримана за рахунок нових наукових знань, втілених у технологіях, послуги, устаткування і системах, тобто за рахунок активної інноваційної
 11. ОЦІНКА РЕГІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
  основний капітал усіх обстежених підприємств склав 2390,6 млн. р.., з них 13,6% - інвестиції в основний капітал інноваційно-активних підприємств. тис. р.. 500000 400000 300000 200000 100000 0 413284 237247 224328 220279 41 64 507 \ \ 5419241 - I eJ, 2005 2004 2006 Рис. 3. Обсяг інноваційної продукції за ступенем новизни, тис. р..: ряди: 1 - продукція, що піддавалася значним
 12. 33.2. Система показників статистики науки та інновацій
  основних фондів досліджень і розробок. 1.1.2.2. Показники руху основних фондів досліджень і розробок .. 1.1.2.3. Показники використання основних фондів досліджень і розробок. 1.1.2.4. Показники обсягу, складу, динаміки і використання оборотних коштів досліджень і розробок. 1.1.3. Показники інформаційних ресурсів науки.
 13. У цьому параграфі ми вводимо поняття загального рівноваги (або, більш точно, загального конкурентного рівноваги) і обговорюємо ту роль, яку відіграє це поняття в неокласичному аналізі.
  поняття загальної рівноваги (або, більш точно, загального конкурентного рівноваги) і обговорюємо ту роль , яку відіграє це поняття в неокласичному
 14. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
  основних складових інноваційного потенціалу. Відсутня також наукове обгрунтування необхідного і достатнього числа і складу показників, що оцінюють інноваційний потенціал. Представляється, що даним питанням в умовах формування глобального інноваційного суспільства необхідно приділяти більше уваги. н ц до П про о з а т е л і про е к і - загальний обсяг витрат на створення, при) етеніе і
 15. Структура експорту
  інноваційні потужності приймаючої країни в тих областях, де її фірми найбільш сильні і мається конкурентна ринкова середу. Що стосується інвестицій в нові для приймаючої країни області, що не конкуруючі з місцевими фірмами, то в даному випадку вплив ТНК призведе до чистого приросту інноваційних здібностей приймаючої
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха