Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомАналіз фінансово-господарської діяльності підприємства → 
« Попередня Наступна »
Нікольська Е . В.. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності поліграфічних підприємств. Підручник. - М.: Изд-во МГУП. - 351 с., 2002 - перейти до змісту підручника

12.1. Завдання аналізу і джерела інформації

 
У процесі виробництва друкованої продукції споживаються папір, фарби, нитки, енергія та інші матеріальні цінності. Своєчасне отримання, а також раціональне їх використання надають вирішальне значення на економічні показники діяльності підприємства, у зв'язку з чим важливе значення має аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами та їх використання.
Зростання потреби підприємства в матеріальних ресурсах у зв'язку із збільшенням випуску продукції може бути задоволений екстенсивним шляхом, тобто придбанням більшої кількості матеріалів (наприклад, паперу, енергії) або інтенсивним, тобто більш економічним використанням наявних у підприємства запасів у процесі виробництва продукції (скорочення відходів сировини, економія матеріалів у результаті досягнень науково-технічного прогресу та ін.) Перший шлях вимагає додаткових коштів на придбання матеріалів, а другий шлях забезпечує зниження собівартості одиниці продукції і питомих матеріальних витрат.
Основні завдання аналізу використання матеріальних ресурсів полягають у наступному:
 • оцінка реальності плану постачання підприємства матеріальними ресурсами за асортиментом, обсягом, комплектності та строками поставки;
 • встановлення рівня забезпеченості підприємства необхідними матеріальними ресурсами;
 • перевірка відповідності запасів матеріальних цінностей встановленим нормативам і виявлення в складі виробничих запасів зайвих і непотрібних підприємству матеріалів;
 • визначення впливу організації матеріально-технічного постачання на найважливіші показники роботи підприємства (обсяг випуску продукції, собівартість, продуктивність праці тощо);
 • оцінка рівня ефективності використання матеріальних ресурсів;
 • виявлення внутрішньовиробничих резервів економії матеріальних ресурсів, зниження матеріаломісткості продукції;
 • розробка заходів щодо усунення недоліків в організації матеріально-технічного постачання.

Відповідно з цими завданнями аналіз впливу забезпеченості підприємства предметами праці та їх використання на обсяг продукції повинен проводитися в трьох напрямках: аналіз забезпеченості підприємства матеріально-технічними ресурсами, аналіз стану запасів і вивчення використання матеріалів.
Джерелами інформації для проведення аналізу забезпеченості підприємства предметами праці та їх використання служать:
 • дані планового відділу та відділу матеріально-технічного постачання (інформація про потреби підприємства в матеріальних ресурсах на планований період, нормах запасів матеріальних цінностей);
 • дані бухгалтерського обліку про прихід і витрату окремих видів матеріалів, первинні документи з обліку матеріалів (прибуткові ордери, накладні, лімітні карти тощо);
 • а також дані річної та квартальної звітності, де відображається інформація про матеріальні витрати на виробництво.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12.1. Завдання аналізу і джерела інформації "
 1. Тема 3 ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАНКІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
  інформації. Джерела внутрішньої інформації. Банківська звітність, її основне призначення. Вимоги міжнародних стандартів до звітності. Джерела зовнішньої інформації. Користувачі інформації. Основні напрями організації аналітичної роботи в
 2. РОЗДІЛ II. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ТА ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ВИБОРУ ІНОЗЕМНОГО ПАРТНЕРА
  аналізу та показники потенціалу. Основні показники діяльності та фінансової стійкості іноземних фірм. Аналітичні коефіцієнти. Аналіз тенденцій. Тема 9. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЕД Джерела комерційної інформації. Постійні публікації. Використання баз даних («Консультант», «Гарант»), електронної мережі Інтернет. Технології зовнішніх комунікацій в
 3. МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами
  завданнями аналізу використання матеріальних ресурсів є: - аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами, - аналіз виробничих запасів; - аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів. При аналізі забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами перевіряють обгрунтованість плану матеріально-технічного постачання, обгрунтованість норм, що лежать в основі
 4. Екзаменаційні квитки
  завдання порівняльного аналізу в системі АФХД. 2. Визначення потреби в оборотному капіталі. 3. Завдання на визначення ритмічності виробництва. 1. Оперативний і стратегічний види аналізу в системі АФХД. 2. Методи виявлення резервів підвищення ефективності трудозатрат. 3. Завдання на визначення факторів рентабельності. Квиток 18 січня. Інформаційні моделі АФХД: основні
 5. Тема 4 ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ І ЙОГО РОЛЬ В УПРАВЛІННІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
  завдання та функції фінансового аналізу в банку. Комплексний підхід до аналізу діяльності банку. Організація проведення фінансового аналізу в комерційному
 6. 6.1. Завдання аналізу і джерела інформації
  завдання аналізу економічних результатів: 1) оцінка виконання завдань бізнес-плану за економічними результатами; 2) аналіз динаміки складу і структури прибутку підприємства; 3) визначення впливу окремих факторів на прибуток від продажів; 4) розгляд складу і динаміки операційних доходів і витрат підприємства та їх вплив на прибуток; 5) вивчення складу і динаміки позареалізаційних
 7. ЗМІСТ
  аналіз схем ціноутворення при дискримінації другого типу 88 3-й тип цінової дискримінації: «сегментація ринку» 89 Завдання 92 ОЛІГОПОЛІЯ 94 1. Модель Курно 94 Властивості рівноваги Курно у випадку постійних і однакових граничних витрат 95 Симетричність рівноваги і позитивність випусків 96 Існування і єдиність рівноваги 96 Порівняння рівноваги Курно з рівновагами при монополії
 8. 4.1. Класифікація методів аналізу ділових ситуацій
  аналізу. У діловому плануванні цей етап часто є суттєвою частиною всієї роботи. У кожному дослідженні збір фактів для аналізу ситуації є справою вкрай відповідальним, так як кожен подальший ілаг залежить від достовірності, повноти і точності інформації, що представляє собою той сирої вихідний матеріал, на підставі якого шляхом аналізу і синтезу складаються остаточні
 9. 15.4.1 Завдання
  завдання 652 на с. 601, припустивши, що на ринку існує кілька страхових компаній. Переформулюйте цю ситуацію в дусі моделі найму, опишіть відповідну гру і концепцію рішення в цій грі (рівноваги Ротшильда-Стігліца на ринку страхових послуг). (Б) Покажіть, що в умовах повної інформації в рівновазі Ротшильда-Стігліца фірми отримують нульовий прибуток. Знайдіть це рівновагу.
 10. 4.3.1. Значення ділової літератури в аналітіческойработе
  аналізу ситуації: Особисті спостереження та експерименти. Бібліографічні огляду, містять матеріал, наявний з даного питання. Бесіда з особами, що володіють потрібними відомостями. Анкети, що містять інформацію, яку не можна добути ніяким іншим способом. Коли і де слід вдаватися до бібліографічних досліджень в цілях аналізу господарської ситуації? Перш ніж приступити до аналізу
 11. 9.2. Партнерські групи комерційної організації як користувачі інформації та суб'єкти фінансового аналізу
  задач аналізу як наслідок попереднього фактора; o максимальна відкритість результатів аналізу для користувачів інформації про діяльність підприємства. Основний зміст (завдання) зовнішнього фінансового аналізу, здійснюваного партнерами підприємства поданням публічної фінансової звітності, складають: o аналіз абсолютних показників прибутку; o аналіз відносних показників
 12. 1.2. Види аналізу
  задача економістів полягає в тому, щоб, зберігши кращі традиції російської економічної думки, сприйняти найбільш корисний досвід сучасного зарубіжного та вітчизняного аналізу і отримати дієвий інструмент для підвищення ефективності
 13. РОБОТИ У НАПРЯМІ "ТОВАРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОРГІВЛІ".
  Задач, їх розподіл. Форма виконання: а) Підготовка доповіді (краще двох незалежних доповідей) представниками системи управління. б) Робота менеджерів з консультантами з обговорення цих доповідей (4 години). 2. Просування торговельної марки як стратегічне завдання фірми В-текс. Проект просування торгової марки. Форма виконання: а) Підготовка доповідей менеджерами. б)
 14. 9.1. Фінансовий аналіз як база прийняття управлінських рішень
  задач суб'єктів фінансового аналізу, тобто конкретних користувачів фінансової інформації. Цілі аналізу досягаються в результаті вирішення певного взаємозалежного набору аналітичних завдань. Аналітична задача являє собою конкретизацію цілей аналізу з урахуванням організаційних, інформаційних, технічних і методичних можливостей проведення цього аналізу. Основним фактором в
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха