Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та і моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомМатематичні методи і та моделювання в економіці → 
« Попередня Наступна »
І.І. Холявін. МАТЕМАТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ ТА ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ. Навчальний посібник для студентів економічних вузів Частина 2. Гатчина 2009, 2009 - перейти до змісту підручника

12.2. Побудова мережного графіка комплексу операцій. І


Ходнев інформація про роботи, які потрібно виконати, повинна містити перелік всіх робіт, послідовність їх виконання та оцінку кожної роботи (тривалість, вартість тощо). Так, наприклад, інформація про деяке проекті може бути задана у вигляді структурної таблиці комплексу робіт (табл.1). У цій таблиці дано перелік (номера) всіх робіт, послідовність їх виконання, тривалість кожної роботи.
Приклад 1. Побудуємо упорядкований мережевий графік комплексу робіт в термінах подій.
| Нехай 0 - номер вихідної події. Роботи а1, а2, а3 і а4 не мають попередніх робіт, тому вони виходять з вихідної події. Роботи а5 і а12 спираються на роботу а1. Отже, робота а1 закінчується подією (№ 1), з якого виходять роботи а5 і а12. Роботи а6 і А7 спираються на роботи а2 і а5. Отже, роботи а2 і а5 закінчуються подією (№ 2), з якого виходять роботи а6 і А7. Роботи А8 і а9 спираються на роботу а3. Отже, робота а3 закінчується подією (№ 3), з якого виходять роботи А8 і а9. Роботи А10 і А11 спираються на роботи а4, а6 і А8. Отже, роботи а4, а6 і А8 закінчуються подією (№ 4), з якого виходять роботи А10 і А11, і т.д. На роботи А16 і А17 не спирається ні одна робота, тому їх закінченням служить завершальна подія (№ 8). Мережевий графік зображений на рис. 4. Він виражає логічний зв'язок в послідовності подій та робіт. Події побудованого мережевого графіка мають впорядковану нумерацію.
Таблиця 1
Структурна таблиця комплексу робіт
Робота Спирається на роботи Продовжить.
Роботи
Робота Спирається на роботи Продовжить.
Роботи
а1 - 4 А10 а4, а6, А8 1
а2 - 5 а11 а4, а6, А8 2
а3 - 2 а12 а1 2
а4 - 2 а13 А10 3
а5 а1 2 А14 А10 3
а6 а2, а5 3 А15 а9, а11, а13 1
а7 а2, а5 2 А16 а9, а11, а13 4
А8 а3 5 А17 а7, а12, А14, А15 4
а9 а3 2

Однак іноді у вихідному мережевому графіку події мають невпорядковану нумерацію. Тому після побудови графіка у разі необхідності рекомендується перенумерувати його події

(номер початкового події будь-якої роботи повинен бути менше номера її кінцевого події, правило 5 побудови мережевого графіка). ?
 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12.2. Побудова мережного графіка комплексу операцій. І "
 1. 12. ОСНОВИ мережевого планування і управління
  побудови. Діяльність організацій, підприємств та їх підрозділів з виконання складного, трудомісткого комплексу робіт повинна бути підпорядкована єдиним планом. Лише наявність такого плану може забезпечити організоване та своєчасне проведення всіх робіт, що входять у розглянутий комплекс. Особливе значення при цьому має правильна організація всієї системи управління ходом робіт. План
 2. 17. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ
  побудови мережевого графіка. 3. Критичний шлях, критичний час, ранні та пізні терміни звершення події. 4. Теорія ігор з природою. Критерії Байеса, Лапласа, Вальда, Севіджа, Гурвіца. 5. Матричні ігри двох осіб з нульовою сумою. Оптимальні рішення в іграх двох осіб з нульовою сумою 6. Чисті стратегії. Нижня і верхня ціна гри. Cедловая точка для пари чистих стратегій. 7.
 3. 12.6. Лінійна карта мережі.
  Побудована за раннім і пізнім строками звершення подій. При побудові лінійної карти по раннім строкам момент настання вихідної події вважається рівним нулю, тобто всі відрізки (0, j) відкладаються від осі ординат. Відрізок (i, j) відкладається так, щоб його початок лежало на одній вертикалі з найбільш правим кінцем всіх відрізків-робіт, що закінчуються подією j. Тим самим, початок кожної роботи
 4. 3.6. Моделі мережевого планування і управління
  мережевий графік, мережа) називається економіко-математична модель, що відображає комплекс робіт (операцій) і подій, пов'язаних з реалізацією деякого проекту (науково-дослідного, виробничого та ін), в їх логічній і технологічній послідовності та зв'язку. Аналіз мережної моделі, представленої в графічній або табличній (матричної) формі, дозволяє, по-перше, більш чітко виявити
 5. 8.3. Програмно-цільове планування і управління підготовкою виробництва
  побудованому графіку має бути одне початкове і одне кінцеве подія. Подія - це проміжний або кінцевий результат однієї або декількох робіт. Воно не має тривалості в часі, а вказує на початок будь-яких робіт і може бути одночасно завершенням інших. Під роботою в мережевому графіку розуміються будь-який процес, що вимагає витрат праці; очікування, вимагає витрат
 6. 2.11. Пропорції Фібоначчі в аналізі ринкових графіків
  графіка. За первісну точку відліку береться мінімальна ціна (початок тенденції), через неї проводиться горизонтальна лінія. Максимум ціни (останній пік) проектується на цю горизонталь. Побудований вертикальний відрізок ділиться двома точками-рисками на три частини, а ще одна точка ставиться посередині вертикального відрізка. Через ці три точки (0,382, 0,5 і 0,618 довжини відрізка) проводяться
 7. Введення мережевого планування робіт у діяльності фірми "В-текс"
  мережевого графіка наступні елементи : 1. Список робіт робиться з тією ступенем подробиці, яку можуть досягти (в сенсі здатності розрізнити) самі виробники та керівники робіт. Цей пункт - найважливіший в даному підході. 2. Час. Кожній роботі повинен бути атрибутував (призначений) часовий інтервал (загальна тривалість) і дати початку та завершення, відповідно. Наприклад:]
 8. 12.4. Моменти початку і закінчення робіт. Резерви часу
  мережевого графіка є моменти їх початку і закінчення. Для критичної роботи ці моменти рівні термінами звершення початкового і кінцевого подій даної роботи. Будь-яка затримка в термінах виконання критичної роботи неприпустима, оскільки вона призводить до затримки у виконанні всього комплексу робіт. Для некритической роботи (i, j) розрізняють моменти її найбільш раннього можливого початку tpн (i, j) і
 9. Мережеве планування в умовах невизначеності.
  Мережевої моделі та оцінки тривалості робіт (в добі) задані в табл. 3.17. Потрібно: а) отримати всі характеристики СМ, ??б) оцінити ймовірність виконання всього комплексу робіт за 35 днів, за 30 днів, в) оцінити максимально можливий термін виконання всього комплексу робіт з надійністю 95% (тобто р = 0,95) . Три перші графи табл. 3.17 містять вихідні дані, а дві останні
 10. Зміст
  мережевого планування і управління ................. 13 квітня. Ігри з природою. Критерії для прийняття рішень .......... 16 14. Елементи теорії ігор ................................................ 21 15. Параметричне програмування ............................ 38 16. Основи динамічного програмування ..................... 50 17. Контрольні питання для підготовки до іспиту ............ 68 18. Контрольна робота з математичного програмування і
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха