ГоловнаЗовнішньоекономічна діяльністьЗовнішньоекономічна діяльність → 
« Попередня Наступна »
Л.Є. Стровский, С.К. Казанцев, Е.А. Паршина та ін Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Підручник для вузів.; Під ред. проф. Л.Є. Сгровского. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ. - 823 с., 1999 - перейти до змісту підручника

12.2. Страхування зовнішньоторговельних вантажів

Відповідно до Міжнародних правил "Інкотермс-90", складеними і рекомендованими Міжнародною торговою палатою і вживаними в зовнішній торгівлі, визначаються дві важливі умови експортно-імпортної угоди - момент переходу ризику втрати або пошкодження товару і розподілу витрат між продавцем і покупцем:

Базис поставки по "Інкотермс-90" Умовне позначення Перехід ризику з продавця на покупця Перехід витрат з продавця на покупця Франко-завод

(... в обумовленому пункті) EXW

У момент передачі товару у розпорядження покупця на складі продавця Покупець несе всі витрати з моменту надання товару в його розпорядження Франко-перевізник (... в обумовленому пункті) FCA У момент передачі товару в розпорядження перевізника чи іншої особи, призначеної покупцем Продавець оплачує всі витрати до моменту доставки товару перевізнику

Франко вздовж борту судна

(.. . у зазначеному порту відвантаження)

FAS

Після розміщення товару вздовж борту пойменованого судна в порту відвантаження

Витрати після розміщення товару вздовж борту судна несе покупець

Франко-борт

(... у вказаному порту відвантаження)

FOB

У момент перетину товару поручнів судна в порту навантаження

Всі витрати до перетину вантажем поручнів судна при навантаженні несе продавець

Вартість і фрахт (... в пойменованому порту призначення)

CFR

У момент перетину товару поручнів судна в порту навантаження

Усі витрати з доставки товару на борту судна в пойменований порт призначення

Вартість, страхування і фрахт

(... в пойменованому порту призначення)

CIF

У момент перетину товару поручнів судна в порту навантаження

Продавець несе всі витрати з доставки товару в пойменований порт призначення, включаючи страхування

Перевезення оплачена до ...

(... Зазначеного місця призначення)

СРТ

У момент передачі товару першому перевізникові

Продавець несе всі витрати з транспортування будь-якими видами транспорту до вказаного місця призначення

Перевезення і страхування оплачені до ... (... Зазначеного місця призначення)

CIP

У момент передачі товару першому перевізникові

Продавець несе всі витрати з транспортування і страхування товару до вказаного місця призначення

Доставлено до кордону (... поіменований пункт)

DAF

У момент передачі товару у розпорядження покупця в пойменованому прикордонному пункті

Продавець несе всі витрати з доставки товару до зазначеного прикордонного пункту

Поставлено на судні (... в пойменованому порту призначення)

DES

У момент передачі товару у розпорядження покупця на борту судна в пойменованому порту призначення

Продавець несе всі витрати з доставки товару до пойменованого порту призначення

Поставлено на пристані (з оплатою мита) (... в пойменованому місці призначення)

DEQ

У момент передачі товару у розпорядження покупця

Продавець несе ті ж витрати, що і при DES, a також з вивантаження, оплаті імпортного мита в місці призначення

Поставлено без оплати мита (... в пойменованому місці призначення)

DDU

У момент передачі товару у розпорядження покупця в пойменованому місці призначення в країні імпорту

Продавець несе всі витрати з доставці товару у розпорядження покупця в зазначеному місці призначення в країні імпорту, виключаючи імпортні мита і витрати, пов'язані з митним оформленням

Поставлено з оплатою мита (... в пойменованому місці призначення)

DDP

У момент передачі товару у розпорядження покупця в пойменованому місці призначення в країні імпорту

Продавець несе всі витрати з доставки товару у вказане місце призначення в країні імпорту

Як показує аналіз широко застосовуються в міжнародній торгівлі правил "Інкотермс-90", зобов'язання щодо страхування вантажів містяться тільки при поставці вантажів на умовах CIF і CIP. При поставці на цих умовах продавець зобов'язаний застрахувати товар у страховій компанії з гарною репутацією. Враховуючи ту обставину, що перехід ризику втрати та / або пошкодження вантажу не збігається з розподілом витрат між продавцем і покупцем, одержувачем страхового відшкодування за договором страхування (вигодонабувачем) при поставці на умовах CIF або CIP є покупець.

Відповідно страховий поліс разом з іншими документами, передбаченими контрактом, передається покупцеві. Мінімальна страхова сума повинна покривати суму контракту (тобто вартість товару і фрахту) плюс 10% і повинна бути встановлена ??у валюті контракту.

Міжнародні правила вимагають укладення договору страхування, якщо в контракті не обумовлено інше, на умовах мінімального покриття ризиків, що відповідає умовам Застережень "С" Інституту Лондонських страховиків із страхування вантажів, або умовам "Без відповідальності за пошкодження , крім випадків катастрофи "Правил" Ингосстраха ". При всіх інших умовах поставки по "Інкотермс-90" не міститься вимог до сторін по обов'язковому страхуванню вантажів.

Велике поширення в зовнішній торгівлі отримали правила, які іменуються як Застереження "А", "В" і "С" Інституту Лондонських страховиків із страхування вантажів ". Ці правила передбачають три варіанти страхування (" А " , "В" і "С"), практично збігаються (за невеликими відмінностями) з трьома варіантами Правил транспортного страхування вантажів авторитетної в усьому світі російської страхової компанії "Інгосстрах". Ці три варіанти страхового захисту вантажу відрізняються різним ступенем відповідальності страховика за можливі ризики ( рис. 12.2).

У практиці страхування існують два основних принципи формування ризиків, що забезпечують страховий захист. Обидва вони використовуються у страхуванні вантажів.

Рис. 12.2. Схема формування ризиків при страхуванні вантажів

Перший принцип побудований на методі виключення, тобто за цим принципом страхується вантаж від усіх ризиків, за винятком деяких. Саме за цим принципом побудована страховий захист при страхуванні на умовах "З відповідальністю за всі ризики "Правил" Ингосстраха ", а також Застереження" А "Інституту Лондонських страховиків із страхування вантажів. Відповідно до Правил транспортного страхування вантажів САО" Ингосстрах "не відшкодовуються збитки, що сталися внаслідок:

а) всякого роду військових дій або заходів та їх наслідків, пошкодження чи знищення мінами, торпедами, бомбами та іншими знаряддями війни, піратських дій, а також внаслідок громадянської війни, народних хвилювань і страйків, конфіскації, реквізиції, арешту або знищення вантажів на вимогу військових або цивільних влад;

б) прямого або непрямого впливу атомного вибуху, радіації або радіоактивного зараження, пов'язаних з будь-яким застосуванням атомної енергії і використанням розщеплюються;

в) умислу або грубої недбалості страхувальника або вигоди-набувача, або їх представників, а також внаслідок порушення будь-ким з них встановлених правил перевезення, пересилання та зберігання вантажів;

г) впливу температури, трюмного повітря або особливих властивостей і природних якостей вантажу, включаючи усушку;

д) невідповідної упаковки або закупорювання вантажів і відправлення вантажів у пошкодженому стані;

е) вогню або вибуху внаслідок навантаження з відома страхувальника або вигодонабувача, або їх представників, але без відома "Ингосстраха", речовин і предметів, небезпечних у відношенні вибуху або самозаймання;

ж) нестачі вантажу при цілості зовнішньої упаковки;

з) пошкодження вантажу черв'яками, гризунами та комахами;

і) уповільнення в доставці вантажу і падіння цін; не відшкодовуються також всякі інші непрямі збитки страхувальника, крім тих випадків, коли за умовами страхування такі збитки підлягають відшкодуванню в порядку загальної аварії.

Другий принцип побудований на методі включення, тобто вантаж вважається застрахованим тільки від тих ризиків, які перераховані. Саме за цим принципом побудована страховий захист при страхуванні на двох інших умовах Правил "Ингосстраха" і відповідно Застережень "В" і "С" Інституту Лондонських страховиків із страхування вантажів. Аналіз схеми, що ілюструє Правила транспортного страхування вантажів, показує, що другий і третій варіанти забезпечують менший захист вантажів від можливих ризиків і включають ризики, позначені на рис 12.2 цифрами 1, 2, 3, 4 і 5. До них в редакції "Ингосстраха" належать:

1 - вогонь, блискавка, буря, вихор і інші стихійні лиха, катастрофи або зіткнення суден , літаків та інших перевізних засобів між собою або удару їх об нерухомі або плавучі предмети, посадка судна на мілину, провал мостів, вибух, пошкодження судна льодом, подмочка забортної водою;

2 - пропажа судна або літака без вісті;

3 - нещасні випадки при навантаженні, укладанні, вивантаженні вантажу і прийомі судном палива;

4 - загальна аварія;

5 - всі необхідні і доцільні зроблені витрати по рятуванню вантажу, а також по зменшенню збитку і по встановленню його розміру, якщо збиток відшкодовується за умовами страхування.

Особливістю страхування на умовах "Без відповідальності за пошкодження, крім випадків катастрофи "є те, що, незважаючи на ідентичність ризиків, передбачених умовами" З відповідальністю за приватну аварію ", в цьому випадку відшкодовуються збитки тільки від повної загибелі всього або частини вантажу, а збитки від пошкодження вантажу відшкодовуються лише у випадках:

краху або зіткнення, пожежі або вибуху на судні, літаку або іншому перевізному засобі.

Специфічним при страхуванні вантажів є страхування (при всіх трьох умовах) збитків, витрат і внесків від загальної аварії. Застосовується воно при морському перевезенні вантажів і означає загальну небезпеку, яка загрожує судну, вантажу й фрахту одночасно. У цьому випадку екіпаж судна може здійснити дії, спрямовані на загальне рятування судна та вантажу і приводять до збитку для окремих осіб-власників вантажу. Наприклад, на борту виникла пожежа. Для запобігання розповсюдження вогню частина вантажу може бути викинута за борт та / або залита водою. У цьому випадку збиток і витрати від загальної аварії розкладаються на власників вантажів, судна і фрахту пропорційно їх вартості. Проводиться розрахунок збитків - диспаша . У всіх учасників загальної аварії (власників вантажів та ін) виникає або обов'язок відшкодувати збиток і витрати від загальної аварії, або право вимагати відшкодування збитку. Причому ці права та обов'язки виникають згідно з Кодексом торговельного мореплавства незалежно від того, чи застрахований вантаж. Страхування в цьому випадку дозволяє оперативно врегулювати претензії по можливому збитку від загальної аварії.

Таким чином, при укладенні експортного або імпортного контракту перед продавцем або покупцем неминуче постає питання про зменшення ймовірного збитку. Вибір того чи іншого варіанту страхування сторони вирішують або спільно (при поставці на умовах CIF або CIP), або кожна сторона вирішує це питання для себе самостійно, враховуючи розподіл ризиків.

При поставці на умовах CIF або З IP, якщо в контракті не обумовлено інше, продавець здійснює страхування на умовах мінімального покриття ризиків. Цього найчастіше буває досить при поставці товарів, які навряд чи можуть бути пошкоджені в процесі транспортування, наприклад, кокс, метал у чушках, нафту, скрап і т.п. Однак при транспортуванні, наприклад , цінного обладнання, приладів, бажано страхування на умовах "Від усіх ризиків". Тому при укладанні контракту сторони повинні вибрати варіант страхування, адекватний товару, способу його упаковки та транспортування.

За погодженням сторін також можуть бути застраховані ризики, які зазвичай є винятком. Наприклад, за окремим договором страхуються військові ризики, хвилювання та ін

При страхуванні важливе значення має вибір страхової компанії. В даний час в Росії діє велика кількість страхових компаній, проте, повноцінний страховий захист вантажу можуть забезпечити далеко не все. Безперечним лідером у страхуванні зовнішньоторговельних вантажів є страхове акціонерне товариство (САО) "Ингосстрах", яке має 50-річний досвід роботи на зовнішньому ринку. САО "Ингосстрах" має розвинену мережу дочірніх компаній, представництв за кордоном і в Росії, що дозволяє забезпечити ефективний страховий захист зовнішньоторговельних вантажів практично в будь-якій точці земної кулі.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "12.2. Страхування зовнішньоторговельних вантажів "
 1. ТЕМА« ОРГАНІЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ »
  страхування. Державне регулювання страхування. Страхування підприємницьких ризиків, комерційних ризиків. Принципи і організація страхування експортних ризиків. Страхування банківських ризиків. Порядок укладення та припинення договору страхування. Страховий маркетинг. Запитання і завдання для контролю: У чому полягає сутність економічного змісту страхування? Основні нормативні
 2.  ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
    страхування, перехід ризиків, право власності. Особливості окремих видів угод. Виконання контрактів. Зовнішньоторговельна документація. Фактори формування конкурентоспроможності товару. Проблеми підвищення ефективності
 3.  7.4. Страхове акціонерне товариство "Ингосстрах"
    страхування СРСР при Мінфіні СРСР. "Ингосстрах" займається страховим обслуговуванням зовнішньоторговельного обороту, науково-технічних і культурних зв'язків Росії з закордонними країнами. Головна діяльність "Ингосстраха" спрямована на страхування експортно-імпортних, каботажних і транзитних вантажів, суден, фрахту та інших майнових інтересів, цивільної відповідальності, пов'язаної з експлуатацією
 4.  Накладна
    вантажів. Як правило, накладна заповнюється вантажовідправником і включає в себе: найменування та адресу відправників та одержувачів вантажів і їх банківські реквізити; пункти відправлення, призначення та перевалки; повне і точне найменування вантажу, кількість місць, масу і об'єм вантажу, маркування вантажу, а також найменування залізниці, якщо кінцевим пунктом є залізнична
 5.  7.1. Сутність і види страхування зовнішньоекономічних зв'язків
    страхування, яку страхувальник зобов'язаний внести страховику згідно зі страховим полісом. Страховий поліс (франц. police від італ. Polizza - розписка, квитанція) - письмовий договір про страхування (або перестрахуванні), що видається страховиком як свідоцтва про страхування. У Російській Федерації страховий поліс часто носить назву "страхове свідоцтво". У процесі
 6.  Маркування
    вантажних місць. Розрізняють товарну, отправительская, спеціальну і транспортну маркування. Товарна маркування включає в себе найменування товару, заводську марку, номера замовлення та наряду; отправительская пункти відправлення та призначення, найменування відправників і одержувачів, загальне число місць, масу брутто та нетто; спеціальна преду 94 предітельние написи і знаки, які веліли форми
 7.  Балабанов І.Т., Балабанов А.И.. Зовнішньоекономічні зв'язки: Учеб. посібник. - М.: Фінанси і статистика. - 512с.: ил., 2000

 8.  Висновки і висновок
    страхування вантажів. Якщо комерсанти поставили перед собою завдання встановити тривалі та ефективні зовнішньоторговельні зв'язки, то виникає необхідність перевірити доцільність їх проведення через посередницькі організації. Коротше кажучи, в даному елементі дані тільки необхідні основи для ведення зовнішньоторговельної діяльності, але вони далеко недостатні для того, щоб така діяльність
 9.  ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ
    зовнішньоторговельних операцій. Особливості розробки контракту бартерної угоди. Проблеми ЗЕД підприємства при вступі Росії до СОТ. Розвиток лізингових операцій в Росії. Проблеми конкурентоспроможності (російської промисловості і природних російських монополій) на зовнішніх ринках. Митно-тарифне і нетарифне регулювання ЗЕД. Структура, функції, організація роботи відділів ЗЕД та
 10.  ТЕМА «ОРГАНІЗАЦІЯ процесу руху товарів У ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ»
    вантажів споживачеві, комерційні умови та аналіз витрат. 25 Транспортне обслуговування споживачів, його форми і методи розрахунку транспортних витрат. Оптимізація маршрутів доставки вантажів, контроль за їх дотриманням. Ведення документації з транспортних перевезень вантажів. Запитання і завдання для контролю: У чому полягає особливість організації руху товару в оптовій торгівлі? Які її принципи?
 11.  РОЗДІЛ 7. ОРГАНІЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В інфраструктуру ринку (НЕРУХОМІСТЬ, БАНКИ, страхові та лізингові компанії, ІНЖИНІРИНГ, «ноухау» ТА ІН.).
    страхування. Державне регулювання страхування. Страхування підприємницьких ризиків, комерційних ризиків. Принципи і організація страхування експортних ризиків. Страхування банківських ризиків. Порядок укладення та припинення договору страхування. Страховий
 12.  Л.Є. Стровский, С.К. Казанцев, Е.А. Паршина та ін Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Підручник для вузів.; Під ред. проф. Л.Є. Сгровского. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ. - 823 с., 1999

 13.  Розділ III. ВИСНОВОК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ
    зовнішньоторговельних угод. Тема 11. ОСОБЛИВОСТІ ДЕЯКИХ зовнішньоторговельних операцій Купівля-продаж товарів. Постачання машин і устаткування в готовому вигляді. Угоди оренди. Підрядні угоди. Виробничо-збутова кооперація. Угоди при зустрічній торгівлі: бартерні, зустрічні закупівлі, переробка давальницької
 14.  Високі темпи розвитку економіки з промисловістю в якості основи.
    зовнішньоторговельний оборот п'яти СпЕЗ КНР досяг 57,3 млрд. дол (20,4% загального обсягу всієї країни), він виріс на 11% проти минулого року [81. С. 11; 77. С. 20]. Динаміка зовнішньоторговельного обороту п'яти СпЕЗ показана в таблиці 14. Середньорічний темп приросту зовнішньоторговельного обороту п'яти СпЕЗ за 1983-1992 рр.. становив 56,36%. В даний час частка експорту продукції, виробленої самими зонами, в загальному
 15.  Глава 22. Статистика страхування та страхового ринку
    страхування і страхового
 16.  22.3. Джерела статистичної інформації про страхування і методи її аналізу
    страхуванню - ф. № 7а - страховик (тільки для страхових медичних організацій, що здійснюють обов'язкове і добровільне медичне страхування); г) звіт про страхові резерви за іншими видами страхування - ф. № 8 - страховик; д) звіт про використання коштів резерву запобіжних заходів - ф. № 9 - страховик; е) звіт про операції перестрахування - ф. № 10 - страховик.
 17.  12.1. Загальні питання управління ризиками
    страхування в кількості 35 чоловік. Значна частина роботи цих фахівців, які представляють тільки централізовану організаційну службу управління ризиками, припадає на зовнішні ринки. Це викликано тим, що, виробляючи продукції більш ніж на 50 млрд. німецьких марок, 80% продукції реалізується за кордоном (практично у всіх країнах світу). У якості страхової премії концерн виплачує
 18.  Валюта клірингова
    зовнішньоторговельним та іншим взаєминам між країнами, в основі яких лежить вартісне рівність поставок товарів і
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха