Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомЕкономіка міського і сільського господарства → 
« Попередня Наступна »
Коробко В. І .. Економіка міського господарства: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. - 2-е вид., Стер. - М.: Видавничий центр «Академія». - 160 с., 2008 - перейти до змісту підручника

12.3. Енергозбереження в комунальній сфері

Основними напрямками е ^ ергоресурсосбереженія у комунальній сфері є такі: 1)

на стадії виробництва енергії і води:

наявність енергетичних паспортів на кожний енергоджерело з чіткими показниками витрати енергії для власних потреб і технологічні втрати енергоносіїв при їх транспорті та перетворенні;

необхідність визначення суб'єкта власності енергоджерел, що працюють на житлову та соціальну сферу, після приватизації містоутворюючих підприємств;

зниження енергоємності джерел ресурсів і підвищення їх ефективності;

всебічна підтримка створення та роботи незалежних енергоджерел в цілях формування конкурентного середовища; розвиток нетрадиційної і «малої» енергетики; децентралізація теплопостачання, зокрема в ув'язці з газифікацією населених пунктів; 2)

на стадії транспортування і перетворення енергії:

максимально можливе наближення споживача до виробника енергії;

нові технології передачі і перетворення енергії; оптимізація схем транспортування, особливо систем теплопостачання міст;

сучасний контроль і управління процесом транспортування; 3)

на стадії споживання:

приладовий облік, ефективні схеми обліку та розрахунків за спожиті енергоресурси;

регулювання споживання енергоресурсів, в першу чергу тепла;

підвищення ефективності використання спожитих енергоресурсів допомогою архітектурно-планувальних рішень, застосування сучасних матеріалів і технологій при будівництві, реконструкції (модернізації) у відповідності з новими вимогами будівельних норм і правил;

пропаганда енергозбереження і просвіта населення; 4)

з фінансового боку жергосберегающіе заходи поділяють на мало-, середньо-і високовитратні; 5)

маловитратні заходи:

оптимізація процесів горіння на котлах та впровадження оптимальних графіків регулювання з використанням засобів автоматики та контролю;

оптимізація водопідготовки;

очистка тепломеханічного обладнання та систем опалення;

режимно-налагоджувальні роботи в теплових мережах і системах опалення та гарячого водопостачання будівель; 6)

середньозатратний заходи:

впровадження приладів обліку та регулювання споживання тепла, води , газу та інших енергоресурсів, у тому числі пофасадне регулювання систем опалення;

установка ремонтних комплектів для санітарно-технічних пристроїв у квартирах житлових будинків;

заміна найбільш зношених ділянок теплових мереж на сучасні (заводського виготовлення) теплопроводи, в тому числі з пінополіуретановою ізоляцією;

реконструкція теплових пунктів із застосуванням енергоефективного тепломеханічного обладнання (наприклад, пластинчастих водонагрівачів);

придбання і впровадження апаратури контролю і діагностики стану внутрішньої поверхні обладнання і систем теп-ло-та водопостачання;

впровадження енергоекономічних ламп; 7)

високовитратні заходи:

установка на вводах систем теплопостачання громадських будівель (шкіл і т.

п.) програмних регуляторів відпуску тепла, що знижують температуру в приміщеннях в неробочий час (нічні години, вихідні дні);

заміна центральних теплових пунктів на індивідуальні в блок-модульному виконанні;

впровадження децентралізованого теплопостачання при дефіциті встановленої теплової потужності джерел теплової енергії та пропускної здатності теплових мереж;

використання нетрадиційних джерел енергії (теплові насоси, біогаз, сонячна енергія, геотермальні води, вітрова енергія тощо).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12.3. Енергозбереження в комунальній сфері "
 1. 12.1. Нормативно-правова база енергоресурсозберігання житлово-комунального господарства
  комунальному господарстві ». У розвиток положень цих документів, керуючись Концепцією реформи ЖКГ, Держбудом Росії розроблені «Основні напрями і механізм енергоресурсозберігання в житлово-комунальному господарстві Російської Федерації», схвалені Урядовою комісією з реформування ЖКГ в якості методологічної основи для розробки регіональних програм
 2. Глава 12. . Економіка житлово-комунального господарства
  комунального
 3. 12.2. Енергозбереження в житловій сфері
  енергозбереження в житлово-комунальному секторі необхідне оформлення енергетичного паспорта будівлі і енергооб'єкта, об'єднуючого три ключові аспекти досягнення енергетичної ефективності: доказ відповідності будівлі (об'єкта) нормативним проектним вимогам; контроль енергоеффектівносгі в процесі будівництва , реконструкції та експлуатації; заохочення власників та
 4. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 1.
  Комунального господарства Московської області на 2004-2010 рр.. - М.: Інститут економіки житлово-комунального господарства, 2003. 12. Реймерс Н.Ф. Екологія: Теорія, закони, правила, принципи і гіпотези / Н. Ф. Реймерс. - М.: Росія Молода, 1994. 13. Ряховская А.Н. Антикризове управління житлово-комунальним господарством муніципальних утворень (питання теорії, методології та практики) /
 5. 46.3. Статистика житлово-комунальних послуг
  комунальних зручностей визначає умови життя населення в побутовому відношенні. Забезпечити комфортні умови проживання населення покликані підприємства житлово-комунального господарства, діяльність яких пов'язана з утриманням та експлуатацією житлового фонду, розподільних мереж комунального та побутового водопостачання, газо-та теплопостачання населення, комунальної каналізації та очистки
 6. 11.5. Дотації та пільги населенню
  комунальних послуг в сукупному доході. Розглядаючи нинішню структуру дотацій з бюджету необхідно відзначити, що крім різниці в тарифах за послуги ЖКГ, що відпускаються населенню підприємствами, найчастіше компенсувалися збитки, що виникають від недбайливої ??господарсько-фінансової діяльності (хронічні неплатежі низькодохідних і неблагополучних сімей, витрати на експлуатацію порожнього з вини
 7. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ МОНІТОРИНГУ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
  комунальне господарство (ЖКГ) є найважливішою сферою соціально-економічної структури суспільства. Якість його функціонування на базі рівноправного існування в даній сфері всіх форм власності дозволяє створити поле якості економічних відносин власників послуг ЖКГ і створити мережеву середу для реалізації принципів соціально-орієнтованої ринкової економіки. Пануюча до
 8. 12.1. Житлово-комунальне господарство регіонів, його склад і особливості функціонування
  комунальне господарство. Кожна із зазначених галузей має підгалузі. Так, житлове господарство включає житлове будівництво та утримання житлового фонду. До складу комунального господарства входять: - санітарно-технічні служби і підприємства (водопровід, каналізація, служба очищення і прибирання у містах); - енергетичне господарство (газо-та електропостачання, теплофікаційні служби); - господарство
 9. 5.1.Общіе риси географії господарства РФ.
  комунальне господарство, побутове обслуговування, транспорт і зв'язок, пов'язані з обслуговуванням населення; - галузі соціального обслуговування - освіта, охорона здоров'я, культура, мистецтво, наука і наукове обслуговування; - галузі, що включають кредитування, фінанси і страхування; - апарат органів управління; - оборона. Нижче, в табл. 5.1. представлена ??галузева структура господарства РФ,
 10. ПРАВОВІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ У ЖКГ
  комунальне господарство є однією з найважливіших галузей сучасної економіки. Без її продукції і послуг, до яких належить і життєзабезпечення, немислимо нормальне існування сучасної людини. Побічно розвинена система ЖКГ сприяє підвищенню інвестиційної привабливості регіону. Правове поле системи ЖКГ умовно можна розділити на три рівні (рис. 1). На вищому щаблі
 11. Коробко В. І.. Економіка міського господарства: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. - 2-е вид., стер. - М.: Видавничий центр «Академія». - 160 с. , 2008

 12. 14.3. Розрахунок показників кінцевого споживання як компонента ВВП в МОБ СНС
  комунальних; * закладів культури; * туристських та екскурсійних; * фізичної культури і спорту; * медичних; * санаторно-оздоровчих; * ветеринарних; * правового характеру; * системи освіти та ін Враховуючи різнорідність інформаційних джерел для визначення складу витрат на покупку ринкових споживчих товарів і споживчих послуг, розрахунки за цими
 13. РОЗДІЛ II. ОСОБЛИВОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЕКОНОМІКИ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ
  РОЗДІЛ II. ОСОБЛИВОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЕКОНОМІКИ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ У СФЕРІ
 14. 2.10. Комунальні відносини
  комунального господарства, соціального забезпечення, муніципальними органами влади тощо Чутки, плітки, а то й просто нерозуміння суті діяльності фірми комунальної середовищем здатні нашкодити репутації фірми, створити на порожньому місці конфліктну ситуацію, створити абсолютно непотрібні напруги і проблеми. І тут також потрібні дії добре продумані, хорошим орієнтиром для яких може бути
 15. Глава II ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ людський фактор І УМОВИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ У СФЕРІ ПОСЛУГ
  Глава II ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ЛЮДСЬКОГО ЧИННИКА І УМОВИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ У СФЕРІ
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха