Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування і природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомАналіз фінансово-господарської діяльності підприємства → 
« Попередня Наступна »
Нікольська Е.В.. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності поліграфічних підприємств. Підручник. - М.: Изд-во МГУП. - 351 с., 2002 - перейти до змісту підручника

12.3. Загальна оцінка використання матеріальних ресурсів

 
Економія матеріальних витрат - один з найважливіших резервів зниження собівартості продукції, збільшення прибутку підприємства.
Аналіз використання матеріальних ресурсів слід проводити в декількох напрямках:
 • аналіз витрат на матеріали за даними кошторису витрат на виробництво;
 • аналіз матеріаломісткості продукції;
 • аналіз використання окремих видів матеріалів.

При вивченні витрат на матеріали в цілому, в тому числі за окремими їх видами (сировина і основні матеріали, покупні напівфабрикати, допоміжні матеріали, паливо, енергія), за даними кошторису витрат на виробництво визначають абсолютну суму змін цих витрат у порівнянні з попереднім періодом, у тому числі за окремими їх видами; розглядають структуру споживаних матеріальних ресурсів і виявляють роль кожного з них у формуванні собівартості продукції; встановлюють зміни в структурі споживаних матеріальних ресурсів під впливом науково-технічного прогресу.
Для аналізу витрат на матеріали інформація береться у формі № 5-з (табл. 12.2).
Таблиця 12.2
Матеріальні витрати

Елементи витрат

Витрати, тис. руб.

Відхилення
(+, -)

Питома вага,%

попе-дущий рік

звітний рік

тис. руб.

%

Попе-дущий рік

звітний рік

Сировина та матеріали
з них
Папір
Палітурні тканини і картон
ПДВ на матеріальні витрати за воду
Роботи та послуги виробничого характеру, виконані сторонніми організаціями
Енергія

38171

11322
5612
893
1686

2687

52017

14617
7640
1006
522

3074

13846

3295
2028
113
-1164

387

36,3

29,1
36,1
12,6
-69,0

14,4

89,72

26,61
13,19
2,10
3,96

6,32

93, 53

26,28
13,74
1,81
0,94

5,53

Матеріальні витрати

42544

55613

13069

30,7

100

100

Сума всіх матеріально-енергетичних витрат на підприємстві у звітному році склала 55613 тис. руб. замість 42 544 тис. руб. в попередньому періоді, т.е на 30,7% більше.
Найбільша сума перевищення витрат по сировині і матеріалам - 36,3%. Витрати на електроенергію зросли на 14,4%. Більш низький темп зростання витрат на електроенергію, ніж на сировину і матеріали, обумовлений тим, що ціни на матеріали зросли більшою мірою, ніж тарифи на електроенергію. На 31% зменшилися витрати на роботи і послуги виробничого характеру, виконувані сторонніми організаціями. Різні темпи зміни витрат по окремих елементах матеріально-енергетичних витрат викликали зміни в структурі матеріальних витрат: збільшилася питома вага витрат на сировину і матеріали та знизилася питома вага витрат на електроенергію, роботи і послуги виробничого характеру, виконувані сторонніми організаціями. Темп зростання матеріальних витрат (130,7%) нижче темпів зростання товарної продукції (149,1%), що забезпечує зниження матеріаломісткості продукції.
Зміна обсягу матеріальних витрат у цілому за рік - наслідок впливу двох факторів: зміни обсягу випущеної продукції і зміни ступеня використання матеріальних ресурсів. Для визначення впливу цих факторів використовуються формули:

де, - обсяг матеріальних витрат у базовому та звітному періодах відповідно, руб.;, - Відповідно коефіцієнти динаміки обсягу виробництва та суми матеріальних витрат.
У розглянутому прикладі (табл.12.2) матеріальні витрати у звітному періоді були вище, ніж у попередньому році, на 13 069 тис. руб. У зв'язку зі збільшенням обсягу товарної продукції матеріальні витрати зросли на 20889 тис. руб. (= 42544x (1,491-1) = 20889,1 тис. руб., Де 1,491 - індекс зростання товарної продукції). Однак зниження матеріаломісткості продукції зменшило потребу в матеріальних витратах в звітному періоді на 7828 тис. руб. (= 42544x (1,307 - 1,491), де 1,307 - індекс зміни суми матеріальних витрат). Загальний вплив двох факторів - збільшення матеріальних витрат на 13061 тис. руб. Різниця в цифрах - результат округлення даних, використаних в розрахунках.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12.3. Загальна оцінка використання матеріальних ресурсів "
 1. МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ І спользование МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ
  оцінки ефективності використання матеріальних ресурсів використовується система приватних і узагальнюючих показників. У процесі споживання матеріальних ресурсів у виробництві відбувається їхня трансформація в матеріальні витрати, тому рівень їх витрачання визначається через показники, обчислені виходячи із суми матеріальних витрат. Узагальнюючі показники дозволяють отримати загальне
 2. 8.5. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів
  оцінці економного застосування матеріальних ресурсів. Це, в свою чергу, залежить від раціональних технологій і методів обробки. Наприклад, ефективність використання лісових і будівельних матеріалів визначається їх раціональним застосуванням, рівнем економії, мінімізацією втрат, утилізацією відходів. Ефективність використання металу залежить не тільки від рівня його економії, але і від відсотка
 3. МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами
  використання матеріальних ресурсів є: - аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами, - аналіз виробничих запасів; - аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів. При аналізі забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами перевіряють обгрунтованість плану матеріально-технічного постачання, обгрунтованість норм, що лежать в основі планових розрахунків
 4. 8.1. Структура матеріальних ресурсів підприємства та їх види
  використання матеріальних ресурсів. Матеріальні ресурси повинні використовуватися у фінансово-господарській діяльності підприємства на основі виробничої програми, відповідно до технологічних схем виробництва на основі затвердженої технічної або іншої документації. Загальна потреба в матеріальних ресурсах визначається виходячи з норм їх витрати на одиницю продукції (робіт,
 5. 12.1. Завдання аналізу і джерела інформації
  оцінка реальності плану постачання підприємства матеріальними ресурсами по асортименту, обсягу, комплектності та строками поставки; встановлення рівня забезпеченості підприємства необхідними матеріальними ресурсами; перевірка відповідності запасів матеріальних цінностей встановленим нормативам і виявлення в складі виробничих запасів зайвих і непотрібних підприємству матеріалів; визначення
 6. 12. Глава 12 . Аналіз використання матеріальних ресурсів
  використання матеріальних
 7. МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
  оцінки потреби в освіті запасів матеріальних ресурсів з точки зору використовуваних вимірників: - в натуральних одиницях виміру (шт., кг, міт. д.), такий вид оцінки необхідний для визначення потреби в складських приміщеннях; - у вартісному вираженні для виявлення потреби в оборотних коштах і ув'язування з фінансовим планом; - в днях забезпеченості для планування та
 8. ТЕМА «ПЛАНУВАННЯ ПОСТАЧАННЯ»
  матеріальними ресурсами. Визначення потреби і розробка план закупівель матеріальних ресурсів. Складові частини і основні показники плану матеріально технічного постачання діяльності підприємства , контроль за його реалізацією. Запитання і завдання для контролю: Вкажіть існуючі методи визначення потреби господарського підприємства в матеріальних ресурсах. Чому важлива ефективність
 9. ВИСНОВОК
  оцінка. Науковий аналіз і узагальнення теорії і практики оцінки мінеральних ресурсів дозволяють стверджувати, що економічна оцінка вторинних мінеральних ресурсів в умовах регульованої ринкової економіки повинна базуватися на макроекономічній потреби в сировині при дотриманні принципів поліпшення якості навколишнього середовища, необхідної і достатньої прибутку на інвестований капітал, системного
 10. 31.8. Проблема вартісної оцінки природних багатств
  оцінки ПР пов'язують з розвитком ринкових відносин. Донедавна природні ресурси перебували у власності у держави і тому не мали ринкової ціни. У західній економіці для оцінки ПР застосовуються: * показники вартості розвідки і видобутку; * оптові ціни, що діють в економіці; * показники вартості концесії (коли держава здає родовища корисних копалин
 11. Тема 3. Ринок матеріально-технічних ресурсів в АПК
  матеріально-технічних ресурсів у
 12. 8.7. Порядок розрахунку фактичної собівартості матеріальних ресурсів, списаних у виробництво
  оцінки матеріалів за середньозваженою фактичною собівартістю (СФС ), що обчислюється за формулою: СФС = (Со + Сз): (Ко н-Кз), де Со - фактична собівартість залишку матеріальних ресурсів на початок місяця; Сб - фактична собівартість матеріальних ресурсів, заготовлених у звітному місяці; Ко - кількість матеріальних ресурсів на початок місяця; Кз - кількість матеріальних ресурсів,
 13. 8.3. Аналіз використання матеріальних ресурсів
  використання матеріальних ресурсів зазвичай проводять на основі спеціальних матеріальних балансів. Для детального аналізу використання матеріальних ресурсів розробляються матеріальні баланси по кожному виду ресурсів у натуральному або вартісному вираженні (табл. 8.1). Дамо характеристику основних матеріальних балансів. Таблиця 8.1 Схема балансу
 14. 6.2. Показники ефективності виробництва
  загальна сума витрат на реалізовану продукцію; Д - обсяг реалізованої продукції в натуральному вираженні Для вимірювання ефективності виробництва важливе значення мають рівень і динаміка продуктивності живої праці. Особливе значення цей показник набуває у вугільній галузі. Він визначається як відношення обсягу видобутого вугілля до числа робочих , зайнятих видобутком цього вугілля, П
 15. Бібліографічний список 16.
  використання матеріальних ресурсів;, Навчальний посібник. - М.: Вища школа, 1990. 20. покарав Г . М., Зайцев АА., Карасьов О.В. та ін Нормування витрати матеріальних ресурсів у машинобудуванні: Довідник: У 2 т. Т. 1. - М.: Машинобудування, 1988. 21. Ясенівський С.В., Горбівці Г.Я., Завьялкін Д.В. Методичні вказівки щодо застосування ППП для вирішення завдань лінійного програмування. - М.: МЕСИ,
 16. Тема 12. Загальна характеристика маржиналізму
  Тема 12. Загальна характеристика
 17. Вторинні матеріальні ресурси.
  використання якої неможливо на даному етапі розвитку науки і техніки. Другий підхід до термінів вторинні матеріальні ресурси і відходи стирає різницю між ними. Відповідно до нього до вторинних матеріальних ресурсів відносяться відходи виробництва і споживання, які утворюються в народному господарстві [43]. На наш погляд, в цьому випадку вторинних матеріальних ресурсів відноситься і та частина
 18. Тосунян Г . А., Викулин А.Ю., Екмалян А.М.. Банківське право Російської Федерації. Загальна частина: Підручник / За заг. ред. акад. Б.Н. Топорніна. - М.: Юристь. - 448 с., 2003

 19. Д. М. Кейнс Загальна теорія зайнятості І ГРОШЕЙ
  Д. М. Кейнс Загальна теорія зайнятості І
 20. ДОДАТОК
  оцінка вторинних мінеральних ресурсів 37 Чистий дисконтований дохід від переробки вторинних мінеральних ресурсів Закінчення таблиці № п / п Відомості та показники 38 Термін окупності капітальних вкладень в освоєння вторинних мінеральних ресурсів 39 Комерційний ефект від використання вторинних мінеральних ресурсів 40 Еколого- економічний ефект від використання вторинних мінеральних ресурсів
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха