ГоловнаБіржова торгівляБіржова справа → 
« Попередня Наступна »
Сохацька О.М.. Біржова справа: Підручник. - 2-ге вид. змін. й доп. - Тернопіль: Карт-бланш, К.: Кондор. - 632 с., 2008 - перейти к содержанию учебника

§ 12.3. Поставка за ф'ючерсними контрактами з фінансовими інструментами

 
На ринку фінансових ф' ючерсів предметом торгівлі є майбутні відсоткові ставки. На фінансових ринках головними критеріями інвестування у похідні фінансові інструменти є дохід, час, ризик та ліквідність. На цих ринках базовими є неризикові ставки на державні короткострокові цінні папери.
Усі ф' ючерсні контракти на відсоткові ставки передбачають їх отримання після закінчення строку дії ф'ючерсного контракту. Якщо в січні інвестор купив березневий контракт на 90- денний казначейський вексель США за 95.50, то в разі поставки в березні він отримає вексель номіналом $1 000 000 строком 90 днів від дня поставки за ф'ючерсним контрактом і отримає дохід у розмірі 4.5% в розрахунку на рік. Ціна ф'ючерсного контракту в січні є очікуванням ринку відсоткових ставок на період 90 днів, тобто для оцінки вартості ф'ючерсного контракту використовується одна з основних концепцій фінансового ринку - передбачуваний майбутній дохід.
У 17-му розділі буде детально подано обчислення цін поставок векселів та інших короткострокових фінансових інструментів за ф' ючерс- ними контрактами. За загальними правилами ф'ючерсна ціна активу відбиває очікування учасників ринку щодо вартості сировини чи іншого товару на момент поставки.

Для довгострокових фінансових інструментів, наприклад купонних облігацій, це не підтверджується. Як вже зазначалося, для поставки продавець ф' ючерсного контракту може використати багато інструмен-
тів з різними купонами та термінами. Як правило, він обирає для себе найдешевший. Тому і ф' ючерсна ціна відбиває майбутню вартість саме такого інструменту. Фінансова сторінка, наприклад газети "The Wall Street Journal", налічує понад 30 випусків облігацій, кожну з яких можна підставити під ф' ючерсний контракт. Для порівняння вартості таких облігацій із стандартною, що є базою ф'ючерсного контракту, біржі виконують конверсійні операції, для чого періодично друкують конверсійні таблиці, за допомогою яких дохідність від відшкодування всіх облігацій доводиться до 8%. Наприклад, при поставці облігації терміном 15,5 років з 14 купоном коефіцієнт конверсії дорівнює 1,5496. Саме на цей показник слід помножити розрахункову ф'ючерсну ціну облігації.
Процедури ліквідації контрактів можна здійснювати:
 • офсетними угодами;
 • реальною поставкою;
 • розрахунком грошима (cash settlement), в цьому випадку актив не поставляється, а покупець отримує суму, що дорівнює вартості активу, який він мав отримати.

Ці процедури є важливими елементами функціонування ф'ючерсного ринку. Всі учасники цього ринку твердо впевнені, що їх угоди реєструються, рахунки ведуться належним чином.
Фінансова цілісність та безпека ринку в цілому створюють атмосферу довіри, що сприяє збільшенню кількості учасників.
В Україні цьому аспектові біржової торгівлі і досі не надається належної уваги. Діяльність 103 бірж не має належного впливу ні на товарні, ні на фінансові ринки. В Україні не створено біржі - регулятора стихійних процесів утворення цін на базові активи. Біржове законодавство є досить поверхневим. Україна суттєво запізнилася із структуруванням ринку по вертикалі на: 1) спотовий ринок сьогоднішніх центральних ринкових цін на сировину, капітал і валюту; 2) строковий (ф'ючерсний) - ринок майбутніх цін. Аналіз кризи, яку переживає універсальна товарна та аграрна біржі реальних товарів (спотових та форвардних контрактів) в Україні переконливо доводить, що майбутнє лише за ф'ю- черсною біржею, механізм діяльності якої дозволяє обмежити поставки реального товару на сертифіковані склади, розташовані на східних та західних кордонах та одеському порту, вирішивши питання формування поточних та майбутніх цін на біржові товари, проведення страхових (хеджевих) операцій учасниками товарних та фінансових ринків.

Б
Резюме
Можливість поставки і сама поставка товару виконують важливу економічну функцію - забезпечують зв' язок ф' ючерсного ринку з ринком реального товару. На ф'ючерсні товарні угоди, що завершуються реальною поставкою, припадає від 0,6 до 1,2% біржового обігу. Причому за сприятливої кон'юнктури ринку деякі експортери або імпортери біржових товарів надають перевагу поставкам за ф' ючерсними контрактами. Якщо порівняти обсяги поставок за ф' ючерсними контрактами з обсягами міжнародної торгівлі біржовим товаром, то на деяких ринках питома вага поставок через біржі навіть з урахуванням подвійного запису одних і тих самих партій товару є достатньо високою і становить значення від 10 до 15%.
Процедура поставки розпочинається тоді, коли клієнт-продавець повідомляє брокерській фірмі про намір виконати поставку за ф'ючерсним контрактом. Якщо брокерська фірма - член розрахункової палати, вона одразу виставить нотис, якщо ні - передасть повідомлення розрахунковій фірмі. Як правило, і брокерська фірма, і розрахункова палата перевіряють наявність товару на одному з біржових складів, лише тоді надсилають нотис власникам нетто-довгих позицій.
Після отримання нотису покупець платить чеком продавцеві і отримує складське свідоцтво (варрант) з усіма характеристиками партії товару, що перебуває на визначеному біржею офіційному складі.
Облік процедур поставки непростий. Найбільшою помилкою деяких учасників ф'ючерсного ринку є те, що вони бажають отримати поставку за ціною ф'ючерсного контракту, визначеною на момент його укладення.

В
Контрольні запитання
  1. Яким способом можна врегулювати зобов'язання за ф'ючерсним контрактом?
  2. У чому полягає сутність процесу поставки за ф'ючерсними контрактами?
  3. У чому різниця між переказним та непереказним нотисами?
  4. Чому лише близько 2% ф'ючерсних контрактів завершуються поставкою?
  5. У чому полягає особливість розрахунку готівкою?

  1. Опишіть на прикладі процес поставки, який практикує одна із міжнародних ф'ючерсних бірж.
  2. Які процедури обліку поставок ви знаєте?
  3. Покажіть на прикладі рух коштів на ф'ючерсному рахунку.
  4. Що входить до витрат поставки?

10. Які особливості поставки фінансових інструментів за ф'ючерс- ними контрактами?
Посилання і рекомендована література
   1. Дегтярева О.И. Биржевое дело: Учебник для вузов. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. -С.77-85.
   2. Horn Frederick F. Tradmg іп Commodriy Futures. New York, New York tnstitute of Frnance, 1989. -P.129.
   3. Дегтярева О.И., Кандинская О.А. Биржевое дело: Учебник для вузов. -М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. -С.135.
   4. Иващенко А.А. Товарная биржа (за кулисами биржевой торговли). -М.: Международные отношения, 1991. -С.138.
   5. Шварц Ф. Биржевая деятельность Запада (Фьючерсные и фондовые биржи, системы работы и алгоритмы анализа): Пер. с англ. -М.: Ай Кью, 1992. -С.98.

Тести для перевірки знань до розділу 12
1. Характерною особливістю ф'ючерсного контракту є наявність:

а)              процедури розрахунку готівкою;
б)              офсетної угоди;
в)              двох основних способів врегулювання;
г)              процедури поставки.

2. Який метод врегулювання ф' ючерсного контракту є найновішим?

в)              обмін на спотовий;
г)              розрахунок готівкою.
а)              поставка;
б)              офсетна угода;
    1. Офсетна угода передбачає:

  в)              укладання реальної угоди;
  г)              поставку.

а)              укладання оберненої угоди;
б)              обмін на спот;
    1. Альтернативна процедура врегулювання ф'ючерсного контракту - це:

  в)              обмін на спот після дії ф 'ючерса;
  г)              розрахунок готівкою.

а)              обмін на спот в періоді дії ф 'ючерса;
б)              офсетна угода;
    1. Обмін ф'ючерса на спот - це:

  в)              обмін на спот після дії ф 'ючерса;
  г)              розрахунок готівкою.

а)              обмін на спот в періоді дії ф 'ючерса;
б)              офсетна угода;
    1. Поставкою реального товару завершуються:

а)              всі ф'ючерсні угоди (100%);              в) 1-2%;
б)              довгі позиції (50%);              г) короткі позиції (50%).
    1. Коли, як правило, наступають строки поставки за ф' ючерсними контрактами?

а)              на початку року;              в) в середині місяця;
б)              в кінці року;              г) в кінці місяця.
    1. Нотис - це:

а)              варрант;              в) чек;
б)              повідомлення про поставку;              г) вексель.
    1. У кожному нотисі вказується:

а)              ціна;              в) час отримання та видачі;
б)              дата;              г) все зазначене вище.
    1. Якість товару підтверджує:

а)              наявність сертифікату              в) наявність даних про біржову відповідності; експертизу;
б)              наявність даних про проби товару; г) наявність висновків експертів.
    1. Грошові збори та складські витрати після отримання нотису оплачує:

а)              біржа;              в) покупець;
б)              продавець;              г) розрахункова палата.
    1. Переказний нотис можна:

а)              продати;              в) повернути на продаж;
б)              передати;              г) повернути в розрахункову палату.
    1. Обов'язки клірингової установи закінчуються:

а)              коли власник "long" приймає нотис; в) коли власник "short" виписує нотис;
б)              коли власник "short" приймає нотис; г) коли власник "short" приймає
рішення про поставку.
    1. Рахунок учасника ф'ючерсного ринку поділяється на:

а)              спекулятивний;              в) ф 'ючерсний та рахунок поставок;
б)              хеджевий;              г) спотовий.
    1. Витрати поставки - це:

а)              вартість зберігання;              в) відсотки за кредит;
б)              вартість страхування;              г) всі названі вище витрати.

Е
Ключові слова, нові терміни
 • ф'ючерсний контракт;
 • спотовий контракт;
 • поставка;
 • нотис переказний;
 • нотис непереказний;
 • позиція;
 • базис;
 • глибина контракту;
 • кількість відкритих позицій;
 • витрати на поставку;
 • ліквідація контракту.


 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 12.3. Поставка за ф'ючерсними контрактами з фінансовими інструментами"
 1. Розділ 15. Товарний ф'ючерсний контракт як інвестиційний інструмент біржового ринку
  ючерсний контракт як інвестиційний інструмент біржового
 2. § 12.1. Економічна функція поставки за ф'ючерсними контрактами
  поставку-приймання товару або фінансового інструменту. Як уже зазначалося, характерною особливістю ф'ючерсного контракту є наявність двох способів їх врегулювання (ліквідації): поставкою(by delivery); укладанням оберненої угоди (by offset). У сучасних умовах біржової торгівлі способи врегулювання доповнені наступними: обмін ф'ючерсних контрактів на поставку реального товару;
 3. § 17.1. Суть та види фінансових ф'ючерсів
  поставка базового фінансового інструмента, як правило, можлива. До фінансових ф'ючерсів з конкретною базою належать: відсоткові ф'ючерси(mterest rate futures); валютні ф'ючерси(currency futures). Відсотковий ф'ючерс - договірне зобов'язання продати (поставити) та, відповідно, купити (прийняти) відсотковий інструмент з обумовленими в контракті термінами та процентною ставкою за погодженим
 4. Сохацька О.М.. Біржова справа: Підручник. - 2-ге вид. змін. й доп. - Тернопіль: Карт-бланш, К.: Кондор. - 632 с., 2008

 5. § 19.1. Суть та основні характеристики хеджування
  поставкою) та його прогнозом (ф'ючерсним ринком). Західні економісти давно відзначають взаємозв'язок спотових та ф'ючерсних цін, які відрізняються між собою на величину базису (basis). Однак, як правило, в момент наближення термінів поставки ця різниця стає мінімальною. Тенденції та напрями зміни спотових та ф'ючерсних цін адекватні. Так, відомі на Заході вчені Долан Е.Дж. та Ліндсей Д.
 6. § 4.2. Основні риси ф'ючерсної    торгівлі
  поставки, терміну та місця поставки; уніфікована якість товару; зв'язок з ринком реального товару через хеджування; безособовість угод, замінність контрагентів; здійснення розрахунків через спеціальну Розрахункову (клірингову) палату, яка є гарантом виконання зобов'язань сторін при купівлі-продажу контрактів. Операції на ф' ючерсному та опціонному ринках виконуються у спеціальних місцях -
 7. § 11.1. Суть біржового клірингу
  поставки. Із зростанням обсягів торгівлі прямі торговельні операції між продавцями і покупцями ставали громіздкими і малоефективними. Один і той самий товар багаторазово купувався і перепродувався до його фактичної поставки. Подібний складний торговельний ланцюжок операцій потребував посередників між продавцем та покупцем - брокерів. Брокери почали укладати контрактні угоди, організовувати
 8. § 3.1. Класифікація біржових товарів
  ючерсные и фондовые биржи: система работы и алгоритмы анализа): Пер. с англ. -М.: Ай Кью, 1992. -172с. Биржевое дело: Учебник /Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. -М.: Финансы и статистика, 1998. -С.45. Сохацька О.М. Ф'ючерсні ринки. Історія, сучасність, перспективи становлення в Україні. - Тернопіль: Економічна думка, 1999. -С.29. харчові товари: цукор, кава, какао (боби); рослинні олії;
 9. § 9.2. Учасники біржових сесій
  ючерсних і фондових бірж. Учасниками біржових операцій міжнародних ф' ючерсних бірж, які є їх засновниками, членами або клієнтами виступають: gt; як дилери: потужні трейдери - торговельні ТНК, що укладають угоди за власні кошти та від власного імені; промислові ТНК, що реалізують продукцію своїх підприємств; плантаційні фірми, об 'єднання фермерів, великі землевласники; володарі
 10. Види хеджування
  поставки контрактів. Поряд з цим даний тип хеджу вважається пріоритетним. Хедж "стрічка, що згортається" заснований на підвищеній (нормальній) ліквідності близьких за строками поставки контрактів. Технологія цього хеджу передбачає за термінами та обсягами хеджування послідовну купівлю та продаж відповідних контрактів. Спочатку купуються ф' ючерси на повний обсяг з терміном відшкодування, що
 11. § 15.1. Товарні ф'ючерси як фінансові інструменти
  поставкою), з іншого, з' являється можливість проведення чисто спекулятивних інвестицій у забезпечені реальним товаром сертифікати на пред'явника, а саме цим і є ф'ючерсні контракти, з наступним їх використанням у біржовій торгівлі. Професійні біржові дилери (інвестиційні компанії, банки, брокерські фірми, незалежні трейдери-спекулянти) використовують ф' ючерсний ринок для прогнозування
 12. Розділ 18. Біржова спекуляція на ф'ючерсних ринках
  ючерсних
 13. Розділ 20 Перспективи становлення ф'ючерсних ринків в україні
  ючерсних ринків в
 14. Розділ 12. Процедура поставки за біржовими контрактами
  поставки за біржовими
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха