Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та і моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна безпека / Економічна статистики / Економічна теорія / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомБухгалтерський облік і контроль → 
« Попередня Наступна »
Н. А. Каморджанова, І. В. Карташова. Бухгалтерський фінансовий облік. 2-е вид. - СПб.: Пітер, - 464 с: ил. - Серія «Навчальний посібник»)., 2003 - перейти до змісту підручника

12.3. Питання для повторення 1.

Що є фінансовим результатом діяльності підприємства? 2.

Що показує рахунок 99 «Прибутки та збитки» підприємства протягом року? 3.

У якій ситуації в пасиві бухгалтерського балансу підприємства по рядку «нерозподілений прибуток звітного року» стоятиме прочерк? 4.

На які цілі використовується прибуток підприємства? 5.

За рахунок яких джерел можна покрити збитки підприємства? 6.

Обчислюється податок на прибуток підприємства, що отримало наростаючим підсумком в кінці року збиток? 7.

У чому ви бачите принципову відмінність двох понять: «прибуток» і «вільні грошові кошти»? 8.

Змінюють чи оподатковуваний прибуток підприємства відрахування в резервний капітал? 9.

Найвидатніший американський бухгалтер Джордж Мей писав: «Очевидно, що якщо процес виробництва та продажу завершується виникненням прибутку, то цей прибуток на момент, коли продаж відбулася, може бути тільки умовною». Як ви розумієте це висловлювання Д.

12.4. Тести

Вкажіть правильний варіант відповіді: 1.

Господарські операції на рахунку 99 «Прибутки та збитки» відбивають наростаючим підсумком з початку року:

а) так;

б) немає;

в) залежно від специфіки діяльності підприємства. 2.

Під доходами і витратами від позареалізаційних операцій слід розуміти доходи і витрати підприємства, не пов'язані безпосередньо з виробництвом та реалізацією продукції (робіт, послуг) у рамках статутної діяльності:

а) ні;

да. 3.

Які робляться бухгалтерські записи на рахунках бухгалтерського обліку після акту перевірки податкової інспекції, якщо була виявлена ??занижена прибуток і нараховані штрафні санкції:

а) Д-т рах. 91 «Інші доходи і витрати» К-т рах. 68 «Розрахунки з податків і зборів»;

б) Д-т рах. 99 «Прибутки та збитки» К-т рах. 68 «Розрахунки з податків і

в) Д-т рах. 68 «Розрахунки з податків і зборів» К-т рах. 51 «Розрахункові рахунки». 4.

Списання кредиторської заборгованості з терміном позовної давності відбивається бухгалтерськими записами на рахунках бухгалтерського обліку:

а) Д-т рах. 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» К-т рах. 91 «Інші доходи і витрати» субрахунок 91-1 «Інші доходи»;

Д-т рах. 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» К-т рах. 68 «Розрахунки з податків і зборів»; в) Д-т рах. 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» К-т рах. 68 «Розрахунки з податків і зборів». 5.

Які бухгалтерські записи на рахунках будуть зроблені бухгалтером підприємства при нарахуванні податку на майно:

а) Д-т рах.

20 «Основне виробництво» К-т рах. 68 «Розрахунки з податків і зборів»;

б) Д-т рах. 91 «Інші доходи і витрати» субрахунок 91-2 «Інші витрати» К-т рах. 68 «Розрахунки з податків і зборів»;

в) Д-т рах. 68 «Розрахунки з бюджетом» К-т рах. 51 «Розрахункові рахунки»;

г) Д-т рах. 99 «Прибутки та збитки» К-т рах. 68 «Розрахунки з податків і зборів». 6.

Нарахування податку на прибуток підприємства відображається бухгалтерськими записами на рахунках бухгалтерського обліку:

а) Д-т рах. 20 «Основне виробництво» К-т рах. 68 «Розрахунки з податків і зборів»;

б) Д-т рах. 91 «Інші доходи і витрати» субрахунок 91-2 «Інші витрати» К-т рах. 68 «Розрахунки з податків і зборів»;

в) Д-т рах. 90 «Продажі» К-т рах. 68 «Розрахунки з податків і зборів»;

г) Д-т рах. 99 «Прибутки та збитки» К-т рах. 68 «Розрахунки з податків і зборів». 7.

Які робляться бухгалтерські записи на рахунках бухгалтерського обліку при створенні резерву по сумнівних боргах:

а) Д-т рах. 84 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» К-т рах, 63 «Резерви по сумнівним боргами»;

б) Д-т рах. 20 «Основне виробництво» К-т рах. 63 «Резерви по сумнівним боргами»;

в) Д-т рах. 91 «Інші доходи і витрати» субрахунок 91-2 «Інші витрати» К-т рах. 63 «Резерви по сумнівних боргах». 8.

При нарахуванні податку на рекламу робляться бухгалтерські записи на рахунках бухгалтерського обліку:

а) Д-т рах. 20 «Основне виробництво» К-т рах. 68 «Розрахунки з податків і зборів»;

б) Д-т рах. 91 «Інші доходи і витрати» субрахунок 91-2 «Інші витрати» К-т рах. 68 «Розрахунки з податків і зборів»;

в) Д-т рах. 99 «Прибутки та збитки» К-т рах. 68 «Розрахунки з податків і зборів». 9.

Чи застосовується при визначенні прибутку від реалізації основних засобів:

а) так;

б) немає.

10. Ставка податку на прибуток встановлюється:

а) законодавством Російської Федерації незалежно від виду діяльності підприємства;

б) законодавства Російської Федерації в залежності від виду діяльності підприємства;

в) підприємством самостійно.

12.5. Завдання і ситуації 1.

У серпні 2003 р. ТОВ «Шанс» отримало збиток від реалізації продукції власного виробництва. При цьому від позареалізаційних операцій (здачі майна в оренду) отримано прибуток. Іншими видами діяльності ТОВ «Шанс» не займається.

Потрібно визначити, чи потрібно сплачувати податок на прибуток від позареалізаційної діяльності, якщо в цілому за звітний період отримано збиток. 2.

ТОВ «Шанс» здало за договором поточної оренди виробниче приміщення.

Здача майна в оренду не є основним видом діяльності ТОВ «Шанс».

Потрібно визначити, у кого відображається нарахування амортизації по виробничому приміщенню в бухгалтерському обліку: у орендодавця або в орендаря. 3.

У 2002 р. АТ «Сталь» викупило в акціонерів частину своїх акції за ціною нижче номінальної вартості.

Потрібно визначити, чи враховується різниця між ціною придбання і номінальною вартістю цінних паперів при розрахунку податку на прибуток АТ «Сталь». 4.

За підсумками роботи за рік АТ отримало збиток у розмірі 7000 тис. руб.

Потрібно визначити, чи можна виплатити дивіденди акціонерам за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років, яка 000 тис. руб. 5.

Які бухгалтерські записи зробить бухгалтер ТОВ «АВС» після акту перевірки податкової інспекції, якщо була виявлена ??занижена прибуток і нараховані штрафні санкції? Штрафні санкції були оплачені ТОВ негайно. 6.

ТОВ «Вітер змін» відшкодувала шкоду, заподіяну автомобілю фізичної особи, громадянина І. Т. Петечкіна, на підставі довідки з ДАІ та експертного бюро з визначення збитку. Потрібно визначити, як відобразити понесені витрати в обліку. 7.

Економічний оглядач минулого століття Л. Н. Воронцов у вересневому номері журналу «Русское обозрение» за 1890 торкнувся проблем використання іноземної робочої сили в Росії. Він писав: «виїхати на батьківщину француженка, отримуючи за багаторічну службу гувернанткою в багатому російською сімействі пенсію, сильно здивована, чому призначена їй пенсія з кожним місяцем підвищується. Її дуже дивує, що у вересні минулого року їй видали з банкірською контори в Парижі 225 франків, в березні нинішнього року 270 франків, в червні - 285 і на початку поточного вересня - 305. Педантична француженка визнала обов'язком повідомити своїх колишніх господарів, що сталася якась помилка в розмірах пенсії, яка з кожним місяцем чомусь підвищується. Гувернантка отримала від своїх господарів приблизно такий лист: "Madame, в рублевому еквіваленті Ваша пенсія не змінювалася, але за останні шість місяців курс кредитного рубля піднявся на 20%, що говорить про досягнутий Росією фінансовому та економічному благоустрій ..." »(« Пушкін », № 2, листопад 1997 р.).

Потрібно визначити, як багате російське сімейство відобразило б виникли курсові різниці відповідно до сучасних правилами ведення бухгалтерського обліку.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12.3. Питання для повторення 1. "
 1. Відповіді на питання для повторення
  Глава 1 1.1. Ні. 1.2. Ні. 1.3. Так. 1.4. Так. 1.5. Ні. 1.6. Ні. 1.7. Ні. 2.1. в. 2.2. д. 2.3. д. 2.4. б. 2.5. д. 2.6. в. 2.7. м. 2.8. а. Глава 2 1.1. Так. 1.2. Так. 1.3. Ні. 1.4. Ні. 1.5. Ні. 2.1. м. 2.2. в. 2.3. м. 2.4. а. 2.5. б. 2.6. в. Глава 3 1.1. Ні. 1.2. Ні. 1.3. Так. 1.4. Ні. 1.5. Так. 1.6. Ні. 1.7. Так. 1.8. Ні. 1.9. Так. 1.10. Так. 1.11. Так. 1.12. Так. 2.1. а. 2.2. б. 2.3.
 2. 16.7.1 Співпраця в повторюваних іграх
  для опису повторюваної гри не обов'язково здавати все дерево гри, досить вказати вихідну гру і скільки разів вона повторюється. На відміну від звичайних ігор, в повторюваних іграх прийнято зіставляти виграші не тільки кінцевим вершинам, а й тим проміжним, які відповідають кінцевим вершинам вихідної гри. Загальний виграш розраховується підсумовуванням виграшів у вершинах, що лежать на
 3. Стиль викладу
  питання "журналістики новин: ХТО? ЩО? ДЕ? КОЛИ? ЧОМУ? НАВІЩО? ЯКИМ ЧИНОМ? Ясний стиль викладу привертає увагу читача до теми прес-релізу. Стислість, стислість фрази збільшують "щільність інформації" кожного рядка. Ударні фрази тексту корисно виділяти курсивом, підкресленням рядка, отчерківаніем на полях, колірними елементами оформлення тексту. Одна фраза - одна ідея (одна
 4. ТЕМА 8. СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН В РОСІЇ
  для повторення. 7. Охарактеризуйте стан російської економіки в кінці 1991 р.? Які були альтернативи економічного розвитку Росії в 1991 - 1992 рр..? Як проходив розвиток реформ в 1993 році.? Які варіанти приватизації використовувалися в Росії? Які основні підсумки перших років реформування російської
 5. 20.1. Важливість і значимість ділового спілкування
  питань. Розглянемо особливості ділового спілкування та шляхи підвищення його ефективності. Будь-яке ділове спілкування передбачає вирішення низки тактичних і стратегічних завдань. Конкретний очікуваний результат - це тактичне завдання ділового спілкування. Однак навіть рішення цієї конкретної задачі може передбачати вирішення важливої ??стратегічної задачі - встановлення у подальшому тривалих,
 6. 5.5. Стабільність виробництва і реалізації в умовах інфляції
  питання: обумовлений чи зростання виручки (якщо такий спостерігається) збільшенням обсягу виробництва і реалізації або це є наслідком загального зростання цін? Відповісти на це питання можна кількома способами. A. Прийнято вважати, що виробництво стабільно, якщо виконується умова: Jtr ** инфл> гДе * инфл - індекс інфляції в порівнянні з відповідним періодом минулого року. Якщо
 7. Дрібне селянське господарство в Японії. Причини і наслідки його виникнення
  питання є настільки важливим для розуміння аграрних відносин в Японії, що ми повинні піддати його подальшому аналізу, ризикуючи навіть допустити деякі повторення. Оскільки особи, які володіли капіталом і землею, тобто купці, лихварі або багаті селяни, могли отримувати настільки високий прибуток на вкладений в землю капітал у вигляді орендної плати, у них не було ніякого стимулу до того, щоб
 8. 11.3. Облік руху та продажу товарів
  для обліку торговельної націнки. При цьому методі полегшується облік руху товарних запасів, але знижується можливість регулювання цін реалізації. Рахунок 44 «Витрати на продаж» призначений для узагальнення інформації про витрати , пов'язаних з продажем продукції, товарів, робіт і послуг. На підприємствах торгівлі на рахунку 44 «Витрати на продаж» можуть бути відображені, зокрема, такі витрати
 9. 5. Лінаміческіе байєсовські гри. Досконале байєсівського рівновагу
  для статичних ігор з повною інформацією, тобто динамічні байєсовські ігри (динамічні ігри з неповною інформацією). Як приклад динамічної байесовской гри розглянемо модифікацію Ігри 7 «Терорист» (стор. 23). Гра 13. «Терорист» Ситуація в даній грі така ж, як у Грі 7, проте терорист може бути двох типів: «нормальний» і «божевільний». Природа Малюнок 24. Нормальний
 10.  8.4.3. Оцінка можливості втрати і відновлення платоспроможності підприємства
    для визначення структури балансу незадовільною, а підприємства неплатоспроможним визнані показники 2.3 та 2.7 з табл. В.1 (див. вступну частину). Якщо дані коефіцієнти мають значення, відповідні нормативним, структура балансу підприємства визнається задовільною. При цьому потрібно розрахувати коефіцієнт втрати платоспроможності за період, рівний 3 місяцям: ^ ранків = [^ 2.3к +
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха