Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомАналіз фінансово-господарської діяльності підприємства → 
« Попередня Наступна »
Нікольська Е.В.. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності поліграфічних підприємств. Підручник. - М.: Изд-во МГУП. - 351 с., 2002 - перейти до змісту підручника

12.4. Аналіз матеріаломісткості продукції

 
Узагальнюючими показниками ефективності використання матеріальних витрат є матеріаломісткість і матеріаловіддача продукції.
Матеріаломісткість продукції визначається відношенням суми матеріальних витрат до вартості виробленої продукції, тобто матеріальні витрати на 1 руб. товарної продукції:
,
де - витрати на матеріали, руб; - обсяг товарної продукції, грн.
Матеріаловіддача - показник, зворотний матеріаломісткості і характеризує випуск продукції на 1 руб. споживаних матеріальних ресурсів, тобто .
Підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів обумовлює скорочення матеріальних витрат на виробництво продукції, зниження її собівартості і зростання прибутку.
Матеріаломісткість важливо визначати не тільки в цілому по всіх матеріальних витрат, але і за окремими складовими її елементами (табл. 12.2), так як матеріаломісткість можна представити у вигляді такої моделі:
,
де - вартість товарної продукції в оптових цінах, крб. - витрати на матеріали в цілому, руб.; - витрати на сировину і матеріали за вирахуванням відходів, руб.; - витрати на покупні вироби, напівфабрикати, роботи і послуги промислового характеру, руб.; - витрати на допоміжні матеріали, руб.; - витрати на паливо, руб.; - витрати на електроенергію, руб.
Використовуючи дані табл. 12.2 та інформацію про вартість товарної продукції (75326 тис. руб. Та 112334 тис. руб. У попередньому і звітному періодах), можна розрахувати матеріаломісткість продукції (табл. 12.3).
Таблиця 12.3
Аналіз матеріаломісткості товарної продукції

Елементи матеріаломісткості

Попередній рік

Звітний рік

Відхилення
(+, -)

коп.

%

Матеріальні витрати на 1 руб. товарної продукції
в тому числі:
Сировина та матеріали
Роботи та послуги промислового характеру
Паливо
Енергія

56,48
50,67
2,24
-
3,57

49,51
46,31
0,46
-
2,74

-6,97
-4,36
-1,76
-
-0,83

-12,3
-8,6
-78,6
-
-23,5

Матеріаломісткість продукції знизилася на 12,3% і склала 49,51 коп. на 1 руб. товарної продукції замість 56,48 коп. Зниження матеріаломісткості мається по всіх елементах матеріальних витрат.
Доцільно обчислювати матеріаломісткість продукції виходячи з її випуску в натуральному вираженні (табл. 12.4).
Таблиця 12.4
Матеріаломісткість продукції

Найменування показника

За звітний період

За відпо-
вующий період минулого року

Відхилення (+, -)

Темп зростання,%

1. Випуск продукції,
млн. кр.-Отт.

897,5

784,8

112,7

114,7

2. Матеріальні витрати, тис. руб.

55613

42544

13069

130,7

3. Матеріаломісткість
1000 кр.-Отт., Руб.

0,0619

0,0543

0,0076

113,9

Матеріаломісткість продукції на 1000 кр.-Отт. підвищилася на 13,9%. Це стало наслідком зміни асортименту продукції (збільшення книжково-журнальної та образотворчої продукції та зменшення іншої продукції, яка є менш трудомісткою, ніж книжково-журнальна і образотворча продукція), а також підвищенням цін на матеріали.
На матеріаломісткість продукції впливають різні фактори: номенклатура продукції, що випускається (книги, журнали, брошури, образотворчі видання і т.д.), так як їх матеріаломісткість різна; способи друку (офсетний, висока або глибока) , що відрізняються своєю матеріалоємністю; застосовувана технологія, наприклад використання ручного, металевого або фотонабора (фотонабір є більш матеріаломістким, ніж металевий); ступінь механізації та автоматизації виробничих процесів, так як зміст і експлуатація обладнання вимагають додаткових витрат у порівнянні з ручними процесами та ін
Встановити вплив цих факторів на матеріаломісткість можливо на основі застосування кореляційно-регресійного аналізу.
Ефективність використання матеріальних ресурсів в цілому характеризує прибуток на 1 рубль матеріальних витрат. Підвищення цього показника позитивно характеризує роботу підприємства. Доцільно не тільки визначити прибуток на рубль матеріальних витрат за звітом і в попередньому періоді, відхилення і темп зростання, а й встановити вплив окремих факторів на нього. Це можна зробити, якщо використовувати факторну модель, запропоновану Т.З. Савицької [21, с. 372]:

де - прибуток від продажів продукції на 1 рубль матеріальних витрат; - прибуток від продажів; - виручка від продажів; - вартість товарної продукції; - матеріальні витрати; - прибуток на 1 рубль матеріальних витрат ; - рентабельність продажів; - питома вага виручки в загальному обсязі товарної продукції; - матеріаловіддача; - матеріаломісткість; - матеріальні витрати у вартості реалізованої продукції; - матеріаломісткість реалізованої продукції.
Таким чином, прибуток на рубль матеріальних витрат залежить від рентабельності продажів і матеріаломісткості реалізованої продукції, тобто . Метод різниць дозволяє визначити вплив цих факторів.
За друкарні є такі дані (табл. 12.5).
Таблиця 12.5
Дані для факторного аналізу прибутку на рубль матеріальних витрат

Найменування показника

Попередній рік

Звітний рік

Відхилення (+, -)

1. Виручка від продажу товарів, тис. руб.

75620

113 478

37858

2. Обсяг товарної продукції, тис. руб.

75326

112 334

37008

3. Прибуток від продажу, тис. руб.

6720

13265

6545

4. Матеріальні витрати, тис. руб.

42544

55613

13069

5. Питома вага виручки у вартості товарної продукції, тис. руб.

1,0039

1,0102

0,0063

6. Рентабельність продукції, тис. руб.

0,08886

0,11689

0,02803

7. Матеріальні витрати у вартості реалізованої продукції (р. 4 х р. 5)

42710

56180

13470

8. Матеріаломісткість реалізованої продукції, руб. (Стор. 7: стор 1)

0,56479

0,49507

-0,06972

9. Прибуток на рубль матеріальних витрат (стор. 3: стор 8), руб.

0,15734

0,23612

0,07878


Прибуток на 1 руб. матеріальних витрат зросла з 0,15734 руб. до 0,23612 руб., тобто на 0,07878 руб., або 50% (0,07878 / 0,15734 х 100). Підвищення рентабельності продажів збільшило прибуток на 1 руб. матеріальних витрат на 0,04963 руб. (0,02803 / 0,56479), а зниження матеріальних витрат на 1 руб. реалізованої продукції - на 0,02915 руб.
[((0,11689 / 0,49507) - (0,11689 / 0,56478)) = 0,23611 - 0,20696 == 0,02915]. Загальний вплив факторів 0,04963 + 0,02915 = 0,07878 руб. Таким чином, 63%-ве ((0,04963 / 0,07878) x100) збільшення прибутку на 1 руб. матеріальних витрат отримано за рахунок підвищення рентабельності продажів і 37% приросту забезпечені зниженням матеріаломісткості продукції ((0,02915 / 0,07878) x100).
Все це свідчить про підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів в поліграфії.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12.4. Аналіз матеріаломісткості продукції "
 1. МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ І спользование МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ
  аналізу використання матеріальних ресурсів є: - аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами, - аналіз виробничих запасів; - аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів. Для оцінки ефективності використання матеріальних ресурсів використовується система приватних і узагальнюючих показників. У процесі споживання матеріальних ресурсів у виробництві
 2. 8.5. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів
  аналізі ефективності на основі показників матеріаломісткості і матеріаловіддачі необхідно вести суворий облік і контроль за витрачанням матеріальних ресурсів і правильно визначати їх дійсний витрата в процесі фі-нансово-господарської діяльності. Головна проблема даного підходу - в достовірності та точності обліку фактичної витрати матеріальних ресурсів. Другий підхід заснований на
 3. 10.7. Факторний аналіз показників рентабельності
  аналізу показників рентабельності передбачає розкладання вихідних формул розрахунку показника по всіх якісних і кількісних характеристиках інтенсифікації виробництва і підвищення ефективності господарської діяльності. Наприклад, для аналізу загальної рентабельності (рентабельності виробничих фондів) можна використовувати три-або пятифакторную модель. В основі всіх
 4. Питання 4.2. Кінцеві результати екстенсивності та інтенсивності використання ресурсів.
  Матеріаломісткості; підвищенні амортизаційної віддачі і зниженні матеріаломісткості; підвищенні оборотності основних виробничих фондів і оборотних коштів. Все це відбивається в економії ресурсів і зниження витрат на виробництво. Кінцевими результатами інтенсифікації виробництва та ефективності господарської діяльності є: збільшення обсягу випуску продукції, підвищення
 5. До глави 3
  аналіз матеріальних витрат Показник Період Відхилення базовий звітний абсолютне відносне Середньомісячні матеріальні витрати на виробництво продукції, тис. руб. 116,70 155,12 38,42 132,9% Середньомісячний залишок матеріалів, тис. руб. 22,05 31,97 9,92 145,0% Показник Період Відхилення базовий звітний абсолютне. відносне Середньомісячна собівартість продукції, тис. руб.
 6. АНАЛІЗ СТРУКТУРИ АСОРТИМЕНТУ. АВС-АНАЛІЗ
  аналізу структури асортименту широко використовується метод ЛВС-аналізу. Етапи проведення А8С-аналізу 1. Вибір показників для аналізу. Як показники для аналізу може виступати обсяг реалізації продукції, прибуток, покриття витрат і т. д. 2. Розрахунок обраного показника по кожному найменуванню продукції. 3. Підрахунок загальної суми показника. Загальна сума показника приймається
 7. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ. АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ
  аналіз виконання плану виробництва і реалізації продукції; - аналіз динаміки запасів готової продукції, - аналіз асортименту; - оцінку ритмічності виробництва і реалізації продукції. Обсяг виробництва продукції може вимірюватися в натуральних одиницях виміру (штуках, кг), умовно-натуральному вимірі (умовний автомобіль) і мати вартісне вираження (тис. крб.). Узагальнюючим
 8. 6.3. Структура собівартості і чинники, що її визначають
  аналіз структури витрат на підприємстві мають дуже важливе значення, в першу чергу, для управління витратами на підприємстві з метою їх мінімізації. Структура витрат дозволяє виявити основні резерви для їх зниження і розробити конкретні заходи щодо їх реалізації на підприємстві. Структура витрат на кожному підприємстві також повинна аналізуватися як в поелементному, так і в постатейному
 9. ТЕСТИ
  матеріаломісткості продукції; Б) прискорення оборотності оборотних коштів; зміна обсягу засобів і предметів праці; Г) підвищення кваліфікації персоналу. Прибуток від реалізації продукції розраховується як: А) виручка від реалізації продукції за вирахуванням матеріальних витрат; Б) виручка від реалізації продукції за вирахуванням залишкової вартості; В) виручка від реалізації продукції за вирахуванням
 10. 6.5. Аналіз інноваційної діяльності підприємства
  аналізу стану техніки та ефективності технологій в металургії і хлібопеченні? 7. Хто на підприємстві займається аналізом розвитку науки і техніки? Перевірочні завдання I. Вставте пропущені слова в речення. 129 5 - 1167 Характеристиками технічного стану підприємства є ... [Слова для вставки: укомплектованість різними видами техніки (агрегатами, машинами,
 11.  Структура витрат
    аналізу зниження витрат виробництва є індексний метод, що дозволяє визначити роль кожного фактора у величині зниження витрат на базі визначення індексу кожного виду ресурсів /,, як відношення фактичних витрат до планового їх значенню. 1. Індекс зниження собівартості за рахунок економії матеріалів, зниження цін і транспортних витрат по ним з м де / "- індекс норм витрати
 12.  Питання 4.11. Матеріальні ресурси та їх використання.
    матеріаломісткість продукції. Класифікація матеріалів служить відправною точкою для нормування витрати матеріалів по кожній позиції номенклатури. У свою чергу норми витрати матеріалів закладають основу для визначення потреби в матеріалах на виготовлення одиниці продукції з наступним складанням плану закупівлі матеріальних ресурсів, розрахунку собівартості і вироблення стратегії
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха