ГоловнаФінансиПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
Полякова Любов Єгорівна. Дисертація. ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ РОСІЙСЬКИХ МАЛИХ нафтовидобувних компаній, 2007 - перейти до змісту підручника

1.2.4.2 Проблема інвестицій

Загальновідомо, що вкладення в геологорозвідку - це надзвичайно ризикований сектор і ймовірність відкриття нового родовища не перевищує 20-30%. До 2002 року всі нафтовидобувні компанії в обов'язковому порядку здійснювали відрахування на відтворення мінерально-сировинної бази (ВМСБ), за рахунок яких в основному і проводилися геологорозвідувальні роботи. Однак ефективність використання цих коштів була вкрай низькою, значні їх обсяги освоювалися нецільовим чином і з початку 90-х років основні витрати на геологорозвідувальні роботи нафтовидобувні компанії фактично виробляють з власних коштів. І якщо в 1999 році власні кошти компаній становили 77% загального обсягу інвестицій, то в даний час частка власних коштів нафтових компаній (включаючи позикові кошти) перевищує 90% всіх інвестицій в галузь. При цьому [69] основну частину власних коштів становить прибуток (рис. 1.11.). Неефективність обраної стратегії підтверджується тим фактом, що з 2002 року відрахування на ВМСБ були повністю скасовані.

«« »- 15» 25 »J4« ««

M.ipa. «Мляроа США

Джерело: ІЕП

Рис. 1.11.

Капітальні інвестиції російських нафтових компаній в нафтовидобуток в 1999-2004 рр.. склали 88% від обсягу прибутку за цей період

З початку 90-х голів в Росії мала місце стійка тенденція до зменшення витрат на геологорозвідувальні роботи, однак різке підвищення світових цін на нафту в 1999 році дозволило нафтовому сектору істотно наростити масштаби своєї інвестиційної програми. За даними Держкомстату Росії, інвестиції в основний капітал в нафтовидобутку в 1999 році зросли на 25% - на тлі загальної їх зростання в масштабах національної економію! на 4,5%. Позитивна динаміка інвестиційної активності нафтовидобувних компаній зберігалася і в 2000 - 2001 роках, але потім інвестиційна активність в нафтовидобутку знизилася (рис. 1.12.).

Mi 1992 19W 1994 1995 1996 1997

ЗОЇ N01 2 * 12 I09J J.HM I'M *

Джерело: Росстат

Рис. 1.12. Частка інвестицій в основний капітал нафтовидобутку і нафтопереробки в%% від загального обсягу інвестицій в економік)

В даний час обсяг інвестицій в основну інфраструктуру сектора явно недостатній і не забезпечує умов для стійкої підтримки в середньостроковій і довгостроковій перспективі обсягів видобутку та зміцнення експортного потенціалу нафтової галузі [66].

Енергетичною стратегією Росії на період до 2020 року загальні інвестиційні потреби нафтового комплексу визначені на рівні 230-240 млрд. дол В даний час цей орієнтир істотно скоректований у бік зменшення. Мінекономрозвитку Росії вважає, що достатнім рівнем інвестицій в нафтовидобуток і розвиток транспортної інфраструктури являс1ся 12-13 млрд. дол на рік. хоча за іншими оцінками (незалежних експертів), для модернізації нафтового комплексу щорічно потрібно 25-40 млрд. дол

Проблема полягає в тому, що можливе! і відносно некапіталомістких розвитку нафтового сектора практично вичерпані. У країні є значні нерозподілені запаси нафти в Східному Сибіру і на Далекому Сході, однак для введення в розробку потрібні колосальні капіталовкладення, що не під силу навіть найбільшим вітчизняним компаніям. Велика частина проектів, які є рентабельними при поточних високих цінах на нафту, вже реалізуються або готуються до реалізації, а для

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "1.2.4.2 Проблема інвестицій"
 1. 2.1.3. Економічні проблеми російських MIIK на сучасному етапі та їх зв'язок з діючою системою оподаткування
  проблеми, що стоять перед російськими нафтовидобувними компаніями. До них відносяться і погіршується стан мінерально-сировинної бази, і пов'язані з Егам проблеми її відтворення, і недосконалість внутрішнього ринку нафти, і диспаритет світових і внутрішніх цін, і проблема інвестицій, і структурна політики держави щодо нафтовидобувної галузі, і - одна з головних - проблема
 2. 3. КОРОТКИЙ ЗМІСТ ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ КУРСОВОЇ РОБОТИ
  проблеми, а також досягнення і передовий досвід у комерційній діяльності. Важливо коротко прокоментувати зміст основних нормативних актів (Цивільний кодекс РФ, Закони РФ, Постанови Уряду РФ і т.д.), що мають безпосереднє відношення до теми дослідження. Необхідно також відобразити різні думки дослідників з тих чи інших питань. Далі на основі викладеного
 3. 1.2. Світові тенденції розвитку малого підприємництва
  проблема, яка займала Ф. Шумахера, це проблема оптимального розміру організації і критика тенденції організацій до розростання. Величезним організаціям при всій їх уявній стабільності в більшості випадків притаманні бюрократизм, безликість і нездорова атмосфера. Ф. Шумахер явно віддавав перевагу великим масштабам малі, що знайшло відображення в цитованої ним фразою: «Людина малий і тому красиво
 4. 3.1. Венчурний механізм підтримки малого бізнесу
  проблеми нестачі фінансових ресурсів на розвиток малого підприємництва. Однак, в російській інституційної і правової середовищі існує безліч перешкод для реалізації цього напрямку. Наприклад, чинний нині закон «Про державну підтримку малого підприємництва», прийнятий ще в 1995 році, обмежує частку участі держави і великих підприємств у статутному капіталі
 5. 2.4. PR із споживачами та інвесторами
  проблемні статті; Сертифікація якості; Нариси та репортажі; Конференції, семінари та круглі столи; Цікаві історії; Туризм; Конкурси, вікторини; Свята; Організація служби (офісу) розбору рекламацій. Більш детальне ознайомлення з формами та методами роботи дано в інших розділах, так як невіддільне від форм роботи з іншими адресатами PR. Не менш важливою є і PR-робота з
 6. 2.7. Громадські заходи (спеціальні події)
  інвестицій (investor relations); відносини з органами державної влади: законодавчої та виконавчої; благодійність і спонсорство; комунальні (добросусідські) відносини з населенням, іншими організаціями та підприємствами, муніципальною владою ; формування і розвиток корпоративної культури, її традицій, ритуалів і т.д. Особливу роль спеціальні події грають для розвитку
 7. 2.8. Політичний вплив (лобі)
  проблеми не становило - майже всі вони вже мали подібні багатосторінкові Кодекси, що передбачають, крім іншого, письмові зобов'язання посадових осіб «хабарів не давав» і «хабарів не брав». Зарубіжні партнери очікували опору з боку вітчизяних ділових людей - як ніяк не тільки хабарі, і рекет, а й замовні вбивства стали частиною ділового життя Росії. Однак, разюче, але
 8. Благодійність: проблеми та організація
  проблем та інтересів і якими займалися родовиті і шановні, "самодостатні" римляни. Його ідея використовувати мистецтва для формування громадської думки була для того часу досить сміливою і зовсім не очевидною. У зібраний Меценатом коло поетів увійшли як знамениті поети (Вергілій, Горацій), так і поети менш відомі (Проперций, Палліон, Руфф) і знавці-любителі. Показово, що
 9. Форми соціальної відповідальності, соціальні інвестиції бізнесу та PR
  проблемами є - самоствердження за рахунок утримання та розширення захопленого життєвого простору, коли виживає найсильніший і він претендує ( по праву найсильнішого) на розпорядження ресурсами, управління більш слабкими, на пільги і преференції. Стадія "служіння" - коли головною проблемою стає летітімізація бізнесу, його самовиправдання перед суспільством: в очах держави, громадян. На
 10. 5.3. Держава і бізнес: російська специфіка
  проблеми за рахунок снверхнапряженного перебудови всього суспільного життя, а то і Всесвіту. Або чекати цього перевлаштування: "Знову у влади не ті", "Розпустили всіх демократи (партократи та інші" Крат ") - навіть сходи в під'їзді прибрати нікому", "Єльцин (Чубайс) у всьому винен" і т.п. Чи є вихід з цього кола? Зрештою ... Адже талановитий російська людина, російський народ! Не тільки
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха