Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес -планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомАналіз фінансово-господарської діяльності підприємства → 
« Попередня Наступна »
Нікольська Е.В.. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності поліграфічних підприємств. Підручник. - М.: Изд-во МГУП. - 351 с., 2002 - перейти до змісту підручника

12.5. Аналіз витрат на матеріали за окремими їх видами

 
Рівень матеріальних витрат за окремими їх видами (фарба, нитки, клей, папір та ін) залежить від обсягу випуску продукції в натуральному вираженні N від норм витрати матеріалів на облікову одиницю Н і цін за одиницю матеріальних ресурсів Ц.. Крім того, заміна одних матеріалів іншими викликає зміни у витратах на матеріали.
Вплив зміни обсягу випуску продукції на витрати конкретного виду матеріалів визначають множенням відхилення в обсязі випуску продукції на норму витрати матеріалу даного виду у попередньому періоді і середню ціну за одиницю матеріалів у попередньому році, тобто .
Вплив зміни норм витрати матеріалів
;
зміни цін за одиницю матеріалу
,
заміни матеріалів
,
де - випуск продукції в натуральному вираженні в попередньому і звітному періодах, - норма витрат матеріалів на облікову одиницю у попередньому році, за звітом і при заміні; - ціни за одиницю матеріалів у попередньому році, за звітом і при заміні.
У табл. 12.6 наведені дані для розрахунку впливу окремих факторів на витрати на чорну фарбу.
Таблиця 12.6
Вихідні дані для розрахунку факторів на рівень витрат на чорну фарбу

Найменування показника

Попередній рік

За звітом

Відхилення (+, -)

Обсяг випуску продукції, тис. уч. л.-Отт.

7800

7890

90

Норма витрати фарби на облікову одиницю, г

85

84

-1

Ціна за 1 кг фарби, руб.

62

65

3

Всього, руб.

41106

43079,4

1973,4

Використання методу різниць дозволяє визначити вплив окремих факторів.
Витрати на фарбу зросли на 1973,4 руб., В тому числі за рахунок:
 • збільшення обсягу випуску продукції (90x0, 085x62) = 474,3
 • зниження питомих норм витрати (7890x (-0,001) x62) = -489,12
 • підвищення цін на фарбу (7890x0, 084x3) = 1988,3.

Загальний вплив факторів: 1973,4 руб. (474,3 - 489,2 +1988,3).
Таким чином, збільшення витрат на фарбу викликано в основному підвищенням договірних цін на фарбу. Більш економне витрачання фарби знизило витрати на 489,2 тис. руб.
При подальшому аналізі необхідно вивчити причини зміни норм витрати матеріалів і цін на матеріали.
Витрата матеріалів на одиницю продукції змінюється у зв'язку з проведенням організаційно-технічних заходів щодо механізації виробничих процесів, впровадженням прогресивної технології, використанням раціональних схем розкрою матеріалів, зменшенням браку продукції, зниженням відсотка відходів продукції і заміною одних матеріалів іншими.
Тому по найважливіших видах матеріалів необхідно:
1) проаналізувати приємним норми витрати на облікову одиницю за планом, звітом і за ряд попередніх років. Це дозволить визначити не тільки зміна в нормі витрати, але і тенденцію у зміні самої норми.
Коефіцієнт, що характеризує відповідність застосовуваних норм витрати окремих видів матеріалів плановим, визначають за формулою
,
де - Витрата матеріалів виду i на фактичний випуск продукції; - норма витрати матеріалу виду i на облікову одиницю за планом у попередньому році; - фактичний випуск продукції в облікових одиницях.
Наприклад, норма витрати фарби в попередньому році - 123 г на 1 тис. уч. л.-Отт. Фактичний випуск продукції на даній машині склав 8500 тис. уч. л.-Отт. Всього витрачено 1028,5 кг фарби. За цих умов = 0,9837 [1028,5 / (0,123 x 8500)], тобто менше одиниці. Це свідчить про те, що норми витрати фарби були на 1,4% нижче, ніж у попередньому періоді [(1-0,9837) x 100];
2) виявити вплив впровадження нової техніки, прогресивної технології, вдосконалення організації виробництва, використання нових матеріалів та ін на витрату матеріалів (одиницю продукції). Для цього треба за даними плану підвищення ефективності виробництва встановити, які заходи, спрямовані на зниження норм витрати матеріалів, планувалося виконати у звітному періоді, чи всі вони здійснені і в які терміни. Не проведення запланованих заходів або їх впровадження в більш пізні терміни призводить до перевитрати матеріалів.
Особлива увага повинна бути приділена заходам щодо використання замість дефіцитних або дорогих матеріалів різних пластмас і синтетичних матеріалів (наприклад, пластмасових шрифтів, матриць, синтетичних клеїв, капронових ниток тощо);
3) розглянути розмір відходів і втрат матеріалів при їх використанні. Його визначають як різницю між кількістю матеріалу, запущеного у виробництво, і матеріалу, що міститься в придатних і бракованих виробах. Це, в першу чергу, відноситься до таких матеріалів, як папір, картон, фольга, фотоплівка та ін
Дані бухгалтерського обліку дозволяють визначити сумарний розмір відходів паперу, частку відходів у загальному обсязі спожитої паперу і частку використовуваних відходів. Аналіз даних за ряд років дозволить виявити зміни в розмірі відходів та їх використанні.
Важливо детально проаналізувати використання відходів матеріалів - паперу, картону, палітурних тканин - і визначити шляхи їх скорочення.
Втрати від наявності відходів матеріалів обчислюються як різниця між вартістю відходів за ціною вихідної сировини та за ціною можливого їх використання:.
Слід також проаналізувати, як організовані збір, сортування і здача відходів кольорового металу, так як поліграфічні підприємства використовують велику кількість кольорових металів;
4) встановити вплив якості споживаних матеріалів на їх витрату. Зниження якості, відступ від прийнятих галузевих і державних стандартів викликає брак продукції і непродуктивні витрати матеріалів. У зв'язку з цим важливо вивчити рекламаційну роботу на підприємстві, проаналізувати вжиті заходи до забезпечення отримання від постачальників матеріалів, відповідних встановленим стандартам.
Для визначення впливу втрат від браку продукції на матеріальні витрати треба насамперед обчислити частку (відсоток) вартості сировини, матеріалів і напівфабрикатів у виробничій собівартості товарної продукції, а потім цей відсоток помножити на суму втрат від браку: ,
де - зміна витрат на матеріали у зв'язку з наявністю браку продукції, руб.; - витрати на матеріали і напівфабрикати у виробничій собівартості товарної продукції, руб.; - виробнича собівартість товарної продукції, грн.; - втрати від браку продукції, руб.
Подальший аналіз повинен бути спрямований на виявлення впливу зміни цін на суму витрат на матеріали. Ціни на матеріали складаються з вільних договірних цін на конкретні види продукції і транспортно-заготівельні витрати. На окремі види продукції застосовуються регульовані ціни, встановлені державою (тарифи за електроенергію, перевезення та ін.)
У зв'язку з цим зміна середньої ціни за облікову одиницю конкретного виду матеріалів (фарби, ниток, фотоплівки та ін) може бути результатом впливу двох факторів: купівля (придбання) матеріалів за нижчими (високим) вільними (договірними) цінами і зменшення (підвищення) транспортно-заготівельних витрат.
Розмір транспортно-заготівельних витрат залежить від встановлених націнок постачальницьких органів, знижок і накидок на якість матеріалів, тарифів на перевезення вантажів, а також від рівня організації складського господарства на підприємстві, механізації розвантажувальних і складських операцій і ступеня використання цих коштів, виду транспорту, дальності перевезень, розміру партій перевезень і т.п. Тому в процесі аналізу важливо встановити відсоток транспортно-заготівельних витрат у звітному і попередньому періодах за окремими видами матеріалів і виявити причини їх зміни.
Рівень транспортно-заготівельних витрат не відображається у звітності підприємства. Їх відсоток за окремими видами матеріалів можна визначити за даними бухгалтерського обліку. Розмір транспортно-заготівельних витрат за планом і за звітом встановлюють щодо вартості матеріалів за вільними оптовими цінами. Вплив зміни їх рівня на суму витрат на матеріали можна визначити за формулою
,
де - відсоток транспортно-заготівельних витрат до вартості матеріалів за вільними оптовими цінами в звітному і попередньому періодах відповідно; - фактична заготівельна вартість матеріалів, руб .
Наприклад, транспортно-заготівельні витрати в попередньому році по фарбі становили в середньому 4,5%. Фактично вони склали 4,3%. Заготівельна вартість витраченої фарби дорівнює 3480 тис. руб. Звідси економія по транспортно-заготівельних витрат склала 6,7 тис. руб.
= ((4,3 - 4,5) x 3480) / 100 + 4,3.
У процесі аналізу транспортно-заготівельних витрат важливо виявити шляхи їх зниження за рахунок вдосконалення організації матеріально-технічного постачання та складського господарства.
При аналізі організації матеріально-технічного постачання важливо також встановити, чи використовуються матеріали за призначенням, тобто на види продукції або виконання робіт, передбачених планом. Використання матеріалів на цілі, не передбачені планом, наприклад на ремонтно-експлуатаційні потреби, призводить до недостатньої забезпеченості основного виробництва матеріальними ресурсами.
Зміни норм в результаті вдосконалення технологій виробництва призводить до відповідних змін потреби в матеріалах, а підвищення планових норм негативно позначається на забезпеченості виробництва основними матеріалами. Тому слід обчислювати коефіцієнт використання якого-небудь матеріалу, що характеризує ступінь виконання норм витрати. Коефіцієнт використання показує відношення фактичного питомої витрати матеріалу на одиницю продукції до встановленої нормі витрати, тобто . Фактично питома витрата матеріалів знаходять розподілом фактичної суми витрат на матеріали у звітному періоді на обсяг випущеної продукції за звітом Q, тобто .
Велика увага повинна бути приділена вивченню організації роботи по боротьбі за економію матеріалів у всіх ланках управління виробництвом та матеріально-технічного постачання. При цьому важливо встановити, які ефективні заходи застосовуються до стимулювання економного і раціонального використання матеріалів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12.5. Аналіз витрат на матеріали за окремими їх видами "
 1. 12.3. Загальна оцінка використання матеріальних ресурсів
  аналіз витрат на матеріали за даними кошторису витрат на виробництво; аналіз матеріаломісткості продукції; аналіз використання окремих видів матеріалів. При вивченні витрат на матеріали в цілому, в тому числі за окремими їх видами (сировина і основні матеріали, покупні напівфабрикати, допоміжні матеріали, паливо, енергія), за даними кошторису витрат на виробництво визначають абсолютну суму
 2. Тема 5 АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ І РЕНТАБЕЛЬНОСТІ БАНКУ
  аналізу доходів. Процентні доходи. Непроцентні доходи. Угруповання доходів відповідно до класифікації (звіт про прибутки і збитки). Аналіз доходів, одержуваних за основними видами угод та операцій. Аналіз доходу від операцій з цінними паперами. Аналіз витрат. Процентні і непроцентні витрати. Угруповання витрат відповідно до класифікації (звіт про прибутки і збитки). Витрати банків
 3. АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ. АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ОДИН РУБЛЬ ТОВАРІВ
  аналізу собівартості відносяться: - аналіз витрат на виробництво і реалізацію нродук ції по калькуляційних статтях і економічними елементами; - аналіз витрат на один рубль продукції. Аналіз собівартості проводиться в цілому по підприємству і за окремими видами продукції. Важливим показником, що характеризує собівартість продукції, є рівень витрат на одиницю (рубль) продукції,
 4. МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ І спользование МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ
  аналізу використання матеріальних ресурсів є: - аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами, - аналіз виробничих запасів; - аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів. Для оцінки ефективності використання матеріальних ресурсів використовується система приватних і узагальнюючих показників. У процесі споживання матеріальних ресурсів у виробництві
 5.  8.4. Аналіз складу і структури продукції
    витрат на 1 грн. товарної продукції і трудомісткість виготовлення. Тому зміни в структурі продукції треба враховувати при вивченні цих показників. Для розрахунку впливу структурних зрушень на обсяг товарної продукції можна використовувати метод середніх цін, коли виходять з незмінних відпускних цін на окремі види поліграфічних робіт і випуску продукції в натуральному вираженні: де -
 6.  ПРЕЗЕНТАЦІЇ
    матеріалів, фотоматеріалів; коротке повідомлення по темі презентації; відповіді на виниклі питання; виступи гостей (деякі з них треба планувати і готувати); - вручення запрошеним сувенірів, рекламної продукції, інформаційних матеріалів; банкет, фуршет або прийом; культурна
 7.  26.1 Загальні положення
    витрат з переробки або доопрацювання сировини І матеріалів ведеться на рахунках обліку витрат на виробництво, що відображають пов'язані з цим витрати (за винятком вартості сировини і матеріалів замовника). Сировина і матеріали замовника, прийняті в переробку, обліковуються на рахунку 003 за цінами, передбаченими в договорах. Аналітичний облік цим рахунком ведеться за замовниками, видами, сортами сировини і
 8.  10.5. Особливості бухгалтерського обліку спеціального оснащення
    витрат з виготовлення окремого (кожного) найменування спеціального оснащення, призначених для виробництва конкретного (одного) виду готової продукції (робіт, послуг). Зазначена величина вартості комплекту спеціального оснащення приймається до бухгалтерського обліку в якості самостійного об'єкта без розбивки за окремими найменуваннями. У разі придбання спеціального оснащення у
 9.  АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ. АНАЛІЗ витрат за економічними елементами
    аналізу собівартості відносяться: - аналіз витрат на виробництво і реалізацію продукції по калькуляційних статтях і економічними елементами; - аналіз витрат на один рубль продукції. Аналіз собівартості проводиться в цілому по підприємству і за окремими видами продукції. Витрати групуються по калькуляційних статтях. Калькуляційні статті витрат та їх склад формуються з урахуванням
 10.  8.3. Аналіз використання матеріальних ресурсів
    аналізу використання матеріальних ресурсів розробляються матеріальні баланси по кожному виду ресурсів у натуральному або вартісному вираженні (табл. 8.1). Дамо характеристику основних матеріальних балансів. Таблиця 8.1 Схема балансу матеріальних ресурсів і витрат Ресурси Кількість Розподіл Кількість I. Ресурси, всього в тому числі: N.
 11.  12.1. Завдання аналізу і джерела інформації
    аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами та їх використання. Зростання потреби підприємства в матеріальних ресурсах у зв'язку із збільшенням випуску продукції може бути задоволений екстенсивним шляхом, тобто придбанням більшої кількості матеріалів (наприклад, паперу, енергії) або інтенсивним, тобто більш економічним використанням наявних у підприємства запасів у процесі
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха