Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування і природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомЕкономіка, організація і управління підприємствами → 
« Попередня Наступна »
Г.Н. Франовская. МАЛИЙ БІЗНЕС. Навчальний посібник для вузів. 2007, 2007 - перейти до змісту підручника

12.5. Формування асортименту товарів у магазиніФормування асортименту товарів у значній мірі визначається характером висунутого попиту, який може бути:
спеціальним - попит на певний товар або його різновид, який не допускає заміни яким-небудь іншим, навіть однорідним товаром;

імпульсивним - попит, що з'являється й формується під впливом спонукань, пропозиції (реклами, викладення);
альтернативним - попит, остаточно формується в процесі вибору товарів, ознайомлення з запропонованим асортиментом.
Оптимальний асортиментний набір передбачає стабільний склад товарів спеціального (твердо сформульованого) попиту, можливість введення в асортимент виробів імпульсивного й оновлення товарів альтернативного попиту.
Забезпечення необхідного рівня обслуговування покупців і зростання основних економічних показників діяльності торгового підприємства в значній мірі залежить від правильного формування асортименту товарів в магазинах. Формування асортименту є процес підбору для реалізації в магазині різних груп товарів, їх видів і різновидів, диференційованих по всіх відмітних ознак.
Процес формування товарного асортименту в магазині повинен виходити з форми його товарної спеціалізації і розміру торгової площі та бути спрямований на задоволення попиту обслуговуваних контин-Гента покупців і забезпечення високої прибутковості його діяльності.
У процесі підбору для магазина необхідного асортименту товарів слід керуватися поряд загальних принципів:
Дотримання принципу відповідності асортименту товарів характеру попиту покупців.
Забезпечення достатньої широти і глибини асортименту. Під широтою асортименту розуміють число товарних груп і підгруп, що входять у формований асортиментний перелік, а під глибиною - число різновидів товарів по окремих споживчим або якісними ознаками (фасонами, моделями, розмірами та іншими показниками).
Забезпечення стійкості товарного асортименту. Стійкий асортимент товарів в магазині обумовлює скорочення витрат часу покупців на пошук товарів, дозволяє стандартизувати всі найважливіші торгово-технологічні процеси та операції і організувати їх виконання з мінімальними витратами трудових, матеріальних і фінансових ресурсів.
Забезпечення рентабельності товарного асортименту. У зв'язку з цим при побудові асортименту необхідно враховувати іздержкоем-кістку і податкоємність реалізації окремих груп товарів, можливі розміри торгових надбавок, оборотність запасів і інші економічні фактори.
Процес формування асортименту товарів у магазині з урахуванням розглянутих принципів здійснюється за такими чотирма етапами:

визначається перелік основних груп і підгруп товарів, що реалізуються в магазині;
здійснюється розподіл окремих груп і підгруп товарів в розрізі споживчих комплексів і мікрокомплексів. Мікрокомплекси можуть бути організовані як постійні, так і сезонні;
визначається кількість видів і різновидів товарів в рамках окремих споживчих комплексів і мікрокомплексів (у розрізі окремих груп і підгруп);
розробляється конкретний асортиментний перелік товарів для даного магазина, пропонований для реалізації обслуговуваним кон-тінгенти покупців.
Перелік основних груп і підгруп товарів, що реалізовуються в магазині, залежить від форми його товарної спеціалізації і специфіки обслуговуваного контингенту покупців.
Заключним етапом формування асортименту є розробка конкретного переліку товарів, що реалізуються в магазині. Основою для розробки конкретного асортиментного переліку товарів в рамках окремих їх груп, підгруп і певної кількості різновидів є матеріали вивчення попиту на товари на даному регіональному споживчому ринку і результати внутрішньогрупового аналізу оборотності товарних запасів.
Поряд з правильним формуванням асортименту товарів важливим завданням є забезпечення його стійкості. Одним з показників, що характеризують стійкість асортименту товарів у магазині є коефіцієнт стійкості, який визначається за формулою:
Ку = 1 - (On: (n ха)) (1)
де Ку - коефіцієнт стійкості асортименту товарів в певному періоді;
On - кількість різновидів товарів, відсутніх у продажу у момент перевірок (з передбачених розробленим асортиментним переліком товарів);
а - кількість різновидів товарів, передбачених розробленим асортиментним переліком;
n - кількість перевірок.
При розрахунку коефіцієнта стійкості з асортиментного переліку слід виключати товари сезонного попиту, які в період перевірки не реалізуються.
Оптимальне значення коефіцієнта стійкості асортименту товарів в магазині впродовж кварталу повинне бути не нижче:
для універсамів і гастрономів - 0,90;
для універмагів - 0,80;
для магазинів взуття та одягу - 0,75;
для магазинів з продажу культтоварів, спортивних, господарських, галантерейних товарів - 0,85.
Широкий і стійкий асортимент товарів в магазинах забезпечується комплексом заходів в області комерційної діяльності по закупівлі товарів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12.5. Формування асортименту товарів у магазині "
 1. VII. ТЕСТИ
  формуванні цінової політики промислове підприємство використовує принцип: а) середні витрати плюс прибуток; б) одержання бажаного прибутку; в) всі вищеперелічені варіанти вірні. Економічно доцільну партію закупівлі матеріальних ресурсів у постачальників розраховують для: а) знаходження нових постачальників; б) знаходження нових покупців, в) з метою зменшення витрат на підприємстві; г) серед
 2. 12.6. Вибір ефективних методів продажу товарів і організація додаткових послуг покупцям
  формування мотивації вибору товарів покупцем; відбір вибраних товарів; розрахунок за відібрані товари та отримання покупки. Методи продажу: продаж товарів з індивідуальним обслуговуванням покупців являє собою метод продажу, при якому всі основні її операції здійснюються за участю продавця; продаж товарів з вільним доступом до них покупців, при якій товари відкрито
 3. 12.7. Мерчендайзинг
  формування асортименту товарів .. Дайте характеристику етапам цього процесу. Які існують ефективні методи продажу товарів і організує ції додаткових послуг покупцям? Що таке мерчендайзинг? Які його основні
 4. Питання 10.5. Оперативне планування.
  Формування громадської думки про продукцію. Плани виробництва. Для виробників товарів необхідні: - характеристика виробництва; - близькість підприємства до ринків, постачальникам, трудовим ресурсам. Оцінка факторів виробництва в динаміці: - надійність, досвід співпраці; - нормативні акти; - можливі проблеми при реалізації продукції, варіанти їх вирішення або попередження;
 5. 3.2. Соціальні основи споживчої кооперації, сутність і зміст її соціальної місії
  формування економіки Росії, зокрема відносин власності, роль і права пайовиків також зазнали змін. У першу чергу, це обумовлено тим, що принципи функціонування ринкової економіки передбачають розширення господарської ініціативи населення і підвищення відповідальності у за прийняття рішень з окремих питань господарської діяльності кооперативу. У свою чергу, це
 6. 1.1. Сучасний стан роздрібної торгівлі та питання якості обслуговування населення
  формування ВВП припадає 23% проти 5% в дореформений період. У торговельній галузі задіяно більше мільйона господарюючих суб'єктів, на яких працює близько 5 млн. чоловік. Галузь в цілому займає лідируюче положення в сфері малого бізнесу, в ній налічується понад 400 тис. суб'єктів малого бізнесу. На частку державного сектора в обороті роздрібної торгівлі припадає менше 3%. За
 7. 1.3. Теоретичні основи сервісного взаємодії в процесі реалізації товарів у роздрібній торгівлі
  формування його конкурентної переваги. Управління процесом обслуговування покупців розглядається як складна сукупність рішень, що виробляються менеджерами з урахуванням конкурентної позиції торгового підприємства на споживчому ринку, стадій його життєвого циклу, наявного потенціалу трудових, матеріальних і фінансових ресурсів. Ця сукупність управлінських рішень є одним
 8. 2.1. Характеристика підходів до управління якістю торговельних послуг е урахуванням особливостей торгово-технологічного процесу
  формування комплексного розміщення товарів і т. д. Очевидно, що з точки зору управління якістю торговельних послуг в цілому організація торгово-технологічного процесу торгового підприємства відіграє важливу роль в плані структурування процесу руху товарів і забезпечення максимальних зручностей для покупців. Кожен етап у рамках організації торгово-технологічного процесу при
 9. 2.2. Аналіз ступеня участі споживачів в оцінці якості торговельного обслуговування
  формування цінової політики та введення системи знижок на товарні залишки. 4. Визначення середнього розміру покупки на одного покупця (розмір середнього денного чека), який розраховується за певний період часу (день, тиждень, місяць і т.д.). Даний показник дозволяє визначити стан грошових доходів покупців, визначити динаміку попиту за періодами часу, а також
 10. 2.3 * Визначення рівня мотивації торгового персоналу в процесі обслуговування споживачів
  формування нового погляду і підходів в області комунікацій з покупцями, особливостям поведінки споживачів, придбаєш практичних навичок володіння психологічними прийомами спілкування та усного рекламування. Експерти ринку праці відзначають, що в даний час перевага при відборі кандидатів для роботи в системі роздрібної торгівлі віддаються тим працівникам, які крім
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха