Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка і управління народним господарствомМатематичні методи та та моделювання в економіці → 
« Попередня Наступна »
І.І. Холявін. МАТЕМАТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ ТА ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ. Навчальний посібник для студентів економічних вузів Частина 2. Гатчина 2009, 2009 - перейти до змісту підручника

12.6. Лінійна карта мережі.

Мережевий графік, хоча і дає чітке уявлення про порядок проходження робіт, все ж недостатньо наочний для визначення тих робіт, які повинні виконуватися в кожен даний момент часу. Тому в разі невеликого числа робіт корисно після складання пронумерованого мережевого графіка скласти так звану лінійну карту (діаграму) мережі.
На горизонтальній осі наноситься рівномірна шкала часу t. Кожна робота зображується відрізком, паралельним осі часу, довжина якого дорівнює тривалості цієї роботи. Фіктивна робота має нульову тривалість, і вона зображується точкою. Події i і j, позначають початок і кінець роботи (i, j), ставлять відповідно на початку і кінці відрізка. Відрізки - роботи розташовують один над іншим знизу вгору в порядку зростання номерів початкового і кінцевого подій, в послідовності, вказаної в табл. 3 (графа 1).
Лінійна карта може бути побудована за раннім і пізнім строками звершення подій. При побудові лінійної карти по раннім строкам момент настання вихідної події вважається рівним нулю, тобто всі відрізки (0, j) відкладаються від осі ординат. Відрізок (i, j) відкладається так, щоб його початок лежало на одній вертикалі з найбільш правим кінцем всіх відрізків-робіт, що закінчуються подією j. Тим самим, початок кожної роботи (i, j) відповідає раннього терміну tр (i) настання події i. Лінійна карта, побудована для мережевого графіка рис. 3, наведена на рис. 6. На ній суцільними лініями показані відрізки-роботи, побудовані за раннім строкам звершення подій.
За лінійної карті можна визначити критичний час, критичний шлях, а також резерви часу всіх робіт. Критичний час одно координаті по осі часу самого правого кінця всіх відрізків лінійної карти. У нашому випадку критичний час tкр одно 18. Критичний шлях можна знайти в такий спосіб. Знаходиться відрізок, правий кінець якого розташований на вертикалі критичного часу t = tкр, - це буде робота (7,8). Потім знаходиться відрізок, правий кінець якого розташований на одній вертикалі з лівим кінцем роботи (7,8), - це робота (6,7). Після цього знаходяться роботи (5,6), (4,5), (2,4), (1,2), і, нарешті, робота (0,1), що починається в момент часу t = 0. Виділені відрізки-роботи утворюють критичний шлях. Якщо критичних шляхів кілька, то зазначений спосіб дозволяє знайти всі критичні шляху.
Роботи
(7,8)
(6,8)
(6, 7)
(5,7)
(5,6)
(4,6)
(4,5)
(3,6)
(3,4)
(2,7)
(2,4)
(1,7)
(1,2)
(0,4)
(0,3)
(0,2)
(0,1)

2

4

6

8

10

12

14

16

18

t

Рис.6
Вільний резерв часу Rс (i, j) роботи (i, j) на лінійній карті визначається як найбільша відстань, на яке можна зрушити вправо відрізок (i , j), не зрушуючи жодного відрізка з початком j, тобто не змінюючи початку tр (j) робіт, що виходять з події j. На рис. 6 вільний резерв, наприклад, роботи (3,6) дорівнює 9, так як відрізок (3,6) можна зрушити вправо на 9, не зрушуючи відрізка (6,7). Робота ж (5,6) не має вільного резерву, так як будь-який зрушення вправо відрізка (5,6) можливий лише при такому ж зсуві відрізка (6,7).
Для відшукання повних резервів часу треба побудувати лінійну карту по пізніх термінах звершення подій. Момент настання завершального події вважається рівним критичному часу tкр, тобто всі відрізки (i, 7) відкладаються вліво від вертикалі t = tкр. Відрізок (i, j) відкладається так, щоб його кінець лежав на одній вертикалі з самим лівим початком всіх відрізків-робіт, що починаються подією j. Тоді початок кожної роботи (i, j) відповідатиме пізнього терміну tп (i) настання події i. На рис.6 відрізки-роботи, побудовані по пізніх термінах звершення. подій, показані пунктирними лініями. Повний резерв часу Rп (i, j) роботи (i, j) визначається як величина зсуву відрізка (i, j) від старого положення до нового положення. Наприклад, повний резерв роботи (3,6) дорівнює 9, а роботи (4,6) дорівнює 2.
Лінійна карта мережі будується з метою аналізу мережевої моделі та визначення можливості оптимізації ходу виконання робіт. За лінійної карті можна дізнатися, наприклад, як розподілені матеріальні чи трудові ресурси в кожен момент часу. Припустимо, що кожну роботу виконує одна людина, при цьому він може виконувати будь-яку роботу. З рис. 6 видно, що в проміжку часу 2? T? 3 виконується чотири роботи (0, 1), (0, 2), (3, 4), (3, 6), і, отже, протягом цього часу буде зайнято чотири людини, а в проміжку 9? t? 10 виконується тільки дві роботи (4, 5) і (4, 6), і необхідно дві людини. Однак, якщо зрушити роботу (3, 6) вправо на 7 одиниць (частина її вільного резерву часу), то в проміжках 2? T? 3 і 9? T? 10 виконуватиметься по три роботи, і буде зайнято три людини. По мережевому графіку такі взаємозв'язки виявити значно важче.
 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12.6. Лінійна карта мережі. "
 1. Слів і словосполучень
  карта материка Мінеральні ресурси Біологічні
 2. слів і словосполучень
  карта світу Соціально -економічний розвиток Валовий внутрішній продукт Населення світу Об'єднати Правління Обирати Обрати Створювати Створити Парламент Форма правління Вищий орган влади Верховна державна
 3. 11.1. Показники якості роздрібній торговельній мережі
  мережі відносяться: щільність торгової мережі - кількість торгових одиниць, що припадають на 10 000 жителів; забезпеченість населення роздрібною торговельною мережею - торгова площа, яка припадає на 1000 жителів; частка напівстаціонарної мережі в загальному кількості роздрібної торговельної мережі; рівень спеціалізації роздрібної торговельної мережі - відношення кількості спеціалізованих підприємств торгівлі до загального
 4. 1. Введення
  мережі та посадових осіб, що забезпечують її функціонування, а також процедури, що запобігають або реагують на порушення безпеки. В Основних напрямах сформульовані обов'язки і відповідальність користувачів комп'ютерної мережі та посадових осіб, що беруть участь у взаємодії. Основні напрямки є основою для інших нормативних документів, що регламентують порядок
 5. ВІРНО / НЕВІРНО даний вираз (ТАК / НІ)
  карта - це засіб для складання розрахункових та інших документів, підлягають оплаті за рахунок клієнта. Грошові сурогати - це металеві гроші. Кредитна карта призначена для оплати товарів і послуг. Розрахункова картка призначена для отримання кредиту в банку. Електронний гаманець - це будь-яка пластикова карта, що містить реальну цінність у формі електронних грошей, які власник картки
 6. 3.2. Безпека програмних засобів
  мережі У комп'ютерній мережі дозволено використовувати тільки ліцензійні типові програмні засоби і засоби, розроблені в Державній думі. Інші програмні засоби не супроводжуються ТРВ. Програмним засобом, розробленим в Державній думі, вважається засіб, розроблений працівниками апарату Державної думи або особами, які працюють в її інтересах на підставі договорів
 7. ВПРАВИ І ЗАВДАННЯ
  карта світу " , користуючись планом завдання
 8. ТЕМА «ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗДРІБНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ»
  мережі, показники структуризації, методи розміщення. Основні напрямки розвитку. Организационноэкономические характеристики типів роздрібних торгових підприємств. 28 Питання і завдання для контролю: Перерахуйте основні напрямки організації та розвитку комерційної діяльності в роздрібній торгівлі. Які існують різновиди роздрібної реалізації продукції залежно від її
 9. ЗМІСТ
  ВСТУП 3 Заняття ЩО ВИВЧАЄ ГЕОГРАФІЯ 1 Березня Заняття МАТЕРИКИ І ОКЕАНИ 6 лютого Заняття СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА 3 КАРТА СВІТУ 8 Заняття ГЕОГРАФІЧНА середу ТА ЇЇ РОЛЬ У ЖИТТІ ЛЮДИНИ 11 Заняття ВИДИ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 14 Заняття ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА 17 Заняття СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО 19 Заняття МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ 21 Заняття
 10. Основні напрямки розвитку роздрібної торговельної мережі
  мережі визначається станом виробництва товарів, матеріальним і культурним рівнем життя населення. У республіці визначилися основні тенденції розвитку роздрібної торговельної мережі. Однією з прогресивних тенденцій у розвитку торгової мережі є поступове зростання забезпеченості населення торговельною площею у розрахунку на 1000 жителів. Розвиток мережі магазинів по областях,
 11. 3.4. Процедури забезпечення безпеки
  мережі або переноситься на магнітних носіях, повинна копіюватися користувачами і посадовими особами, які забезпечують функціонування комп'ютерної мережі, і зберігатися в захищеному місці. Всі користувачі повинні бути навчені процедурам копіювання і відновлення інформації. Повинно бути передбачено копіювання документації. 3.4.2. Контроль доступу Доступ користувачів до ЛВС та ІТ
 12. ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ лінійного програмування
  лінійного програмування. У загальному вигляді задача лінійного програмування * (надалі ЗЛП) може бути сформульована як задача знаходження найбільшого значення лінійної функції на деякій множині D (Rn, де х (D задовольняють системі обмежень і, можливо, обмеженням х1? 0, х2? 0, ..., хj? 0, ..., хn? 0. (1.3) * Нагадаємо, що
 13. 22.3. Організаційна структура системи управління підприємством
  лінійної, функціональної, лінійно-функціональної, проектної, матричної. Лінійна структура має кілька рівнів керівництва. Підрозділи підпорядковуються одному органу управління. Даний орган самостійно виконує управлінські функції. Структура характерна для виробничих підрозділів. Поділ праці в системі управління забезпечує функціональна
 14. 1.3. БАЗИСНІ РІШЕННЯ І ДРУГА ГЕОМЕТРИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЗЛП
  лінійного програмування Позначимо через аj стовпці матриці А і будемо розглядати їх як вектори простору Rm. Тоді кожному допустимому плану КЗЛП - n-мірному вектору х - відповідає неотрицательная лінійна комбінація стовпців аj, рівна колонки b (Rm: Таке уявлення обмежень КЗЛП зазвичай називають векторної формою запису. Вектори аj, j (
 15. 3. Напрями забезпечення безпеки 3.1. Безпека технічних засобів
  мережі - комплекти обладнання, що входять до складу серверів ЛВС структурних підрозділів, робочих станцій, активного і пасивного мережевого устаткування. Збереження серверів ЛВС структурних підрозділів, активного і пасивного мережевого обладнання забезпечується адміністраторами ЛВС структурних підрозділів, фахівцями ТРВ та підрозділами ФАПСИ відповідно до встановленого
 16. Розміщення роздрібній торговельній мережі
  мережі. Основними завданнями при розробці оптимальної схеми розміщення роздрібної торговельної мережі є: - максимальне наближення торгової мережі до покупців, щоб витрати часу на купівлю товарів були мінімальними; - забезпечення покупцям широкого асортименту товарів, максимальне наближення до них товарів повсякденного попиту; - забезпечення кожного магазину необхідним обсягом
 17. Заняття 3СОВРЕМЕННАЯ ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ
  ТЕКСТ В даний час на політичній карті світу знаходиться 230 країн. Більше 190 з них є суверенними, політично незалежними державами. За соціально-економічному розвитку країни світу можна розділити на економічно розвинені. Рівень розвиненості країни оцінюється по валовому внутрішньому продукту (ВВП). Економічно розвиненими країнами є всі країни Європи,
 18. 6.5. Доповнення. Існування і єдиність вектора Шеплі
  лінійно незалежні. Пропозиція 6.5.2. Для будь характеристичної функції v має місце єдине подання Rcl ScR де Іншими словами, ця пропозиція стверджує, що кожну характеристическую функцію на J можна уявити, і притому єдиним чином, у вигляді лінійної комбінації найпростіших характеристичних функцій. Теорема 6.5.1. Якщо vr - найпростіша
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха