Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомМатематичні методи і та моделювання в економіці → 
« Попередня Наступна »
І.І. Холявін. МАТЕМАТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ ТА ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ. Навчальний посібник для студентів економічних вузів Частина 2. Гатчина 2009, 2009 - перейти до змісту підручника

12.7. Лінійна карта мережі в Excel.

Лінійну карту мережі можна побудувати в середовищі Microsoft Excel. З цією метою в стовпці A, B, C і D заноситься вміст першої, третьої, другої та сьомої колонок табл. 2 відповідно. Потім виділяється блок даних стовпців B, C і D і проводиться звернення до майстра діаграм. Вибирається лінійчата діаграма з накопиченням. Клацнувши правою мишкою по діаграмі, вибрати у вікні рядок «Вибрати дані». У правій частині тепер вікна (називається «Підписи горизонтальній осі») заноситься діапазон комірок з даними стовпчика A. У правій частині цього ж вікна (називається «Елементи легенди (ряди)») дати назви рядах, як показано на рис.7. Після цього в пункті меню «Макет» натискаємо кнопку «Назви осей» і встановлюємо - для горизонтальної і вертикальної -, як показано на рис.7.
Для старої версії Windows описані операції виконуються через пункт меню «Ряд»: у графі «Підписи осі Х» заноситься діапазон комірок з даними стовпчика A. Потім вказуються заголовки осей координат і заповнюється легенда, як показано на рис.7.

Рис.7.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12.7. Лінійна карта мережі в Excel. "
 1. Про табличному процесорі EXCEL 5.0/7.0 31.
  Альтхаус М. EXCEL. Секрети і поради. - М.: БИНОМ, 1995. - 300 с. 32. Гончаров A. EXCEL 7.0 в прикладах. - СПб: ПИТЕР, 1996. - 250 с. 33. Додж М. та ін Running Microsoft Excel 5 для Windows: У 2 томах. - М.: Видавничий відділ "Російська редакція" ТОО "Channel Trading Ltd.", 1995. - 844 с. 34. Додж М. та ін Ефективна робота з EXCEL 7.0 для Windows 95. - СПб: ПИТЕР, 1996. - 1031 с. 35.
 2. 12.6. Лінійна карта мережі.
  Лінійну карту (діаграму) мережі. На горизонтальній осі наноситься рівномірна шкала часу t. Кожна робота зображується відрізком, паралельним осі часу, довжина якого дорівнює тривалості цієї роботи. Фіктивна робота має нульову тривалість, і вона зображується точкою. Події i і j, позначають початок і кінець роботи (i, j), ставлять відповідно на початку і кінці відрізка. Відрізки
 3. Опції ППП EXCEL
  лінійного (рівномірного) списання. Синтаксис: АМР (вартість; залишок; період) Вартість - початкова вартість майна. Залишок - залишкова вартість наприкінці строку корисної служби. Період - термін корисної служби активу (кількість періодів, як правило, років). АМОРУВ () AMORLINC () Повертає величину амортизаційних відрахувань для кожного періоду. Функція використовує метод
 4. -Ф-Оптимізація портфеля інвестицій при обмеженому бюджеті
  лінійної оптимізації. У випадку завдання лінійної оптимізації формулюється в наступному вигляді [4]: ??АХ => max, (2.7) З X <В, (2.8)> 0 {к - 1; л), (2.9) де А - матриця коефіцієнтів при змінних цільової функції; X - вектор змінних цільової функції; С - коефіцієнти функції обмежень; В - вектор обмежень. Технологію розв'язання задач лінійного програмування в середовищі ППП
 5. Рекомендації з встановлення та налаштування EXCEL
  Установка ППП EXCEL не є особливо складним завданням. Основне рішення, яке повинен прийняти користувач на цьому етапі, полягає в наступному - встановити ППП EXCEL повністю, частково або в мінімальній конфігурації. Проблема полягає в тому, що для роботи з цією книгою необхідні спеціальні модулі-доповнення - Пакет аналізу (Analysis ToolPack) і Пошук рішення (Solver),
 6. Бібліографічний список 16.
  Лінійного програмування. - М.: МЕСИ, 1989. 22. Курицький БЛ. Пошук оптимальних рішень засобами EXCEL 7.0. - СПб.: BHV, 1997. 23. Кремер Н.Ш. та ін Дослідження операцій в економіці: Навчальний посібник. - М.: ЮНИТИ,
 7. слів і словосполучень
  карта материка Мінеральні ресурси Біологічні
 8. ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕНДЕНЦІЙ
  лінійного наближення по методу найменших квадратів ПРЕДСКАЗ Повертає значення лінійного тренда, значення проекції за лінійним наближенню ТЕНДЕНЦІЯ Повертає значення у відповідність з лінійною апроксимацією за методом найменших квадратів ЛГРФПРІБЛ Повертає параметри експоненціального наближення по методу найменших квадратів РОСТ Повертає параметри експоненціального наближення по
 9. 2.4. Методи оптимізації в інвестиційному аналізі
  лінійні (всі залежності між змінними завдання лінійни); - нелінійні (між змінними завдання існує хоча б одна непропорційна залежність); - цілочисельні (результати рішення мають бути цілими числами). Говорячи "мовою" електронних таблиць, Вирішувач зручно використовувати в тих випадках, коли необхідно знайти оптимальне або задане значення для окремої комірки шляхом
 10. слів і словосполучень
  карта світу Соціально- економічний розвиток Валовий внутрішній продукт Населення світу Об'єднати Правління Обирати Обрати Створювати Створити Парламент Форма правління Вищий орган влади Верховна державна
 11. 11.1. Показники якості роздрібній торговельній мережі
  мережі відносяться: щільність торгової мережі - кількість торгових одиниць, що припадають на 10 000 жителів; забезпеченість населення роздрібною торговельною мережею - торгова площа, яка припадає на 1000 жителів; частка напівстаціонарної мережі в загальному кількості роздрібної торговельної мережі; рівень спеціалізації роздрібної торговельної мережі - відношення кількості спеціалізованих підприємств торгівлі до загального
 12. 1. Введення
  мережі та посадових осіб, що забезпечують її функціонування, а також процедури, що запобігають або реагують на порушення безпеки. В Основних напрямах сформульовані обов'язки і відповідальність користувачів комп'ютерної мережі та посадових осіб, що беруть участь у взаємодії. Основні напрямки є основою для інших нормативних документів, що регламентують порядок
 13. - Оцінка вартості безстрокових облігацій
  Поточна вартість безстрокової облігації може бути визначена з припущення, що генерується нею потік платежів являє собою вічну ренту (ануїтет). Запишемо формулу для визначення поточної вартості PV подібного ануїтету: (7.22) (7.23) CF г = 1 (1 + Г) 'Помножимо обидві частини (7.22) на (1 + г): оо +1 гр РУ (1 + г) = CF + X / = 1
 14. Статистичний аналіз результатів імітації
  лінійну зворотну взаємозв'язок) до +1 (характеризує лінійну прямий взаємозв'язок). Для незалежних випадкових величин значення коефіцієнта кореляції близько до 0. Визначення кількісних характеристик для оцінки тісноти взаємозв'язку між випадковими величинами в ППП EXCEL може бути здійснено двома способами: - за допомогою статистичних функцій КОВАР () і KOPPEJI (); - за допомогою
 15. кореляційно-регресійного аналізу В ПРОГНОЗИРОВАНИИ
  лінійного наближення по методу найменших квадратів ТЕНДЕНЦІЯ Повертає значення у відповідність з лінійною апроксимацією але методом найменших квадратів ЛГРФПРІБЛ Повертає параметри експоненціального наближення по методу найменших квадратів РОСТ Повертає параметри експоненціального наближення по методу найменших квадратів, проекції за експоненціальним наближенню Статистичні функції
 16. Як працювати з цією книгою
  Рекомендується наступний порядок роботи з книгою. 1. Ретельно вивчити теоретичні відомості, наведені на початку кожної глави (параграфа). 2. Керуючись покроковими інструкціями, сформувати в середовищі ППП EXCEL пропонований шаблон, який реалізує відповідний метод або рішення типового завдання. 3. Перевірити працездатність шаблону на контрольному прикладі. 4. Завершивши роботу над главою,
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха