ГоловнаЗовнішньоекономічна діяльністьЗовнішньоекономічна діяльність → 
« Попередня Наступна »
Л.Є. Стровский, С.К. Казанцев, Е.А. Паршина та ін Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Підручник для вузів.; Під ред. проф. Л.Є. Сгровского. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ. - 823 с., 1999 - перейти до змісту підручника

12.7. Перестрахування

Під перестрахуванням розуміється система економічних відносин між страховиками, яка дозволяє страховій компанії, яка уклала договір страхування, передати взяті ризики іншим страховим компаніям - перестраховикам. Суттю відносин між страховиком і перестрахувальником є ??зобов'язання перестрахувальника відшкодувати частину страхових виплат страхової компанії, вироблених за настали у її клієнтів страхових випадках, замість частини страхової премії, отриманої від клієнтів. Отже, економічна сутність перестрахування полягає в перерозподілі між страховими організаціями створеного первинного страхового фонду.

Перше спеціалізувалося на цьому виді діяльності перестрахувальне товариство виникло в 1846 р. в Німеччині, яка і донині є лідером у світі з перестрахування. З десяти найбільших у світі перестрахувальних товариств шість - німецькі, три - американські та одне - швейцарське. Діяльність їх поширюється практично на всі країни в світі. Наприклад, найбільше у світі Мюнхенське перестрахувальне товариство (Munich Re), засноване в 1880 р., працює зі страховими компаніями більш ніж в 140 країнах, маючи більш ніж 60 філій у всьому світі. Обсяги щорічно збирається цим суспільством в рамках перестрахування премії постійно зростають і в даний час перевищили 10 млрд. дол США.

Перестрахування - вельми специфічний вид міжнародної страхової діяльності, тому в ньому застосовується особлива термінологія.

Страхова компанія, що є первинним страховиком, називається перестрахувальником, або цедентом. Компанія, приймаюча ризики в перестрахування від перестраховика, називається перестрахувальником, або цессионарием, а процес передачі ризиків у перестрахування від цедента до цессионарию - цессией.

Прийняті в перестрахування ризики можуть бути знову передані у вторинне і подальше перестрахування. Процес передачі ризиків у вторинне і наступні перестрахування називається ретроцессию, а сторони - відповідно ретроцедентом і ретроцессіонаріем.

Таким чином, в перестрахуванні відбувається постійний, безперервний обмін ризиками і відповідно преміями, головна мета якого полягає у прагненні створити збалансований, стійкий власний страховий портфель. Без цього процесу, який носить глобальний характер, було б неможливо забезпечити надійним страховим захистом великі заводи-гіганти, величезні танкери, повітряні судна, космічні ракети, супутники і системи, а також безліч дрібних підприємств і бізнес-проектів від катастрофічних подій (землетруси, повені , урагани, спустошливі пожежі та ін.) В даний час практично в кожному крупному збитку, викликаному страховим випадком, який відбувається у світовій економіці, беруть участь найбільші перестрахувальні компанії.

За більш ніж столітню історію розвитку перестрахування відпрацьовані різноманітні форми і методи передачі різних ризиків у перестрахування.

Таким чином, перестрахування є видом страхової діяльності, яке, з одного боку, забезпечує надійним страховим захистом різні зовнішньоекономічні ризики учасників зовнішньоекономічної діяльності. З іншого боку, перестрахування в сучасних умовах саме є різновидом зовнішніх економічних зв'язків у страхуванні, мета яких - у забезпеченні невидимою захистом національних і міжнародних інтересів страхувальників у різних країнах.

Дайте відповідь на питання 1.

Поясніть, як ви розумієте управління ризиками у зовнішньоекономічній діяльності? 2.

Як здійснюється страхування зовнішньоторговельних вантажів? 3.

Охарактеризуйте страхування експортних кредитів і його роль у зовнішньоекономічній діяльності. 4.

Як здійснюється страхування інвестицій? 5.

Що таке страхування відповідальності і як здійснюється страхування відповідальності власників транспортних засобів (автомобіля, судна, літака)? 6.

Як здійснюється страхування відповідальності транспортного перевізника? 7.

Розкажіть про перестрахування та його ролі у зовнішньоекономічній діяльності.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12.7. Перестрахування "
 1. 22.3. Джерела статистичної інформації про страхування і методи її аналізу
  перестрахування - ф. № 10 - страховик. Страхові організації складають статистичну звітність на підставі підсумкових показників статистичного та бухгалтерського обліку. Залежно від звітного періоду статистична звітність може бути ретроспективної та оперативною. Оперативна статистична звітність включає такі форми: * терміновий звіт про надходження страхових платежів,
 2. 7.3. Міжнародне страхування та його інститути
  перестрахування) ризиків з метою передачі їх повністю або частково іншим страховим компаніям, часто на прохання останніх за відповідну винагороду. Здійснюється у випадку, коли страховик бажає потрапити на ринок, куди він сам або його поліси не допускаються. Тоді страховик звертається до місцевої страхової компанії з пропозицією оформити за винагороду страховий поліс, а потім
 3. 22.1. Соціально-економічна сутність страхової справи та завдання статистичного вивчення
  перестрахування таких ризиків за загальний рахунок або в загальну користь. Крім страхування на практиці використовується і такий інструмент оптимізації рівня прийнятих ризиків, як перестрахування. Перестрахування є системою економічних відносин, у процесі яких страховик, приймаючи на страхування певні ризики, передає частину відповідальності по ним, з урахуванням своїх фінансових
 4. 8.2. Податкова гавань і центр "офф-шор"
  перестрахування. На ринку одного профілю може конкурувати між собою кілька центрів "офф-шор". Наприклад, реєстрація офшорних судновласницькі компаній здійснюється в Ліберії, Панамі, на островах Кіпр, Мен і в інших місцях. З позиції надання пільг юрисдикції поділяються на власне офшорні компанії, пов'язані з податкових гаванях, і на юрисдикції з "помірним"
 5. 7.4. Страхове акціонерне товариство "Ингосстрах"
  перестрахування? 13. Які види страхування можна назвати страхуванням туристських ризиків? Завдання для самостійної роботи Завдання 1. Складіть текст непрямої валютної застереження, що вноситься в контракт на зовнішньоторговельну операцію. Завдання 2. Складіть текст прямий валютної застереження, що вноситься в контракт на зовнішньоторговельну операцію. Завдання 3. Складіть текст мультивалютної застереження на
 6. 7.1. Сутність і види страхування зовнішньоекономічних зв'язків
  перестрахуванні), що видається страховиком як свідоцтва про страхування. У Російській Федерації страховий поліс часто носить назву "страхове свідоцтво". У процесі страхування зовнішньоекономічних зв'язків беруть участь два суб'єкти: застрахований і страховик. У російському законодавстві термін "застрахований" замінений поняттям "страхувальник". Застрахований (страхувальник)
 7. 12.4. Страхування ризиків, пов'язаних з інвестиціями
  перестрахування і таким чином забезпечуються досить надійним страховим захистом. Види страхування, що забезпечують захист від цих ризиків, мають давню історію і досить добре описані в літературі по страхуванню. При вирішенні питання про страхування інвестицій, матеріалізованих у вигляді різного виду майна, необхідно враховувати лише особливості діючих в тій або іншій країні
 8. 22.2. Основні показники статистики страхування і методологія їх обчислення
  перестрахуванні кумуляція виникає в тих випадках, коли страхове (перестрахувальне) суспільство бере участь у ряді перестрахувальних і ретроцессіонних договорів, в які включені одні й ті ж ризики. Розглянемо показники, за допомогою яких аналізуються фінансовий стан страховика, його рейтинг, який визначає соціально-економічну привабливість тієї чи іншої страхової компанії. 1.
 9. 12.3. Страхування експортних кредитів
  перестрахуванні частини ризиків провідними страховими та перестрахувальними компаніями в світі (Герлинг-концерн, Ллойд, СКОР та ін.) Реалізація даної програми неможлива без широкого співробітництва з різними зарубіжними компаніями, які представляють інформацію, допомагають протягом короткого періоду (обично. 10-12 днів) перевірити платоспроможність потенційного іноземного партнера і визначити
 10. 21.1. Соціально-економічна сутність кредиту і завдання його статистичного вивчення
  перестрахування). Заставою може бути заставна на рухоме або нерухоме майно клієнта або інші активи, що належать йому. Відповідно до Інструкції Банку Росії від 30.06.1997 р. № 62а до застави пред'являються такі вимоги: * його реальна (ринкова) вартість повинна бути достатня для компенсації банку основної суми боргу за позикою, всіх відсотків відповідно до
 11. 12.5. Страхування відповідальності
  перестрахування, що підвищує надійність страхового захисту. За всіма видами авіаційного страхування передбачено загальні виключення з обсягу відповідальності страховика, якщо вони спеціально не обумовлені в договорі. Договір страхування може бути укладений на будь-який термін: на один політ, на період часу, пов'язаний з регулярними польотами або спеціальними польотами (наприклад, демонстрація
 12. 21.2. Основні показники статистики кредиту
  перестрахування різних напрямків діяльності; прогноз і ступінь фінансової стійкості в перспективі; * С5 - умови здійснення діяльності клієнта: його приналежність до певної галузі (сектору) економіки; розмір і якість контрольованих ринкових сегментів, «вікон» і «ніш»; * зіставлення результатів діяльності конкретного клієнта з аналогічними інституційними
 13. Глава 1 Березня
  перестрахуванні) в зазначеному в сліпі ризик і на зазначених у ньому умовах. Зазвичай разом з ініціалами проставляються розмір участі і дата вступу в договірні відносини; 4) У соціалістичних країнах - одна з форм безготівкових розрахунків між соціалістичними організаціями. Акцептант - особа, яка прийняла на себе зобов'язання сплатити за пред'явленим рахунком, векселем. 82 Індосат - особа,
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха