ГоловнаБіржова торгівляБіржова справа → 
« Попередня Наступна »
Сохацька О.М.. Біржова справа: Підручник. - 2-ге вид. змін. й доп. - Тернопіль: Карт-бланш, К.: Кондор. - 632 с., 2008 - перейти к содержанию учебника

§ 13.1. Історія становлення електронної біржової торгівлі

 
За майже п'ятисотрічну історію функціонування бірж учасники торгівлі використовували лише кілька технологій проведення біржових торгів. Це було зумовлено їхньою консервативністю, оскільки вони не могли погодитися на відміну традиційних публічних біржових торгів в обмеженому колі знайомих між собою біржових брокерів. Закритість (клубність, елітарність) біржової торгівлі дозволяла ретельно вивчати кандидата у нові члени біржі, оскільки процедура вступу, крім детального ознайомлення з бізнесом претендента, передбачала обов'язкові рекомендації двох відомих та шанованих біржовиків.
Зважаючи на цю обставину, не дивлячись на всі досягнення науково- технічного прогресу, комп'ютеризацію та глобалізацію фінансового і товарного ринків, майже до 90-х років ХХ-го століття на провідних фондових та ф'ючерсних біржах світу зберігалася публічна торгівля з фізичною присутністю торговців у біржовій залі. Основними технологіями торгівлі, які використовуються на міжнародних та національних біржових ринках, є метод відкритого викрику, балансуючий метод, або "подвійний аукціон" та система "маркет-мейкерів".
Однак з початком 90-х років, - періоду, коли, власне, і почала зароджуватися нова економіка, - провідні міжнародні біржі, які до того часу були одними з перших представників інфраструктури ринку, що успішно використовували комп' ютерні технології для прискорення процесів отримання та розповсюдження інформації про біржові ціни, здійснення операцій обліку, контролю та розрахунків за біржовими угодами, інтенсивно займаються впровадженням електронного трейдингу. І саме фондові біржі допустили до лістингу та продемонстрували вибухове зростання капіталізації Internet-компаній[123].
Сьогодні процес інфраструктурних змін на світовому фінансовому ринку різко загострився. Це пов' язано з глобалізацією, зростанням конкуренції між біржами та бурхливим зростанням on-line торговельних систем. Підвищилася не тільки швидкість доступу, але й швидкість обороту капіталу. Ринки стали динамічнішими, структурованими, більш ліквідними. Зміна структури інвесторів призвела до становлення нових моделей розвитку бізнесу та ринку в цілому.
В старій моделі індивідуальний інвестор був відділений від біржового торговельного майданчика, натомість брокер - член біржі - мав

найкращі умови доступу до інформації, основними клієнтами його були інституційні інвестори, промислові та торговельні ТНК. Internet-техно- логії уже сьогодні поставили всіх у приблизно однакові умови. Котирування, звіти і дослідження стали доступні всім бажаючим, через маржи- нальну систему торгівлі знизилась цінова планка доступу, комунікації стали масовими, швидкими темпами йде процес формування нового інвестиційного співтовариства.
Сьогодні уже нікого не здивує отримання будь-яким користувачем Internet в Україні інформації з web-сторінок бірж у режимі "on-line". Наприклад, на сторінці Чиказької торговельної палати (www.cbot.com), Європейської біржі (EURONEXT - LIFFE) (www.euronext.com) можна отримати необхідну інформацію щодо біржових цін та курсів на основні контракти, ознайомитися з правилами роботи цих бірж, оригіналами ф'ючерсних контрактів на всі базові активи, повідомленнями про ризики, видами спекулятивних та хеджевих рахунків, системами маржевих внесків, основними учасниками біржової торгівлі, інструктивними матеріалами щодо здійснення спекулятивних та хеджевих операцій тощо.
Революційні зміни у системах та засобах зв'язку дозволили через синхронізацію торгів об'єднати біржові ринки, які діють у певний час доби та на різних континентах земної кулі, у єдиний світовий біржовий ринок, що функціонує цілодобово. До цього часу на світовому фінансовому ринку чітко виявляються якісні зміни, які уже не можна ігнорувати. Розвиток Internet як глобального середовища розподілу фінансових трансакцій та інвестицій призвів до переміщення фінансових ринків у Мережу. Розвиток мережних технологій випередив наявні концепції розвитку грошового та фондового ринків, зумовив їх трансформацію та перегляд самих основ біржової торгівлі.
Гостру конкуренцію старим товарним ф'ючерсним та фондовим біржам створили Альтернативні Торговельні Системи (ATS - Alternative Trading Systems). Технологія електронної торгівлі є у десятки разів дешевшою від стандартної біржової торгівлі, передусім, для користувачів. Особливо популярною бізнес - моделлю на фондовому ринку є Електронні комунікаційні мережі (ECM - Electronic Communication Networks). Саме ця технологія електронного трейдингу є основною на фондовому ринку України (ПФТС - Перша фондова торговельна система), залишивши далеко позаду за обсягами торгівлі 26 традиційних фондових бірж.
У сфері надання інформаційних послуг конкурентами бірж також є відомі інформаційні агентства. Наприклад, інформаційне агентство Рейтер (Reuters) надає своїм клієнтам ще ширший спектр послуг. Встановлений у його головному офісі спеціальний термінал, підключений до
відомих бірж, крім отримання інформації про поточні біржові ціни та курси, політичні та економічні події, що на них впливають, дає можливість бути віртуально присутнім на біржових торгах, бачити виконання власних замовлень біржовими брокерами.
Однак інформаційні системи Reuters, Tenfore, Bloomberg, Dow Jones не дають можливості реально здійснювати операції купівлі-продажу біржових контрактів. Після довгих та гострих дискусій, які досі є незавершеними, біржовики згодилися на нову технологію - біржовий електронний трейдинг, - яку вирішити випробувати на новій біржі. Це відбулося у 1985 р. у Новій Зеландії, де і було започатковано виключно електронну біржу. Успіх цієї біржі перевершив усі сподівання: в 1992 р. на біржовому ринку налічувалося п'ять електронних бірж, а 21 ф'ючерсна біржа із тих 27, що залишили публічні торги в якості основних, широко застосовували електронний трейдинг. У 2002 р. не залишилося жодної біржі, де не було хоча б деяких елементів електронного трейдингу.
Комп'ютеризація біржової торгівлі руйнує її закритість, дозволяє здійснити глобальну концентрацію біржового товару в одному місці земної кулі, де світовий попит врівноважується світовою пропозицією, створюючи тим самим справедливу ринкову ціну, на яку орієнтуються
виробники та споживачі товарних ринків, банки, портфельні та страте- - - - - 2 гічні інвестори. Ми підтримуємо точку зору В.А. Галанова , що електронний біржовий трейдинг поступово призводить до наближення біржових і позабіржових товарних та фондових ринків, відокремлення комп'ютерної торгівлі ф'ючерсними та опціонними контрактами.
Первинні та вторинні ринки цінних паперів поступово повинні переміститися у позабіржову торгівлю, що уже відбулося з ринками сировинних товарів, де основні обсяги гуртової торгівлі сировиною відбуваються на позабіржових ринках. На товарних ф'ючерсних біржах торгують похідними строковими фінансовими інструментами. Це ринки цінових ризиків товарних активів, прогнозні ринки, які дозволять хеджувати операції реальних ринків і здійснювати особливо ризикові інвестиції у права та зобов' язання на активи з метою збереження коштів від інфляції та отримання додаткових доходів.
Саме цей шлях повинен пройти і ринок цінних паперів, на якому сьогодні чітко виділяється тенденція щодо відновлення фінансової рівноваги між Новим та Старим Світом. На американському, європейському та азійському фондових ринках відбувається процес консолідації
Биржевое дело: Учебник /Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. -М.: Финансы и статистика, 1998. -С.13.

фондових бірж для проведення операцій з цінними паперами транснаціональних компаній, які уже ідентифікуються за галузями діяльності, а не за країною їх розташування. Біржовий та позабіржовий ринки є частинами одного цілого, оскільки виконують одну із найважливіших економічних функцій, а саме перерозподіляють фінансові ризики між суб'єктами економіки, мають подібний склад учасників. Однак цей процес проходить неоднозначно, оскільки підвищує ризик інвестицій, який, завжди є вищим на позабіржовому ринку. Останні події на фондовому ринку США (мільярдні "неточності" при заповненні річних звітів корпорації "Enron", "Wolrd com", які не помітили знані на ринку аудитори), за "ефектом доміно" зачепили фондовий ринок Європи.
Це цікаво!
В червні-липні 2002 р. в США були оприлюднені сенсаційні факти. Як виявилось, провідні корпорації країни були у змові з найбільшими банками, які допомагали їм показувати недостовірну бухгалтерську звітність і занижувати витрати. Виходить, що біржі оперували невірними цифрами! Експерти вважають, що американська економіка коштує у два рази менше, ніж про це заявляють. Ланцюг скандалів розпочався з енергетичної компанії "Енрон", яка оголосила себе банкрутом. І це при тому, що її активи оцінювалися у 63,4 млрд. дол. Скандал набув політичного характеру, оскільки "Енрон" був у числі головних спонсорів Республіканської партії і самого Джорджа Буша... Після "Енрон" в липні 2002 р. оголосила про своє банкрутство "Ворлдком" - компанія із ще більшими активами - 107 млрд. доларів, вона винна банкам 41 млрд. Пред'явленні звинувачення і мастодонту американської економіки - телекомунікаційній компанії "Адельфія". Були виявленні не лише приписки та крадіжки, але й незаконні операції з цінними паперами. Поліція заарештувала 77-літнього засновника Джона Рігаса та його двох синів.
Фондовим біржам буде необхідно провести переоцінку вартості всіх американських компаній.
Щоб припинити обман акціонерів в США прийнято "Білль про чесний бізнес" .
Скандал із штучним завищенням прибутковості показує, що навіть найдосконаліша техніка не врятовує від шахрайства та нечесності, що запровадження суперсучасних інформаційних технологій потребує і абсолютно чесних правил гри, яких повинні добровільно дотримуватися учасники ринку.
Процеси злиття фондових бірж відбуваються у відповідь на запровадження сучасних систем електронного трейдингу, якому дедалі більше надають перевагу інвестори. Через електронні комунікаційні системи
Составлять липовую финансовую отчетность, спровоцировавшую падение курса доллара, крупнейшим американским компаниям посоветовали. банки? //Факти. -2002. -1 августа. - четверг. -С.5.

ЕС№ (electronic communications networcs) на фондовому ринку США уже сьогодні здійснюються біля 30% операцій з цінними паперами[124].
 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 13.1. Історія становлення електронної біржової торгівлі"
 1. Розділ 2 ЕВОЛЮЦІЯ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ
  Розділ 2 ЕВОЛЮЦІЯ БІРЖОВОЇ
 2. Розділ 14. Державне регулювання біржової торгівлі
  біржової
 3. Розділ 13.Електронний трейдинг - сучасна технологія біржової торгівлі
  біржової
 4. § 9.2. Учасники біржових сесій
  становлення власне біржового ринку, як інформаційного цінового центру. Торговці та фінансисти мають кошти для вкладання їх у процес створення спотових і, що найголовніше, майбутніх - ф' ючерсних цін. Таких коштів не мають виробники та переробники, які сьогодні в Україні є основними учасниками товарних, особливо сільськогосподарських, ринків. Учасників міжнародної біржової ф'ючерсної торгівлі
 5. Частина II. Організаційні аспекти біржової   справи
  біржової  
 6. Частина 1. Теоретичні засади біржової справи
  біржової
 7. Передмова
  Історія, сучасність, перспективи становлення в Україні. - Тернопіль: Економічна думка, 1999. - 408с. та Сохацька О.М. Міжнародні ф'ючерсні ринки: теоретико-методологічні аспекти: Монографія. - Тернопіль: Карт-Бланш, 2002. - 454с.). Логіка підручника є зручною та перевіреною у викладацькій практиці. Підручник складається з трьох частин та двадцяти розділів. Кожен розділ завершується коротким
 8. § 3.1. Класифікація біржових товарів
  Історія, сучасність, перспективи становлення в Україні. - Тернопіль: Економічна думка, 1999. -С.29. харчові товари: цукор, кава, какао (боби); рослинні олії; яйця; картопля; арахіс; концентрат апельсинового соку; пиломатеріали та фанера; натуральний каучук. Промислова сировина: нафта-сирець та продукти її переробки: дизельне паливо, мазут, пропан, газолін, бензин; кольорові та
 9. § 2.3. Становлення біржової торгівлі в Україні
  становлення строкового (ф'ючерсного) ринку. Біржова торгівля в Україні започаткована відкриттям у 1796 р. Одеської товарної біржі та у 1834 р. - Кременчуцької. Взявши за основу класифікацію етапів становлення біржового руху в Україні, яка наведена у монографії[16], запропонуємо її у дещо модифікованому вигляді, а саме: 1796-1860 рр. Відкриття першої товарної біржі (м. Одеса) і початок
 10. Частина III.Основи ф'ючерсної та опціонної торгівлі
  торгівлі
 11. Розділ 19. Хеджування цінових та курсових ризиків за допомогою ф'ючерсної торгівлі
  торгівлі
 12. § 17.1. Суть та види фінансових ф'ючерсів
  становлення ліквідних ф' ючерсних ринків сьогодні говорити ще передчасно. Зрозуміло одне - вони потрібні і, можливо, у нас перших процес становлення цих ринків відбуватиметься майже одночасно. Однак відсутність фахівців та відверте несприйняття біржового механізму урядовими структурами і законодавцями суттєво гальмуватимуть цей процес. 427 Рис. 17.3. Обсяги торгівлі ф'ючерсними контрактами на
 13. § 1.2. Суть біржі та її економічна природа
  Історія показує, що поняття біржі не залишається незмінним, навпаки, впродовж більш як чотирьохсотлітнього періоду еволюційного розвитку змінюється за всіма параметрами, а саме: місце торгівлі, учасники, товар. Біржова форма торгівлі товарами повністю підійшла для торгівлі цінними паперами, інноваційними фінансовими інструментами і валютою. Впровадження стандартизації розмірів контрактів та
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха