Регіональна і національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес- планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи і та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомЕкономічна статистики → 
« Попередня Наступна »
М.Г. Назаров. Курс соціально-економічної статистики: Підручник для вузів / Під ред. проф. М.Г. Назарова. - М.: Финстатинформ, ЮНИТИ-ДАНА. - 771 с., 2000 - перейти до змісту підручника

13.1. Соціально-економічна сутність методів розрахунку показника валового внутрішнього продукту

Валовий внутрішній продукт - один з найбільш важливих показників макроекономічної статистики, що відображає кінцевий результат економічної діяльності в цілому по країні. Сфера економічної діяльності - це виробництво економічних благ, незалежно від того, чи приймають результати такої діяльності форму матеріального продукту або форму послуги. Є ще один критерій - віднесення або невіднесення діяльності до суспільного виробництва. Існують такі масштаби діяльності з виробництва економічних благ, які дозволяють розглядати її в інтеграції з суспільним виробництвом.

Крім того, в останній версії міжнародних стандартів з національними рахунками (СНР ООН 1993 р.) встановлено, що виробництво охоплює також тіньову економіку (виробництво товарів і послуг, заборонених законом; виробництво особами, не мають право здійснювати цей вид діяльності; виробництво, приховуване або применшувати з метою приховування доходів).

Величина ВВП служить основною складовою показника валового національного доходу. Як було сказано вище, ВНД визначається за допомогою додавання до ВВП сальдо первинних доходів, що надходять з-за кордону. Якби економіка країни була закритою, то ВВП дорівнював би ВНД (через відсутність потоків первинних доходів за кордону і за кордон).

У разі відкритості економіки збіг вихідних і вхідних потоків первинних доходів могло відбуватися чисто випадково, як правило, вони не збігаються. Якщо виключити з ВНД споживання основних фондів (амортизацію) за аналізований період, то отримаємо показник чистого національного доходу (або, простіше кажучи, - національного доходу (НД)).

Традиційно оцінка ВВП та національного доходу здійснюється трьома методами - виробничим, розподільним і методом кінцевого використання.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 13.1. Соціально-економічна сутність методів розрахунку показника валового внутрішнього продукту "
 1. Глава 13. Методи розрахунку валового внутрішнього продукту і національного доходу
  розрахунку валового внутрішнього продукту і національного
 2. Глава 14. Розвиток системи макроекономічних розрахунків валового внутрішнього продукту і національного доходу
  економічних розрахунків валового внутрішнього продукту і національного
 3. 14.2. Методи прогнозування валового доходу
  соціально значимих товарах. Валовий дохід за цим методом розраховується за формулою ТН. Розрахунково-аналітичний метод. На основі поточних даних звітного року та вивчення динаміки рівня валового доходу за два попередніх роки визначається очікуваний рівень валового доходу за поточний рік. Цей очікуваний рівень приймають за базову величину для прогнозування суми валового доходу. Метод
 4. 17.3. Методика планування прибутковості та ефективності організації торгівлі
  соціальному розвитку, виконання зобов'язань перед державою та створення відповідних фондів (резервного, накопичення, споживання, фонду для виплати дивідендів та ін.) Метод експертних оцінок заснований на використанні результатів аналізу досягнутої величини досліджуваного показника, прийнятого за базу, та індексів його зміни у плановому періоді. Можливий розмір прибутку (Пвозм) можна
 5. ТЕМА «ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ роздрібних торгових підприємств»
  економічні показники роздрібного торгового підприємства. Товарообіг. Валовий дохід. Торгові витрати, пов'язані із закупівлями, складуванням, продажем та управлінням Торгівельнотехнологічне процесом. Прибуток і рентабельність від купліпродажі товарів. Питомі показники ефективності торгового підприємства. Частка обороту на одного співробітника, на 1 кв. м торгової площі, на 1 кв. м. складської
 6. слів і словосполучень
  економічний розвиток Валовий внутрішній продукт Населення світу Об'єднати Правління Обирати Обрати Створювати Створити Парламент Форма правління Вищий орган влади Верховна державна
 7. РОЗДІЛ 5. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ І УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ.
  Економічні характеристики типів різних торгових підприємств. Тема 28. Комерційні зв'язку роздрібних торгових підприємств в умовах ринку. Види комерційних зв'язків роздрібних торгових підприємств на споживчому ринку. Вертикальні і горизонтальні зв'язки із суб'єктами ринку. Прямі комерційні зв'язки торгових підприємств з партнерами та торговопосредніческімі фірмами. Передумови
 8. Зміст
  економічної категорії та її види 180 Класифікація витрат на виробництво продукції 183 Структура собівартості і чинники, що її визначають 189 Методи калькулювання собівартості продукції 191 Глава 7. Прибуток Поняття, джерела, функції 199 Балансовий прибуток: основні елементи 202 Фактори, що впливають на величину прибутку 213 Розподіл і використання прибутку підприємства 215 Рентабельність
 9. 13.3. Розрахунок ВВП і національного доходу розподільчим методом
  соціальне страхування. Заробітна плата охоплює всі види заробітків, включаючи різні премії, надбавки, нараховані у грошовій або натуральній формах, незалежно від джерела фінансування, тобто за рахунок собівартості і прибутку, а також грошові суми, нараховані працівникам відповідно до законодавства за опрацьованим час (щорічну відпустку, святкові дні тощо). Заробітна
 10. 11.5. Аналітичні можливості, завдання та основні напрямки аналізу СНС
  соціально-економічний розвиток Росії; * аналіз СНС в розрізі галузей виробництва товарів і послуг з метою виявлення їх внеску в економічні результати, оцінка рівня їх розвитку та зміни в динаміці; аналіз зміни галузевої структури економіки під впливом економічної політики та ринкових відносин. Характеристика приросту національного багатства країни та її
 11. 17.1. Поняття прибутку і рентабельності торговельного підприємства
  соціально економічної ефективності діяльності
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха