Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та і моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна безпека / Економічна статистики / Економічна теорія / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомБухгалтерський облік і контроль → 
« Попередня Наступна »
Н. А. Каморджанова, І. В. Карташова. Бухгалтерський фінансовий облік. 2-е вид. - СПб.: Пітер, - 464 с: ил. - Серія «Навчальний посібник»)., 2003 - перейти до змісту підручника

15.1. Зрозуміле кредитів і позик

Кредитори відрізняються кращою пам'яттю,

ніж боржники.

Бенджамін Франклін

Відповідно до цивільного законодавства, можливі два варіанти юридичного оформлення надання позикових коштів:?

Договір позики;?

Договір кредиту.

За договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) гроші або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошей (суму позики) або рівну кількість отриманих їм речей того ж роду і якості.

Договір позики вважається укладеним з моменту передання грошей або інших речей.

Позики можуть надавати як юридичні, так і фізичні особи. Договір позики повинен бути укладений у письмовій формі. Однак якщо позика надана фізичною особою в розмірі менше 10 МРОТ, встановлених законодавством, то він може бути здійснений без підтвердження договором письмово. У цьому випадку для підтвердження договору позики та його умов достатньо розписки позичальника або іншого документа, що засвідчує передачу певної

грошової суми або кількості речей.

Позики мають кілька різновидів:?

Цільову позику;?

Вексель;?

Облігація; - державну позику; -

новація боргу у позикове зобов'язання.

Позика визнається цільовим в тому випадку, якщо договір позики укладено з умовою використання позичальником отриманих коштів на певні цілі. При цьому позичальник зобов'язаний забезпечити можливість здійснення позикодавцем контролю за цільовим використанням суми позики. У разі невиконання позичальником умови договору позики про цільове використання суми позики позикодавець має право вимагати від позичальника дострокового повернення суми позики та сплати належних відсотків, якщо інше не передбачено договором (ст. 814 ГК РФ).

Вексель являє собою письмовий документ, встановленої законом форми, що підтверджує боргове зобов'язання, що видається позичальником (векселедавцем) кредитору (векселедержателю), перед-ставлять останньому право вимагати від позичальника сплати до певного терміну суми грошей, зазначеної в ньому.

Цивільним кодексом визначено, що відносини сторін за векселем регулюються законом про переказний і простий вексель (ст. 815 ГК РФ).

У випадках, передбачених законом або іншими правовими актами, договір позики може бути укладений шляхом випуску та продажу облігацій (ст. 816 ГК РФ).

Облігацією визнається цінний папір, що засвідчує право її власника на отримання від особи, що випустив облігацію, в передбачений нею термін від номінальної вартості облігації або іншого майнового еквівалента. Облігація надає її власникові також право на одержання фіксованого в ній відсотка від номінальної вартості облігації або інші майнові права.

За договором державної позики позичальником виступає Російська Федерація, суб'єкт Російської Федерації, а позикодавцем - громадянин або юридична особа. Державні позики є добровільними (ст. 817 ГК РФ).

Договір державної позики укладається шляхом придбання позикодавцем випущених державних облігацій чи інших державних цінних паперів, що засвідчують право на одержання від позичальника наданих йому в борг грошових коштів або залежно від умов позики іншого майна, встановлених відсотків або інших майнових прав у строки, передбачені умовами випуску позики в обіг.

За угодою сторін борг, що виник з купівлі-продажу, оренди майна чи іншого підстави, може бути замінений позиковим зобов'язанням (ст. 818 ГК РФ). Така заміна здійснюється із дотриманням вимог про новації (ст. 414 ГК РФ) і вчиняється у формі, передбаченої для укладення договору позики (ст. 808).

За кредитним договором банк або інша кредитна організація (кредитор) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, передбачених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти на неї ( ст. 819 ГК РФ).

Кредитний договір повинен бути укладений у письмовій формі. Недотримання письмової форми тягне недійсність кредитного договору. Такий договір вважається нікчемним.

Кредитор має право відмовитися від надання позичальникові передбаченого кредитним договором кредиту повністю або частково за наявності обставин, очевидно які свідчать про те, що надана позичальникові сума не буде повернута в строк. У разі порушення позичальником передбаченої кредитним договором обов'язку цільового використання кредиту (ст. 8 і 4) кредитор має право також відмовитися від подальшого кредитування позичальника за договором.

Позичальник має право відмовитися від одержання кредиту повністю або частково, повідомивши про це кредитора до встановленого договором строку його надання, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами або кредитним договором.

Сторонами може бути укладений договір, який передбачає обов'язок одного боку надати іншій стороні речі, визначені родовими ознаками (ст. 822 ГК РФ). Умови про кількість, асортимент, комплектності, якості, тарі та (або) про упаковку надаються речей в якості товарного кредиту повинні виконуватися відповідно до правил про договір купівлі-продажу товарів (ст. 465-485 ГК РФ), якщо інше не передбачено договором .

Договорами, виконання яких пов'язане з передачею у власність іншій стороні грошових сум або інших речей, визначених родовими ознаками, може передбачатися надання кредиту, в тому числі у вигляді авансу, попередньої оплати, відстрочення та розстрочення оплати товарів , робіт або послуг, якщо інше не встановлено законом (ст. 823 ГК РФ).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 15.1. Зрозуміле кредитів і позик "
 1. Біржа фондова
  форма організації торгівлі цінними паперами, здійснювана регулярно за заздалегідь встановленим правилам. Як правило, її діяльність мобілізує кошти для довгострокових інвестицій в економіку і для фінансування окремих державних програм. У ході роботи біржі встановлюється курс цінних паперів, що обертаються на біржі, в тому числі акцій і облігацій акціонерних компаній та облігацій
 2. 4. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ПІДПРИЄМСТВА (БІЗНЕСУ) 13
  Однією з найскладніших і найбільш важливою з галузей оцінки, є оцінка вартості підприємства (бізнесу). У рамках правового та економічного сенсу підприємства, можна говорити про його двоїсту природу. З одного боку-підприємства це майновий комплекс або активи, генеруючі дохід (сюди включено також гудвіл - нематеріальний актив, який, за загальним правилом не відображається в
 3. У цьому параграфі ми вводимо поняття загальної рівноваги (або, більш точно, загального конкурентного рівноваги) і обговорюємо ту роль, яку відіграє це поняття в неокласичному аналізі.
  У цьому параграфі ми вводимо поняття загальної рівноваги (або, більш точно, загального конкурентного рівноваги) і обговорюємо ту роль, яку відіграє це поняття в неокласичному
 4. Баланс грошових коштів
  Таблиця 5.14 № п / п Показники На 01.01.200 На 01.01.200 На 01.01.200 На 01.01 .200 1 Грошові кошти на початок року 2 Грошові надходження: - виручка від продажу з ПДВ кредити приріст стійких пасивів 3 Всього надходжень 4 Платежі на сторону - витрати на виробництво продукції без амортизації сплата податків, що відносяться на фінансовий результат витрати на придбання
 5. 4.2. Послідовне рівновагу
  Важливим, тісно пов'язаним з ССБР поняттям рівноваги, яка в той же час посилює поняття слабкого досконалого Байесови рівноваги за рахунок введення додаткової умови узгодженості уявлень, є поняття послідовного рівноваги (Wilson, Kreps, 1982). На противагу скоєного Байесови рівноваги, в понятті послідовного рівноваги ця узгодженість вводиться не
 6. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  Цивільний кодекс Російської Федерації. Ч. 1, 2 (з ізм. та доп. від 20 лютого, 12 серпня 1996 р., 24 жовтня 1997, 8 липня, 17 грудня 1999 р.). Федеральний закон РФ "Про заставу" від 29.05.92 № 2872 - 1. Положення Банку Росії від 28.08.1997 № 509 "Про організацію внутрішнього контролю в банках" (в ред. Вказівок ЦБ РФ від 30.11.98 № 427-У, від 01.02.99 № 493-У). Наказ Банку Росії від 01.10 .97 № 02-430
 7. 4. ТИПИ БІЗНЕС-ПЛАНІВ
  Практика планування виділяє кілька типів бізнес-планів. Кожен тип бізнес-плану має свої особливості. У Росії виділяють чотири типи бізнес-планів. Внутрішній бізнес-план фірми. Бізнес-план для отримання кредитів з метою поповнення оборотних коштів (комерційного кредиту). Інвестиційний бізнес-план. Бізнес-план фінансового
 8. 5.17. Фінансовий план
  Розділ призначений для визначення ефективності та фінансової спроможності проекту. Він є ключовим розділом бізнес-плану. Складання цього розділу один з найвідповідальніших моментів. На підставі даних фінансового плану проводиться аналіз комерційної привабливості проекту. При розробці фінансового плану враховуються характеристики і умови середовища, в якій передбачається
 9. 2.3.2. Розбіжності в лексичному складі термінів ІЄ і ПЯ
  При зіставленні 7,5% англійських складених термінів (49 одиниць) та їх російських еквівалентів відзначаються розбіжності в лексичному значенні ядерних або визначальних компонентів. Розбіжності в лексичному значенні ядерних компонентів складених термінів ІЄ і ПЯ Внаслідок різних традицій номінації основою для формування складових термінологічних одиниць в ІЄ і ПЯ служать різні ключові терміни.
 10. Глава 21. Статистика кредиту
  Глава 21. Статистика
 11. Н. А. Каморджанова, І. В. Карташова. Бухгалтерський фінансовий облік. 2-е вид. - СПб.: Пітер, - 464 с: ил. - Серія «Навчальний посібник»)., 2003

 12. 17.3. Джерела статистичної інформації про податки і основні методи її аналізу
  Основними джерелами інформації для визначення податкової бази та розміру податків, що стягуються з інституційних одиниць, є: * бухгалтерський баланс підприємства (організації); * додатку до бухгалтерського балансу підприємства (організації): * довідка про рух фондів (резервний фонд, нерозподілений прибуток минулих років, фонди накопичення, фонди споживання, фонд поповнення власних
 13. 3.1 Модель поведінки споживача: основні поняття і властивості
  3.1 Модель поведінки споживача: основні поняття і
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха