Головна
Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомЕкономіка, організація і управління підприємствами → 
« Попередня Наступна »
Демчук Ольга Миколаївна. Вплив людського фактора на ефективність діяльності підприємств сфери послуг. Дис. канд. екон. наук, 2004 - перейти до змісту підручника

Апробації та впровадження результатів дослідження.

Основні положення і результати роботи доповідалися, обговорювалися та отримали позитивну оцінку в наступних публікаціях: на Міжнародній науково-практичній конференції «Мале підприємництво: стан, проблеми, необхідність удосконалення і розвитку» (Єкатеринбург, 2003 р. ); на III Всеросійської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми реструктуризації російських підприємств» (Пенза, 2003 р.); на VII Міжнародній науково-методичної конференції «Університетська освіта» (Пенза, 2003 р.); на Міжнародній науково-практичній конференції « Регіональний споживчий ринок: проблеми та перспективи розвитку »(Кіров, 2003 р.); на Всеросійській науковій конференції« Економічне зростання та розвиток регіону: умови і основні тенденції »(Челябінськ, 2004 р.); на внутрівузівських наукової конференції викладачів магу« Сучасні проблеми науки та освіти »(Магнітогорськ, 2003 р.); в збірнику наукових праць молодих дослідників« Наука-Вуз-Школа »(Магнітогорськ, 2003 р.); в Міжвузівському збірнику наукових праць« Наука на сучасному етапі »(Москва, 2003 р. ); в журналі «Питання гуманітарних наук» (Москва, 2003 р.); в журналі «Питання економічних наук» (Москва, 2004 р.
); в періодичному науковому журналі «Вісник магу» ( Магнітогорськ, 2004 р..); на засіданнях кафедри економічної теорії Челябінського державного університету та кафедри економічної теорії та практики Магнітогорського державного університету.

Публікації. Основні положення дисертації знайшли своє відображення у дванадцяти друкованих працях, загальним обсягом 3,1 п. л.

Структура н основний зміст роботи. Дисертація складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатку. Основний текст ілюстрований 23 таблицями і 13 малюнками.

У вступі обгрунтовано актуальність досліджуваної теми, визначені мета, завдання, об'єкт і предмет дослідження, розкриті наукова новизна і достовірність результатів роботи, відзначені теоретична і практична значущість, форми апробації та реалізації результатів дослідження.

У першому розділі «Особливості сфери послуг у національній економіці» на основі вивчення літературних джерел та господарської практики розроблено теоретичні та методичні питання досліджень сфери послуг, уточнено зміст економічних категорій «послуга», «побутова послуга» і розроблені загальна класифікація послуг і класифікація побутових послуг, проаналізовано розвиток сфери побутового обслуговування на федеральному, регіональному і муніципальному рівнях.

У другому розділі «Економічний зміст людського фактора і умови його формування у сфері послуг» розкрито сутність людського фактора і форма його існування як сукупного працівника підприємства, виявлено умови формування людського фактора, а також запропоновані заходи щодо реалізації даних умов.

У третьому розділі «Людський фактор як основа ефективної діяльності підприємств сфери послуг» розроблена методика оцінки діяльності підприємств сфери побутових послуг, на основі якої оцінено вплив людського фактора на ефективність діяльності підприємств сфери послуг; показана роль підприємця в складі сукупного працівника підприємства сфери послуг та розроблено модель конкурентоспроможного сервісного підприємця.

У висновку дисертації узагальнюються підсумки дослідження, викладено результати роботи, сформульовані основні висновки і пропозиції по всіх вивчених питань.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " апробації та впровадження результатів дослідження. "
 1. Удосконалення технології інноваційного інвестування
  апробацію варіантів стимулювання інноваційної активності підприємств, залучення інвестицій в інноваційну сферу, механізмів участі у фінансуванні інноваційних проектів території, залучення до їх реалізації федеральних коштів ( у тому числі за рахунок створення в даному регіоні філій відповідних федеральних фондів). Другий етап - перехідний до інноваційної стадії розвитку економіки.
 2. Апробація результатів роботи.
  Впровадженню в системі споживчої кооперації Росії та окремих регіональних союзах споживчих товариств: Білгородському (довідка про впровадження від 14.01.2005г.); Воронезькому (довідка про впровадження від 15.09.2004г.), Орловському (довідка про впровадження від 20.10.2003г.). Результати дослідження використовуються в навчальному процесі Бєлгородського університету споживчої кооперації (довідка про впровадження від
 3. Введення
  результати діяльності вітчизняних і зарубіжних СЕЗ - статистичні, картографічні, фондові та інші матеріали організацій Краснодарського краю за 1990-2005 роки - підсумкові звіти департаменту економічного розвитку, інвестицій і зовнішній зв'язків Краснодарського краю - дані періодичної преси Наукова новизна: - Систематизовано великий матеріал в області світового та
 4. 1.3 Цілі створення та основні види пільг
  апробацію нових методів господарювання, заснованих на поєднанні різних форм власності; - впровадження в матеріальне виробництво вітчизняних та зарубіжних науково-технічних розробок; - насичення національного ринку конкурентоспроможною продукцією; - збільшення робочих місць і скорочення безробіття [ 94]. Одними з основних ознак ВЕЗ є тісна інтеграція у світовий
 5. Ступінь розробленості проблеми.
  впровадження Міністерства торгівлі та зовнішньоекономічного співробітництва Республіки Татарстан. Апробація роботи. Основні положення та висновки дисертації обговорювалися на міжнародних, всеукраїнських, республіканських науково-практичних конференціях: на міжрегіональної науково-практичної конференції «Громадянське суспільство: ідеї, реальність, перспективи» (Казань, 2006), всеросійської
 6. 11.1. Склад і класифікація вільних економічних зон
  апробація різних форм господарювання з метою їх подальшого впровадження в економіку країни. Вільні економічні зони бувають самої різної спрямованості. Світовий досвід накопичив безліч форм і видів СЕЗ, однак найбільш типові 5 типів (рис . 11.1). Зони вільної торгівлі Промислова-но-виробниц-недержавні зони Техніко-внедренчес-Сервісні зони Комплексні зони ^ Рис. 11.1. Типи
 7. 2.8. Політичний вплив (лобі)
  впровадження в пресу рекламних матеріалів ... Подробицями згаданого впровадження поділився директор "Нікколо М" Ігор Мінтусов: - Замовляти рекламну статтю відомому журналісту зовсім не обов'язково. У кожній команді, яка працює на кандидата, тіньової прес-секретар. Під нашою цензурою він становить тексти і сам розміщує їх там, де вдасться. За ці публікації він платить або безпосередньо
 8. Додаток 5. Приклади представницьких інформаційних матеріалів
  впроваджені за останні 5 років , які витрати на прикладні дослідження і розробки) Володіння і контроль Хто володіє підприємством, чи існують плани приватизації, які Які зараз Ваші стосунки з державними органами (хто і як контролює і командує вами, чи є спеціальні закони, яким Ви і Ваша індустрія підкоряються) 5. Економічні показники Балансова вартість
 9. 5.6. Розділ 6. «План маркетингу»
  впровадження технічних нововведень або зниження собівартості продукції. Реклама виявилася практично єдиним інструментом впливу на ринок. Це твердження стає очевидним, якщо розглянути основні види маркетингової діяльності фірми, які включають практично всі сфери її активності, за винятком технічних операцій, пов'язаних безпосередньо з виробництвом,
 10. 4.5.2. Консалтинг як метод аналізу ділових ситуацій
  впровадження інформаційних систем, системна інтеграція і т.д. У чому ж причина існування консультантів і консультаційних фірм? Марвін Бовер, протягом 25 років провідний фахівець компанії Маккінзі енд Компані, виділяє кілька причин: консультанти володіють тими знаннями, яких немає у співробітників звичайних компаній; вони накопичують значний досвід в процесі роботи з іншими клієнтами; вони