Головна
Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомОрендні відносини
ЗМІСТ:
Мальцев Володимир Павлович. Орендні відносини в системі управління майном суб'єкта Російської Федерації. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Москва -2005, 2005

Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі розвитку, в умо-вах зростаючої ролі муніципальних освіти в соціально-економічному розвитку території, на місцеві органи влади покладається додаткова відповідальність за ефективне використання своєї собст-ності. Держава і муніципалітети, зберігши значну власність ність і ще велике соціальне навантаження, зобов'язані підтримувати програвання-вальних процес, мобілізувавши всі внутрішні джерела. До таких дже-никам отримання стійких доходів для забезпечення відтворювального процесу відносяться і орендні відносини, що розмежовують права володіння, управління, права власності і господарювання. Це і визначає актуальність ність теми.

Зміст
Введення
Глава I. Оренда як інститут управлення: еволюції та сучасний стан
1.1. Оренда як економічний інститут управлінні і форма господарюванні
1.2. Еволюції розвитку орендних відносин та їх сучасний состоініе в Росії
1.3. Правові аспекти орендних відносин
Глава II. Аналіз стану орендних відносин та методичні підходи до визначення орендної плати
2.1. Оренда й структурі неподаткових доходів: тенденції та проблеми
2.3. Методичні підходи до визначення орендної плати
Глава III. Основні напрями вдосконалення орендного механізму у сфері земельних відносин та лізингу
3.1. Оренда землі як джерело поповненні доходної частини бюджету та раціонального землекористуванні
3.2. Специфіка орендних відносин в аграрній сфері
3.3. Лізинг як форма передачі майна в оренду
Висновки і пропозиції
Додаток 1
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПОЛІТИКИ УРЯДУ МОСКВИ В ОБЛАСТІ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН ПО ОБ'ЄКТАХ НЕЖИТЛОВОГО ФОНДУ НА 2006-2008 РОКИ
Список літератури
Орендні відносини: