Головна → 
Бізнес
БІЗНЕС
Смирницький Є.К. Економічні показники бізнесу. / Є.К. Смирницький. М.: Іспит. - 512 с. 2002

Даний посібник містить в основному найбільш поширені показники та методики їх розрахунків, що використовуються в промисловості господарюючими суб'єктами, що представляють як приватну (змішану), так і державну власність ( унітарні - казенні підприємства).

Основною метою цього довідково-методичного посібника є надання навчаються (у різних формах економічної освіти) допомоги в процесі їх самостійної роботи з вивчення матеріалів основних навчальних курсів економічних спеціалізацій, в т.ч. курсів: «Державне регулювання ринкової економіки», «Економіка праці та соціальні відносини», «Регулювання науково-технологічного розвитку та інвестиційної діяльності», «Економіка підприємництва», «Маркетинг», а також допомоги слухачам неекономічних спеціальностей всіх форм навчання.

Для співробітників міністерств і відомств, керівників, підприємців та інженерно-технічних працівників промислових підприємств, об'єднань, акціонерних товариств, консалтингових, инжене-рингових, аудиторських та маркетингових фірм, а також для абітурієнтів, аспірантів, здобувачів , що складають іспити і виконують дисертаційні дослідження.

Зубарєва Т.О. Практична філософія підприємця: Навчальний метод,, посібник / Новосиб. держ. техн. ун-т. - Новосибірськ. - 122 с. 1994
,

У даній роботі розглядаються можливості та шляхи організації власної справи в нашій країні з урахуванням вітчизняного й світового досвіду підприємницької діяльності, а також шляхи становлення підприємницької кар'єри.

Навчальний посібник призначений для студентів і викладачів факультетів бізнесу та економічних вузів і для всіх бажаючих зайнятися підприємницькою діяльністю.

С. Н. Виноградова, С. П. Гурська, О. В. Пігунова та ін Організація комерційної діяльності. За заг. ред. С. Н. Виноградової. - Мн.: Виш. шк., - 464 с. 1997

Розглядаються практичні питання організації комерційної діяльності: господарські зв'язки суб'єктів ринку, їх правове регулювання, договірна робота, організація оптової торгівлі, асортиментної політики, забезпечення перевезень, робота з тарою, роздрібний продаж товарів і її правове регулювання, економіки в комерційній діяльності.

Дмитрієв М.М., Забаева М.Н., Малигіна Е.Н. Економіка туристського ринку 2010
Розглянуто теоретичні основи економіки туризму, представлений механізм функціонування господарюючого об'єкта в туристському секторі економіки. Викладено базисні теорії та стратегії забезпечення конкурентних переваг, інвестування, профілактики ризиків і розвитку туристського бізнесу. Наведено аналіз найбільш істотних факторів, що впливають на результати туристського бізнесу. Визначено основні напрямки перетворень туристських організацій в сучасних економічних умовах. Для студентів вищих навчальних закладів, а також фахівців галузі туризму.
ЛОУРЕНС Г. МАКМІЛЛАН стратегічного інвестування, ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ЄВРО» МОСКВА. 2003

Значна увага приділяється хеджування портфелів акції індексними ф'ючерсами та опціонами К4етоди, представлені тут, однаково підходять будь-якому інвестору, який володів акціями, ~ як індивідуальному, так і інституційному. Наводяться і варіанти основних стратегій хеджування. Ці варіанти стратегія дозволяють інвестору отримувати прибуток від цінових розбіжностей між ф'ючерсами або опціонами. Крім того, розглядаються стратегії, за допомогою яких інвестор намагається вигадати від цінового руху деякої групи акції на ринку. Докладно обговорюються також і спреди між різними фондовими індексами.

Глава, присвячена податках, була піддана ревізії, щоб відобразити зміни, що відбулися в податковому законодавстві. Ет зміни зробили застосування податкових міркувань до стратегій більш складним, особливо для продавця покритого колла. Деякі податкові стратегії вже виявилися непридатними, особливо ті, за якими прибутку можна було переносити з одного року на наступний. Крім того, зниження порогу для періоду володіння, починаючи з якого прибутку мають розглядатися як довгострокові, призвело до зміни деяких податкових аспектів опціонних стратегій. Для опціонів, кс є фондовими, застосовуються відмінні від фондових опціонів податкові ставки. Ця відмінність гакже обговорюється.

енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха