Головна
Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна безпека / Економічна статистики / Економічна теорія / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомЕкономіка, організація і управління підприємствами → 
« Попередня Наступна »
Демчук Ольга Миколаївна. Вплив людського фактора на ефективність діяльності підприємств сфери послуг. Дис. канд. екон. наук, 2004 - перейти до змісту підручника

Людський фактор у сфері обслуговування

- спільна діяльність підприємця і найманих працівників, тобто сукупного працівника, яка забезпечує прогресивний розвиток сервісного підприємства . Він може накопичуватися і реалізовуватися тільки через розвиток працівників підприємства та їх спільну діяльність. У рамках підприємства сфери послуг - це її інтелектуальний і соціальний потенціал, втілений у знаннях, досвіді, навичках сукупного працівника, в організаційній культурі, у філософії підприємства.

Філософія підприємства сфери послуг - призначення, яке визначає дії і наміри, цінності, вірування і принципи відповідно до яких підприємство сфери послуг має намір здійснювати свою діяльність. Організаційна культура підприємства - це система матеріальних і духовних цінностей, проявів, що взаємодіють між собою, притаманних даній компанії, що відображають її індивідуальність і сприйняття себе та інших у соціальній та речовинної середовищі, що виявляється в поведінці, взаємодії, сприйнятті себе і навколишнього середовища (125.

С. 112). Організаційна культура - це система принципів, звичаїв і цінностей, що дозволяють всім в компанії рухатися в одному напрямку як єдиного цілого (111). Організаційна культура - це сформований психологічний клімат роботи в компанії (141. С. 127) і т.д.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Людський фактор у сфері обслуговування "
 1. 1.2 ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
  людських відносин; школа науки управління. Школу наукового управління представляють роботи Ф.У. Тейлора, Ф. і Л. Гілбрет, Г. Гантта, С. Томпсона та ін (1885 - 1920). Головна ідея концепції цієї школи - побудова управління на основі наукових досліджень, націлених на підвищення ефективності роботи. Розроблюване з використанням даного підходу наукове управління призначалося для
 2. 5.1. Обгрунтування концепції управління розвитком організаційної культури споживчої кооперації та її основні положення
  людськими ресурсами як головного джерела економічного та соціального прогресу в конкурентному середовищі. Викладена нами позиція повною мірою відповідає гуманістичній парадигмі, де людина розглядається як головний суб'єкт організації на відміну від тлумачення його як фактора виробництва та ресурсу організації в економічній і організаційній парадигмах відповідно. У контексті
 3. 1.4. Особливості організаційної культури споживчої кооперації
  людське суспільство в процесі здійснення своєї життєдіяльності закріплює певні типи соціокультурних відносин, обов'язкових для членів асоційованих соціальних груп. Це характерно, насамперед, для груп, об'єднаних з метою відтворення матеріальних благ, взаємопідтримки підростаючого покоління, освіти, закріплення системи ролей, статусів і санкцій, що забезпечують
 4. Мета дисертаційного дослідження
  людського фактора та його вплив на ефективність діяльності підприємств сфери послуг. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: - визначити особливості сфери послуг у національній економіці; - уточнити понятійний апарат, що характеризує сферу послуг; - виявити основні тенденції розвитку сфери послуг на різних рівнях (федеральному, регіональному та
 5. Наукова новизна
  людського фактора як сукупності всіх фізичних, творчих, комунікативних і розумових здібностей взаємодіючих і різнорідних за кваліфікаційним рівнем та професійної спрямованості працівників; показано, що людський фактор існує у формі сукупного працівника, до складу якого включений підприємець-керівник для забезпечення найбільш повної реалізації умов
 6. Апробації та впровадження результатів дослідження.
  людського фактора і умови його формування у сфері послуг »розкрито сутність людського фактора і форма його існування як сукупного працівника підприємства, виявлено умови формування людського фактора, а також запропоновані заходи щодо реалізації даних умов. У третьому розділі «Людський фактор як основа ефективної діяльності підприємств сфери послуг» розроблена
 7. 1.2. Природа послуги у сфері побутового обслуговування
  людського спілкування на віртуальне Послуги Інтернету Благоустрій місця проживання людей Житлово-комунальні послуги, послуги готелів, надання житла, послуги нічліжок Задоволення індивідуальних запитів людей у ??матеріальній формі Пошиття одягу та взуття, будівництво власних будинків Задоволення потреб покупців в необхідному товарі Послуги торгівлі та громадського
 8. 1.3. Розвиток побутового обслуговування на федеральному, регіональному і муніципальному рівнях
  людського фактора для сфери послуг. Відносно великий загін напівкваліфікованих робітників - це головним чином оператори пралень і майстерень з фарбування та хімічного чищення речей і водії вантажівок і автофургонів, що належать підприємствам побутових послуг. Вважаємо, що необхідно підвищувати рівень кваліфікації, освіченості і розвивати комунікативні навички в першу чергу того
 9. 2.1. Сутність людського фактора і форма його існування як сукупного працівника підприємства сфери послуг
  людського фактора в умовах сучасного етапу НТР, коли в наявності пряма залежність результатів фінансової діяльності підприємства сфери послуг від якості, мотивації і характеру використання як окремого працівника зокрема, так і сукупного працівника підприємства в цілому. Вкладення коштів у людські ресурси і кадрову роботу стають довгостроковим фактором конкурентоспроможності і
 10. Трудовий потенціал підприємства
  людського капіталу, яка вказує на необхідність інвестування в людину і можливість отримання тривалого ефекту від цих вкладень, в її сучасному вигляді стало можливим завдяки представникам чиказької школи - Т. Шульцу і Г. Беккеру. Т. Шульц показав, що освітній рівень населення зумовлює саму здатність людей використовувати інформацію і технологію для