ГоловнаФінансиГроші і кредит
ЗМІСТ:
Трофимова Т.Є., Трофимов А.В.. Гроші, кредит, банки: Навчальний посібник. - Н. Новгород: Нижегород. держ. архіт. - будує. ун-т. - 123с., 2003

У навчальному посібнику викладено основні поняття податкової системи, економічна сутність податкової системи, функції податків, структура і принципи оподаткування і особливості побудови податкової системи в РФ, порядок оподаткування підприємств усіх форм власності.

Посібник складено відповідно до Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти і призначений для студентів, що навчаються за спеціальністю 060500 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит».

1. Необхідність і передумови виникнення та застосування грошей
2. Роль грошей при різних моделях економіки
3. Види грошей та їх особливості
4. Сутність і функції грошей
5. Роль грошей у відтворювальному процесі
6. Емісія грошей в обіг
7. Закон грошового обігу. Грошова маса і швидкість обігу грошей
8. Сутність механізму банківського мультиплікатора
9. Основоположні принципи організації грошового обороту
10. Економічні та нормативні основи організації грошового обороту
11. Грошова система: її основні типи і елементи
11.3. Система паперово-кредитних грошей
12. Сутність інфляції
14. Причини інфляції
15. Вплив інфляції на національну економіку
17. Зміст і структура валютної системи
18. Валютна система Російської Федерації
19. Міжнародні розрахунки
20. Необхідність кредиту
21. Сутність кредитних відносин
22. Суб'єкти кредитних відносин
23. Роль кредиту в розвитку ринкової економіки
24. Позичковий відсоток і його економічна роль
26. Виникнення і розвиток банків
27. Банківська система в Російській Федерації, її формування та правові основи
29. Центральні банки 2
9.1. Загальна характеристика центральних банків
29.2. Завдання та функції центральних банків
29.3. Функції Центрального банку Російської Федерації
30. Банківські операції
31. Операції центральних банків
31.1. Пасивні операції центральних банків
32. Поняття банківського резерву
35. Власні кошти комерційних банків
36. Активні операції банків
38. Позабалансові операції банку
40. Банківський маркетинг
ГЛОСАРІЙ
Гроші і кредит:
 1. Козакова В.С.. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Гроші та кредит» для заочної ф / о. 2013 - 2013 год
 2. Невідомо. Короткий курс лекцій з грошового обігу і кредиту - 2013
 3. Невідомо. ЛЕКЦІЇ з дисципліни «Гроші, кредит, банки» - 2012 рік
 4. Лекції з грошового обігу та кредиту - 2011 рік
 5. Фредріксен Лора. Мистецтво просити гроші. Як просити кого завгодно про який завгодно сумі для якої завгодно цілі / [Пер. з англ. Р. Кассабова]. - М.: ЗАТ «Олімп-Бізнес». - 336 с. - 2010 рік
 6. Невідомий. Історія розвитку кредитно-фінансової системи. 2010 - 2010 год
 7. Андієва Є.Ю., Семенова І.І.. Підтримка прийняття рішень в системі кредитування: монографія. Омськ: СибАДИ, 2010. 168 с. - 2010 рік
 8. ОДКБ. Лекції по грошовому обігу і кредиту - 2010 рік
 9. Невідомо. Гроші, кредит, банки. Конспект лекцій. - 2010 рік
 10. Невідомо. Лекції з дисципліни «Фінанси, грошовий обіг і кредит - 2010 рік
 11. Ільяс А.А.. Грошово-кредитна політика: Навчальний посібник. - 2-е вид., Стереотип. - Алмати: НДЦ коу, 2009. - 116 с. - 2009 рік
 12. Андрєєва Л.Ю., Шевчик Е.В.. Гроші, кредит, банки: навчальний посібник. ? Краснодар: Вид-во НДІЕІМ ЮФО, 2009. ? 205 с. - 2009 рік
 13. Невідомо. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З ДИСЦИПЛІНИ СД. 08 ГРОШІ. КРЕДИТ. БАНКИ - 2009 рік
 14. Дворецька А.Є.. Ринок капіталу в системі фінансування економічного розвитку / А.Є. Дворецька. М.: Анкіл. - 288 с. - 2007
 15. Ендрю Блейк і Джил Хемонд. ГРОШОВО-КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ 2006 - 2006 год
 16. Гаврилова В.К., Цахаева З.З.. Навчально-методичний посібник для виконання практичних занять з курсу «Гроші, кредит, банки» (для внутрішньовузівського користування) Махачкала-2006р. - 2006
 17. А.І. ДЄЄВА. ГРОШІ, КРЕДИТ, БАНКИ Навчальна програма. МОСКВА 2004 - 2004 год
 18. Дробозина Л.А., Окунева Л.П., Андросова Л.Д.. Грошовий обіг. Кредит. М.: Фінанси. - 479 с. - 1999 рік
 19. П'єр Берже. Грошовий механізм / Переклад з фран. Б.П. Нарумова, загальна ред.д.е.н. Л.Н.Красавіной. - Видання 11-е, виправлене. - Москва: Прогрес,. «Універс»,. - 144 с. Серія Ділова Франція - 1993
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха