Головна
ГоловнаФінанси → 
Гроші і кредит
ГРОШІ ТА КРЕДИТ
Козакова В.С. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Гроші та кредит» для заочної ф / о. 2013 2013
Невідомо Короткий курс лекцій з грошового обігу і кредиту 2013
Короткий курс лекцій з ДКБ
Невідомо ЛЕКЦІЇ з дисципліни «Гроші, кредит, банки» 2012
для студентів IV курсу спеціальності «Фінанси та кредит»
  Лекції з грошового обігу та кредиту 2011
Фредріксен Лора Мистецтво просити гроші. Як просити кого завгодно про який завгодно сумі для якої завгодно цілі / [Пер. з англ. Р. Кассабова]. - М.: ЗАТ «Олімп-Бізнес». - 336 с. 2010

Уміння просити-одна з найважливіших складових успішного збору пожертвувань. Кожній організації потрібні гроші на її цільові проекти, на її річний фонд, у неї є програми збору великих і планових пожертвувань і великі кампанії по залученню капіталу. Єдиний спосіб, за допомогою якого група людей може постійно, рік за роком, збирати значні грошові кошти, - особисте звернення до спонсору. «Мистецтво просити гроші» - це всеосяжне керівництво, яке допоможе подолати страхи і комплекси, що заважають людям звертатися до інших з проханням про пожертвування. Воно дає цінні поради на всіх стадіях процесу, починаючи з підготовки до зустрічі зі спонсором і кінчаючи прийомами для отримання бажаного «так!» - Позитивної відповіді на своє звернення.

Книга адресована збирачам пожертвувань для організацій будь-якого масштабу і виду, вищим керуючим, відповідальним за забезпечення фінансової стійкості компанії, благодійникам, а також усім, хто хоче навчитися просити пожертвування.

Невідомий Історія розвитку кредитно-фінансової системи. 2010 2010
Андієва Є.Ю., Семенова І.І. Підтримка прийняття рішень в системі кредитування: монографія. Омськ: СибАДИ, 2010. 168 с. 2010
У роботі розглядаються питання розробки методу і алгоритмів інтелектуальної підтримки прийняття рішень на основі оцінки ризиків з урахуванням аспектів суб'єктивного кредитного поведінки. Монографія адресована студентам, аспірантам і фахівцям в області кредитування.
ОДКБ Лекції по грошовому обігу і кредиту 2010
Невідомо Гроші, кредит, банки. Конспект лекцій. 2010
Невідомо Лекції з дисципліни «Фінанси, грошовий обіг і кредит 2010
Ільяс А.А. Грошово-кредитна політика: Навчальний посібник. - 2-е вид., Стереотип. - Алмати: НДЦ коу, 2009. - 116 с. 2009
У даному навчальному посібнику викладено теоретичні основи та напрямки розвитку грошово-кредитної політики Національного Банку Республіки Казахстан, розглядається нове явище в грошово політиці - інфляційне таргетування. Поступовий перехід від цільових показників по грошовій базі і золотовалютним резервам до цільових показників по інфляції відповідає основній меті Національного Банку РК щодо зниження інфляції в сучасних умовах ринку. Навчальний посібник призначений для студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів вищих економічних навчальних закладів, а також для фахівців фінансово-банківської системи Казахстану.
Андрєєва Л.Ю., Шевчик Є.В. Гроші, кредит, банки: навчальний посібник. ? Краснодар: Вид-во НДІЕІМ ЮФО, 2009. ? 205 с. 2009
Навчальний посібник присвячено розгляду категоріального змісту базових компонетни сучасної господарської системи? грошей, кредиту та банківської сфери. У посібнику розкрито основні визначення, описані структурно-логічні закономірності між категоріями з урахуванням їх теоретичного та історико-логічного розвитку, а так само представлені особливості сучасного етапу розвитку економічної ситеми. Навчальний посібник призначений для студентів, викладачів та аспірантів економічних спеціальностей.
Невідомо НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З ДИСЦИПЛІНИ СД. 08 ГРОШІ. КРЕДИТ. БАНКИ 2009
Дворецька А.Є. Ринок капіталу в системі фінансування економічного розвитку / А.Є. Дворецька. М.: Анкіл. - 288 с. 2007
Проаналізовано методологія дослідження ринку капіталу та роль цього ринку в системі фінансових механізмів економічного зростання. Досліджено: модель ринку капіталу як механізму фінансування довгострокового розвитку; специфіка російської моделі ринку, обумовлена ??особливостями капіталоутворення і тенденціями глобалізації; взаємодія банківського і фондового сегментів ринку капіталу з підприємствами реального сектора. Побудована методологічна матриця моделі ефективного національного ринку капіталу. Розроблено комплекс базових і додаткових трансформацій ринку, що включають інституційні, економічні та комбіновані заходи. Вироблені напрямки конкурентного інтегрованого взаємодії провідних інституційних сегментів ринку
Ендрю Блейк і Джил Хемонд ГРОШОВО-КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ 2006 2006
Випуск серії Посібників з питань діяльності центральних банків та супровідної серії, "Лекції" - це найважливіша складова діяльності Центру досліджень діяльності центральних банків (Centre for Central Banking Studies, CCBS) Англійського Банку (Bank of England). CCBS існує з 1990 р. і проводить семінари, практикуми, а також дає експертні ради центральним банкам у всьому світі. Всі Посібники та Лекції присвячені єдиної основної теми, а саме, технічним і аналітичним аспектам діяльності центральних банків.
Гаврилова В.К., Цахаева З.З. Навчально-методичний посібник для виконання практичних занять з курсу «Гроші, кредит, банки» (для внутрішньовузівського користування) Махачкала-2006р. 2006
Навчально-методичний посібник з курсу «Гроші, кредит, банки» виступає одночасно як теоретичний курс, і як продовження практичного аналізу економічних відносин в господарстві. Він покликаний дати коротку характеристику сутності, ролі грошей і кредиту в економіці. У цьому сенсі даний навчальний посібник - специфічне, бо присвячено особливим економічним відносинам, а також банкам, їх роль і діяльність в умовах переходу до ринкової економіки.
А.І. ДЄЄВА ГРОШІ, КРЕДИТ, БАНКИ Навчальна програма. МОСКВА 2004 2004
У модулі викладаються основні загальнотеоретичні знання: поняття, сутність грошей, особливості виникнення і розвитку грошового обігу; розкривається значення грошового обігу в сучасному російському суспільстві; аналізуються грошові реформи та інфляційні процеси в Російській Федерації.
Трофимова Т.Є., Трофимов А.В. Гроші, кредит, банки: Навчальний посібник. - Н. Новгород: Нижегород. держ. архіт. - будує. ун-т. - 123с. 2003

У навчальному посібнику викладено основні поняття податкової системи, економічна сутність податкової системи, функції податків, структура і принципи оподаткування і особливості побудови податкової системи в РФ, порядок оподаткування підприємств усіх форм власності.

Посібник складено відповідно до Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти і призначений для студентів, що навчаються за спеціальністю 060500 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит».

Дробозина Л.А., Окунева Л.П., Андросова Л.Д. Грошовий обіг. Кредит. М.: Фінанси. - 479 с. 1999
П'єр Берже Грошовий механізм / Переклад з фран. Б.П. Нарумова, загальна ред.д.е.н. Л.Н.Красавіной. - Видання 11-е, виправлене. - Москва: Прогрес,. «Універс»,. - 144 с. Серія Ділова Франція 1993
У роботі викладаються проблеми, пов'язані з грошовим обігом, і представлені їх можливі рішення. Розглядається роль грошей в економіці держави та в міжнародних відносинах, цілі і прийоми кредитної політики, призначення фінансових органів, а також проблеми економічної рівноваги в цілому.