Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та і моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомАналіз фінансово-господарської діяльності підприємства → 
« Попередня Наступна »
Черкасова І. О.. Аналіз господарської діяльності. СПб.: Видавничий Дім «Нева». - 192 с., 2003 - перейти до змісту підручника

детермінованого факторного аналізу. ІНТЕГРАЛЬНИЙ МЕТОД З пропорційного розподілу неразложимость ЗАЛИШКУ

ний метод застосуємо до мультиплікативним, аддитивним, змішаним і кратним моделями.

На відміну від методів ланцюгових підстановок, відносних і абсолютних різниць, індексного методу інтегральний метод дозволяє провести більш точні розрахунки.

В інтегральному методі не використовується принцип елімінування. Елімінування (від англ. Eliminate) означає усунення впливу всіх інших факторів (крім одного), тобто всі інші фактори залишаються статичними. Спосіб виходить з того, що всі фактори змінюються незалежно один від одного. Спочатку змінюється базисне значення на звітне значення у одного фактора при незмінному, статичному стані інших факторів, потім у двох, трьох і так далі. При цьому не враховується взаємодія факторів, в результаті якого утворюється додатковий приріст результативного показника. У методах, що використовують принцип елімінування, цей нерозкладний залишок приєднується до впливу останнього фактора.

Інтегральний метод дозволяє врахувати нерозкладний залишок і розподілити між впливами різних факторів.

Існує кілька видів інтегрального методу: -

інтегральний метод з рівним розподілом нерозкладного залишку; -

інтегральний метод з пропорційним розподілом нерозкладного залишку .

Інтегральний метод з пропорційним розподілом нерозкладного залишку дозволяє оцінити додатковий приріст від взаємодії факторів і пропорційно розподілити цей залишок між усіма факторами.

Розглянемо інтегральний метод з пропорційним розподілом нерозкладного залишку на прикладі двох-факторної мультиплікативної моделі.

Х = А 'Б \

ДВД-АА-Б0 + ДА-АБ (ДА??,) / (ДА-fi ^. Afi. At) ; ДХ (б) = ДБ - А0 + ТАК - АБ (АБ - А ^ ДДА - + А,).

Розглянемо алгоритм розрахунку на конкретному прикладі.

Річний обсяг виробництва підприємства залежить від середньорічної чисельності робітників (Ч) і середньорічний вироблення одного робітника (В). Складається двухфакторная мультиплікативна модель, де чисельність робітників - це кількісний чинник, і тому в моделі він іде першим, а вироблення - якісний фактор, і він знаходиться за кількісним.

ОЯ = Ч - В.

Дані, які ми будемо використовувати, занесені в табл. 9.

Таблиця 9. Дані для факторного аналізу Показники Заплановане значення Фактичне значення Обсяг

виробництва, тис. руб. 5000 6210 Середньорічна чисельність робітників, чол. 25 27 Середньорічне виробництво одного робітника, тис. руб. 200 230

На першому кроці розрахуємо абсолютні зміни факторів, а саме, зміни середньорічної чисельності робітників і середньорічної виробітку одного робітника.

А4 = 4, - 4 = 27 - 25 = 2;

факт план

АВ = В.-У = 230 -200 = 30.

Факт план

На другому кроці розрахуємо вплив зміни середньорічної чисельності робітників на обсяг виробництва.

АОП (4) = А4-В + А4-АВ (А4-В.) / (А4-В, +

v ??'клан v факт'' 4 факт

+ АВ - 4,);

факт7

АОП (4) = 2 - 200 + 2 - 30 ( 2.

230) / (2 - 230 + 30 - 27) = 421,7.

Висновок: збільшення середньорічної чисельності робітників на 2 людини призвело до того, що обсяг виробництва збільшився на 421,7 тис. руб.

На третьому кроці нам потрібно розрахувати вплив зміни середньорічної виробітку одного робітника на обсяг виробництва.

А 0П (В) = АВ-4 + АЧ-АВ (АВ - 4.) / (А4? В. +

4 'план v (( акт "4 ф.ікі

+ АВ - Чл);

факт '

АОП (В) = 30 - 25 + 2 - 30 (30 - 27) / (2 - 230 + 30 - 27) = 788,3.

Висновок: збільшення середньорічної виробітку одного робітника призвело до збільшення обсягу виробництва на 788,3 тис. руб.

4етвертий крок. Перевірка. Алгебраїчна сума впливу факторів при використанні даного методу обов'язково повинна дорівнювати загальному приросту результативного показника. Відсутність такої рівності свідчить про допущені помилки в розрахунках.

ОЯ,-ОП = 6210 - 5000 = 1210;

факт план 'А01І (Ч) + A Oil (В) = 421,7 + 788,3 = 1210.

Зроблені нами розрахунки вірні.

Якщо при розрахунках впливу факторів на результативний показник скористатися, наприклад, методом ланцюгових підстановок, то результати будуть іншими (див. питання 10). В ланцюгових підстановках нерозкладний залишок був доданий до останньому фактору моделі, а саме, середньорічний виробленні, і розрахунок вийшов неточним.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "детермінованого факторного аналізу. ІНТЕГРАЛЬНИЙ МЕТОД З пропорційного розподілу неразложимость ЗАЛИШКУ"
 1. 1.3. Методи синтезу і вибору (в середовищі заданого кінцевого набору алгоритмів) оптимальних законів параметричного регулювання розвитку економічної системи країни, умови існування розв'язання відповідних задач варіаційного обчислення і умови впливу на них некерованих параметрів 1.3.1. Дослідження умов існування розв'язку задачі варіаційного числення з синтезу і вибору оптимальних законів параметричного регулювання безперервної детермінованого динамічного сис
  детермінованою динамічної системи. Повернемося до розгляду нелінійної динамічної системи виду (1.1.1): x (t) = / (® (i), u (t), A) з початковою умовою (1.1 .2): ж (І0) = х0. Задамо критерій оптимальності, який підлягає максіміза-(1.3.1) (1.3.2) де функція F (x) задовольняє умові Ліпшиця. Є фазові обмеження на систему: x (t) EX ( t), te (t0, t0 + T \. ції: В
 2. 7.1. Залежність між економічними явищами як передумова прогнозування
  факторні. Балансова зв'язок показників характеризує відповідність двох елементів (попиту та пропозиції, доходів і витрат, виробництва і споживання, наявності робочої сили і потреб у ній і т.п.). Відповідність розуміється як рівність або, менш жорстко, як достатність ресурсів для покриття потреб. Методичний інструмент прогнозування балансових зв'язків - баланси і
 3. 53.3. Компонентний аналіз
  факторного аналізу. В задачах зниження розмірності і класифікації зазвичай використовуються т перших компонент
 4. ПРОДАЖ ПРОПОРЦІЙНОГО плутаємо
  пропорційного пута включає короткий продаж базових акцій з одночасним продажем 2 Путов на кожні 100 проданих акцій. Графік прибутку для цієї стратегії в точності збігається з графіком прибутку для продажу пропорційного колла. Максимальний прибуток досягається при ціні акції, рівній страйку проданих опціонів, а збитки виявляються значними, якщо ціна акції зміниться істотно в
 5. КОРОТКІ ВИСНОВКИ
  пропорційні продажу. Обидві стратегії дають велику ймовірність отримання обмеженою прибутку. Пропорційний спред характеризується обмеженим нижнім ризиком, а іноді цього ризику і зовсім немає. До того ж, якщо довгі колли в спреді 310 Пропорційні колл-спреди можуть бути куплені з невеликий часовий премією або взагалі без неї, то пропорційні спреди виявляються ефективніше
 6. Величина індексу прибутковості (ІД)
  інтегрального дисконтованого ефекту з інтегральною величиною дисконтованих витрат. Для розглянутого прикладу (варіант 1) інтегральна величина дисконтованих капітальних вкладень ХКі = 241,3 + 334,7 -0 , 93 +181,5-0,86 + 77,2? 0,79 + +37,9? 0,74 = 241,3 + 311,3 +156,1 + 61,0 + 28,0 == 797 , 7 млн ??дисконтованих рублів. Величина інтегрального ефекту ЕЕнЛ = 300,3 + 797,7 =
 7. Додаток Графіки
  пропорційна продаж хедж (100 коротких акцій, 2 довгих Коплі (100 довгих акцій, 2 коротких колла - гл.4), хеджування пута колла - гл.6), пропорційна (100 довгих акцій, продаж Путов {100 коротких акцій, 2 довгих пута - гол. 18) 2 коротких пута - гол. 19) Q, Продаж комбінації (гл. 20), R. Купівля комбінації (гл. 18) змінна пропорційна продаж (100
 8. Предметний покажчик
  інтегральний, 41 Ефективність інтегральна, 66 комерційна, 35,
 9. 1.3.Інформація і методи в економіко-географічних дослідженнях 1.3.1. Джерела інформації та показники
  детермінованими залежностями між прибуткової і видаткової частинами . Особливе місце займає міжгалузевий баланс виробництва і споживання суспільного продукту за галузями. Статистичний. Статистичний метод є одним з найбільш широко застосовуваних в географії взагалі і в ЕГ особливо. Він грунтується на первинних (загальнонаукових) і вторинних (економіко-географічних) методах
 10. 1.3. Класифікація економіко-математичних методів і моделей
  детерміновані, якщо в них результати на виході однозначно визначаються керуючими впливами, і стохастичні (ймовірні), якщо при завданні на вході моделі певної сукупності значень на її виході можуть виходити різні результати залежно від дії випадкового фактора. Економіко-математичні моделі можуть класифікуватися також за характеристикою
 11. 7.2. Завдання економічного аналізу, які вирішуються на основі регресійних економетричних моделей
  факторна модель), так і в разі множинної регресії (багатофакторна модель), у останньому випадку будемо розглядати моделі множинної регресії на прикладі лінійної двофакторної моделі. Основу математичного апарату для розглянутих моделей складають такі розділи математичної статистики, як кореляційний і регресійний аналіз. Для визначеності ендогенні змінні в
 12. 7.2. Модель зі змінною віддачею
  метод розподілу надлишку) - це відображення ip, що ставить у відповідність кожній задачі розподілу витрат (відповідно розподілу надлишку) рішення у = (р (1, С, х). Позначимо через М безліч методів розподілу витрат. Ми будемо далі, як правило, вважати безліч I фіксованим, тому якщо це не викличе непорозумінь, ми будемо опускати I, т. е. у = (р (С, х), або у = 0,
 13. Знаходження оптимальних законів параметричного регулюються-рованіяна базі стохастичною CGE-моделі секторів економіки.
  детермінованою моделі (із знайденими в результаті рішення задачі параметричної ідентифікації оцінками значеннями екзогенних параметрів) шляхом додавання дискретного гауссовского шуму з незалежними складовими до правих частинах всіх динамічних рівнянь (4.1.1) моделі. До таких рівнянь відносяться рівняння для розрахунку наступних ендогенних змінних: - валовий випуск товарів і послуг у
 14. Екзаменаційні квитки
  факторний аналіз прибутку. Квиток 1 лютого. Російські традиції в економічному аналізі. Вимоги міжнародних стандартів управлінського обліку. 2. Показники, що характеризують рівень розвитку організації праці. 3. Задача на розрахунок показників ліквідності. Квиток 3 Розділ 1. Принципи традиційного економічного аналізу, їх переваги і недоліки. 2. Показники, що характеризують
 15. Методи оцінки попутної продукції та розподілу витрат на виробництво при комплексному використанні сировини 1.
  метод застосовується при переважної частини основного продукту і невеликій частці попутної продукції. Так, наприклад, виключаються: - при збагаченні молібденової руди - попутно отримується мідний концентрат; - при виробництві глинозему з нефелінових руди - сієніт шлам, карбонатні Щолоков, галієвий і ванадієвий концентрати, з алупітовой руди - сірка в газах; - при збагаченні залізної руди -
 16. 5.4. Факторний аналіз виробництва та реалізації
  аналізу виробництва та реалізації продукції полягає в тому, щоб визначити, яким чином ключовий показник - обсяг товарної продукції (виручка від реалізації) залежить від того чи іншого параметра, а потім прийняти відповідне управлінське рішення з метою підвищення ефективності виробництва. Отже, необхідно визначити вплив на обсяг товарної продукції факторів, що забезпечують
 17. Знаходження оптимальних законів параметричного регулювання на базі стохастичною CGE-моделі з сектором знань.
    детермінованою моделі (із знайденими в результаті рішення задачі параметричної ідентифікації оцінками значень екзогенних параметрів) шляхом додавання дискретного гауссовского шуму з незалежними складовими до правих частинах всіх динамічних рівнянь моделі. До таких рівнянь відносяться рівняння для розрахунку наступних ендогенних змінних: - доданих вартостей (VY 1, VY 2, VY 3)
 18.  5.4. Метод сценаріїв
    аналізом імовірнісних оцінок його відхилень. У загальному випадку процедура використання даного методу в процесі аналізу інвестиційних ризиків включає виконання наступних кроків. 1. Визначають декілька варіантів змін ключових вихідних показників (наприклад, песимістичний, найбільш ймовірний і оптимістичний). 2. Кожному варіанту змін приписують його оцінку вірогідності. 3.
 19.  Мережеве планування в умовах невизначеності.
    детермінована оцінка) задаються дві оцінки - мінімальна і максимальна. Мінімальна (оптимістична) оцінка tmin (ij) характеризує тривалість виконання роботи при найбільш сприятливих обставин, а максимальна (песимістична) tmin (i, j) - при найбільш несприятливих. Тривалість роботи в цьому випадку розглядається як випадкова величина, яка в результаті
 20.  Глава - Пропорційна продаж колл
    Глава - Пропорційна продаж
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха