Головна
Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та і моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування і природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомЕкономіка, організація і управління підприємствами
ЗМІСТ:
Солодова Ірина Петрівна. Дисертація. Удосконалення планування виробничої і комерційної діяльності операторів зв'язку шляхом формування ефективних забезпечують стратегій, 2007
Мета дослідження полягає у вдосконаленні планування виробничої і комерційної діяльності оператора зв'язку шляхом формування ефективних забезпечують стратегій (на прикладі рекламної стратегії).
Введення
Актуальність теми дослідження.
Мета дослідження
1 ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ОБ'ЄКТА І ПРЕДМЕТА дисертаційного дослідження
1.1 Систематизація понятійного апарату і виявлення особливостей виробничо-господарської та комерційної діяльності операторів зв'язку
1.2 Представлення виробничої і комерційної діяльності операторів зв'язку у вигляді бізнес-процесу
1.3 Аналіз існуючих підходів до планування виробничої і комерційної діяльності операторів зв'язку
Висновки по розділу 1 січня
2 Розробка методики формування ефективних забезпечують стратегій при плануванні виробничої і комерційної діяльності операторів зв'язку (на прикладі рекламної стратегії)
2.1 Розробка загальної моделі формування забезпечує стратегії як елемента планування виробничої і комерційної діяльності оператора зв'язку
2.2 Удосконалення методики визначення конкурентоспроможності послуг оператора зв'язку
2.4 Розробка методики оцінки впливу забезпечує стратегії на показники виробничої та комерційної діяльності оператора зв'язку
Висновки по розділу 2
3 Розробка та оцінка ефективності забезпечують стратегій для оператора стільникового зв'язку м. Новосибірська (на прикладі рекламної стратегії)
3.1 Визначення цілей оператора зв'язку і завдань забезпечує стратегії
3.2 Оцінка конкурентоспроможності послуг оператора зв'язку
3.3 Формування та оцінка ефективності забезпечує рекламної стратегії виробничої та комерційної діяльності оператора зв'язку
Висновки по розділу 3
Висновок
Список використаних джерел 1
Додаток А - Розрахунок сили конкурентної позиції і перспективності галузі для матриці Shell / DPM
Додаток В - Визначення стадії життєвого циклу послуги та її конкурентоспроможності для моделі ADL
Додаток С - Розрахунок параметрів конкурентоспроможності послуги операторів стільникового зв'язку
Економіка, організація і управління підприємствами:
 1. Кувалін Д.Б.. Економічна політика та поведінка підприємств: механізми взаємного впливу - 2009 рік
 2. С.А. Жидков. Організація комерційної діяльності підприємств: учебнометодіческій комплекс. Мічурінськ: Іздво МичГАУ, 2008. 105с. - 2008 рік
 3. Г.Н. Франовская. МАЛИЙ БІЗНЕС. Навчальний посібник для вузів. 2007 - 2007 год
 4. Єрмолаєва Наталія Миколаївна. ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ В СИСТЕМІ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ - 2007
 5. Л. Н. Чечевіцина, І. Н. Чуєв. Економіка фірми: Навчальний посібник для студентів вузів / - Ростов н / Д: Фенікс,. - 400 с. - (Вища освіта) - 2006
 6. Коробкін А.З., Шишкова Е.Е., Казіначікова Н.А., Тишківська Т.М., Балєєво Е.Г.. Економіка підприємства галузі: Навчальний посібник:? Гомель: УО «Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації», 2005. ? 198 с. - 2005 р.
 7. Дякин В.Н., Матвейкин В.Г., Дмитрієвський Б.С.
  . Оптимізація управління промисловим підприємством: Монографія / За наук. ред. д-ра екон. наук Б.І. Герасимова. Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2004. 84 с - 2004
 8. Хунгуреева І.П., Шабикова Н.Е., Унгаева І.Ю.. Економіка підприємства: Навчальний посібник. - Улан-Уде, Вид-во ВСГТУ, 2004. - 240 с. - 2004
 9. Демчук Ольга Миколаївна. Вплив людського фактора на ефективність діяльності підприємств сфери послуг. Дис. канд. екон. наук - 2004
 10. Реус, Андрій Георгійович. Механізм перетворення діючої системи управління промислових підприємств / Дисертація - 2003
 11. Аверіна Оксана Віталіївна. "Науково-методичні аспекти формування функціональниx стратегій підприємств пивобезалкогольної промисловості" / Дисертація / Москва - 2003
 12. Байн В. Ф.. Економіка підприємства та організація виробництва: Учеб. посібник / В. Ф. Байн. Мн.: БГУ, 2003. - 191 с: ил. - 2003
 13. С. Л. Печерський, А. А. Бєляєва. Теорія ігор для економістів. Вступний курс. Навчальний посібник. - СПб.: Вид-во Європ. Ун-ту в С. Петербурзі. - 342 с. - 2001 рік