Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна безпека / Економічна статистики / Економічна теорія / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомБізнес-планування → 
« Попередня Наступна »
Байкалова А.И.. Бізнес-планування: Навчальний посібник. - Томськ, 2004. - 53 с, 2004 - перейти до змісту підручника

Доходи і витрати

Номер рядка Показники 200 200 200 1 Доходи (виручка) від реалізації (без ПДВ) 2 Повна собівартість - всього в тому числі:
умовно-змінні витрати умовно-постійні витрати 3 Податки, зараховують на фінансові результати діяльності 4 Балансовий прибуток 5 Податок на прибуток 6 Чистий прибуток 7 Рентабельність продукції,% (стор.
6) / (стор.2) * 100% 8 Рентабельність продажів,% (стор. 6) / (стор.1) * 100% 32.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Доходи і витрати "
 1. 17.1. Поняття прибутку і рентабельності торговельного підприємства
  Прибуток від торговельної діяльності - це різниця між валовим доходом і витратами на реалізацію товарів (витратами обігу). Прибуток є результуючим показником господарської діяльності торгової фірми. На обсяг прибутку впливають значна кількість зовнішніх (незалежних від діяльності підприємства) і внутрішніх факторів. До зовнішніх факторів належать: політична
 2. 17.2. Методика аналізу виконання плану і динаміки прибутку і рентабельності, методика розрахунку факторів, на них впливають
  Основними завданнями аналізу прибутку і рентабельності торговельної організації є: контроль за виконанням плану отриманого прибутку; визначення впливу об'єктивних і суб'єктивних факторів на фінансові результати діяльності організації, виявлення резервів збільшення прибутку і підвищення рентабельності; розробка заходів щодо використання виявлених можливостей збільшення прибутку; оцінка
 3. Питання 10.5. Оперативне планування.
  У рамках оперативного планування даються економічно обгрунтовані (оптимальні) відповіді на питання: що обробляти (яку деталь і скільки), на якому обладнанні, які конкретно ресурси використовувати, коли починати і закінчувати операцію? Головна мета системи оперативного планування - досягнення найвищої ефективності виробничої діяльності при організації узгодженого під
 4. 1.2. Екологічна складова оцінки ефективності проекту, її роль і місце в інвестиційному проектуванні
  Аналіз інвестиційних проектів до теперішнього часу відбувається без необхідної економічної оцінки екологічних наслідків їх реалізації. Оцінка ефективності інвестиційних проектів здійснюється за відомим стандартними схемами, коли кількісної грошової оцінці підлягають показники проектів, що відображають їх фінансово-економічну ефективність. Причина цього - відсутність простих і
 5. VII. ТЕСТИ
  В даний час в Росії найбільш поширеною формою власності є: а) приватна; б) державна; в) муніципальна; г) змішана. До комерційних організаціям не належать: а) господарські товариства і суспільства; б) виробничі кооперативи; в) споживчі кооперативи; г) державні унітарні підприємства. Одним засновником може бути створено наступна
 6. 2. ПЕРЕЛІК ТЕМ І ЛІТЕРАТУРА КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
  ТЕМА 1. Господарюючі суб'єкти КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Класифікація господарюючих суб'єктів. Основні типи підприємств як юридичних осіб. Комерційні та некомерційні організації, їх характеристика. Основні організаційно-правової форми одиничних і групових компаній. Факторингові та інжинірингові компанії, особливості їх функціонування. ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНИХ СЛУЖБ І
 7. ТЕМА «ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ роздрібних торгових підприємств»
  Запитання семінарського заняття: Основні економічні показники роздрібного торгового підприємства. Товарообіг. Валовий дохід. Торгові витрати, пов'язані із закупівлями, складуванням, продажем та управлінням Торгівельнотехнологічне процесом. Прибуток і рентабельність від купліпродажі товарів. Питомі показники ефективності торгового підприємства. Частка обороту на одного співробітника, на 1 кв. м
 8. 1.2. Світові тенденції розвитку малого підприємництва
  Історичний підхід до аналізу закономірності динаміки малого бізнесу можна співвіднести з великими зрушеннями в продуктивних силах, які викликали зміни у виробничих відносинах. Деякі вчені, такі як Б.Н. Ічітовкін, В.А. Рубе, небезпідставно використовують в цій концепції теорію великих циклів кон'юнктури Н.Д. Кондратьєва. На першому етапі (1873-1929 рр..) Головний вектор динаміки
 9. 3.1. Венчурний механізм підтримки малого бізнесу
  Розвиток малого підприємництва в науково-технічній сфері економіки дозволить внести позитивний внесок у зайнятість працездатного населення і, що особливо важливо, молоді з відповідною освітою, а також підвищити науковий, інтелектуальний і технічний потенціал країни. Одним з найважливіших пріоритетів Росії є розвиток та підтримка інноваційного потенціалу, зокрема,
 10. 5.2. Вибір місця розташування підприємства
  Значення місця розташування підприємства. Місцезнаходження підприємства в одних галузях важливіше, ніж в інших. Значення місця розташування залежить від ряду особливостей підприємства, наприклад: споживач їде за товаром на підприємство або підприємець їде з товаром до споживача; підприємство пропонує такий товар або таку послугу, яким немає конкурентно рівних на певній збутової території;
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха