Головна → 
Економічна географія
ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ
В.І. Борисевич, П.С. Гейзлер, B.C. Фатєєв Економіка регіону: Учеб. посібник. - Мн.: БГЕУ. -432 С. 2002

У навчальному посібнику викладено теоретичні, методологічні та орга ¬ ганізаційні основи класифікації регіонів, моделей розвитку міст і малих поселень, районного планування, регіональної економічної полі ¬ тики, формування та використання ресурсного потенціалу, фінансового механізму, діагностики та аналізу, прогнозування і планування, питан ¬ си діяльності народногосподарських комплексів, підприємництва та домашніх господарств і ряд інших проблем стосовно до регіонів Респуб ¬ лики Білорусь. Як приклад розглянуто соціально-економічні аспекти розвитку м Мінська.

Для студентів вузів, що навчаються за економічними спеціальностями, а також слухачів інших форм навчання.

Бурднна Олена Олександрівна, Крилов Петро Михайлович Економічна географія. Навчальний посібник. - М.: МГИУ, 189 с. 2010

Підготовлено на основі типових програм та навчально-методичних комплексів з економічної географії для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Викладено основні теоретичні положення науки, а також представлений економіко-географічний аналіз Росії та її регіональних особливостей на сучасному етапі. Навчальний посібник містить 48 таблиць і 8 малюнків.

Призначено для студентів економічних спеціальностей університетів очною, очно-заочної та заочної (у тому числі дистанційної) форм навчання.

Полухін Євген Васильович ВІЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ: ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кащщдата географічних наук 2006
Дисертація присвячена вивченню впливу вільних економічних зон на соціально-економічний розвиток території на основі аналізу світового та вітчизняного досвіду створення різних типів вільних економічних зон в різні періоди часу.
А. Я. Алеева, Ю. Ю. Громов, О. Г. Іванова, А.В. Лагутін
ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ вступний курс - ВИДАВНИЦТВО ТДТУ - Тамбов 2000 2000

Даний посібник призначений для іноземних слухачів, що навчаються на підготовчому факультеті .
Мета посібника - формування мовних навичок і умінь, що лежать в основі зв'язного висловлювання, на матеріалі загальнонаукової та спеціальної лексики текстів з економічної географії.

енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха