Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна безпека / Економічна статистики / Економічна теорія / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарством → 
Економічна теорія
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ
Антонова Ірина Костянтинівна Марксизм поза політикою. Джерела, генезис і структура робіт Маркса і Енгельса з природознавства. - М.: Едиториал УРСС, 2004. - 192 с. 2004
У роботі дано філософсько-текстологічний аналіз хімічних, геологічних та інших ексцерптов Маркса, а також його математичних рукописів. Викладу даних питань передує дослідження місця природознавства у філософському та економічному спадщині Маркса на основі досягнень сучасної філософії, текстології та методології науки. Окрема глава присвячена аналізу робіт Енгельса з питань філософського узагальнення природознавства. У науковий обіг вводяться раніше не досліджені рукописи Маркса і Енгельса. Рукопис написано у результаті роботи автора над підготовкою та рецензуванням томів Повного зібрання творів Маркса і Енгельса на мовах оригіналу (Мегалі).
Л. Д. ГРАДОБІТОВА. Ю.В.ПІСНУЛОВ ЕКОНОМІКА І ДИПЛОМАТІЯ МОСКВА «НАУК А» 1985 1985
Економічні проблеми займають все більше місця в діяльності «красного» дипломатії. Дипломати усіх рангів на Заході займаються справами монополій, банків, трестів. На міжнародних зустрічах різних рівнів намагаються вирішувати заплутані торгові, фінансові та валютні питання. Виграє, звичайно, найсильніший. Про те, як дипломатія капіталістичних країн допомагає своїм національним компаніям пробитися на світовий ринок розповів-вивается в цій монографії. Рецензент