Головна
Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомТеорія економіки
ЗМІСТ:
Євген Паршаков. Економічний розвиток суспільства / Концепція кооперативного соціалізму. Історичне дослідження. - Запоріжжя: Дике Поле,. - 264 с., 1997
У цій роботі автор ставив перед собою досить обмежену мету: дослідити історичний розвиток продуктивних сил суспільства і суспільно-виробничих відносин в їх діалектичній єдності та взаємодії. Викладені ідеї та концепції, в тому числі про роль науково-технічної революції і про вищій фазі людського суспільства, багато в чому значно відхиляються від загальноприйнятих у марксистській літературі поглядів, але не спростовують марксистсько-ленінське вчення, а творчо розвивають його. При цьому автор прагнув не повторити в дослідженні ті загальновідомі істини, які вже достатньо детально висвітлені в суспільному літературі. Книга рекомендується економістам, соціологам, політологам, представникам інших гуманітарних дисциплін, а також широкому колу зацікавлених читачів.
ПЕРЕДМОВА
ТЕОРІЇ РЕВОЛЮЦІЙ У РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ СУСПІЛЬСТВА
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК В ПЕРІОД ФОРМУВАННЯ ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА
1. Періодизація докласового суспільства
2. Розвиток продуктивних сил первісного суспільства
3. Власність і обмін
ПЕРША, МИСЛИВСЬКЕ-ТЕХНІЧНА, РЕВОЛЮЦІЯ У РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ СУСПІЛЬСТВА
1. Зародження мисливсько-технічної революції
2. Підйом мисливсько-технічної революції. Технологічний переворот
3. Зрілість мисливсько-технічної революції. Технічний переворот в мисливському (і риболовецькому) промислі
4. Завершення мисливсько-технічної революції. Структурно-галузевої переворот
5. Основні характерні риси мисливсько-технічної революції
ПЕРША, ОБЩИННА, СОЦІАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ
1. Економічний закон відповідності продуктивності праці рівню потреб людей
2. Підвищення продуктивності праці і життєвого рівня
3. Зростання народонаселення
4. Виникнення колективно-общинної власності на основні засоби виробництва
5. Наслідки общинно-соціальної революції.
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК первісно-общинного ТОВАРИСТВА. Продуктивність ФАЗА
1. Розвиток продуктивних сил суспільства
2. Власність і суспільно-виробничі відносини
3. Обмін. Закон вартості
4. Закон відповідності розмірів товарного ринку рівню суспільного розподілу праці
5. Закон відповідності ступеня централізації виробництва (господарства) рівню пооперационного поділу праці
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК первісно-общинного ТОВАРИСТВА. Лихварський ФАЗА
1. Розвиток продуктивних сил суспільства. Виникнення і розвиток землеробства і скотарства
2. Земельна власність та землекористування
3. Суспільний поділ праці
4. Еволюція громади
5. Виникнення оподаткування
6. Оплата праці, її види
7. Суспільно-виробничі відносини
8. Виникнення експлуатації людини людиною. Історичні форми експлуатації. Лихварська експлуатація
ДРУГА, АГРАРНО-ТЕХНІЧНА, РЕВОЛЮЦІЯ У РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ СУСПІЛЬСТВА
1. Зародження аграрно-технічної революції
2. Підйом аграрно-технічної революції. Технологічний переворот
3. Зрілість аграрно-технічної революції. Технічний переворот у землеробстві
4. Завершення аграрно-технічної революції. Структурно-галузевої переворот
5. Основні характерні риси аграрно-технічної революції
ДРУГА, рабовласницької, СОЦІАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ
1. Економічні закони та економічні суперечності
2. Виникнення конфлікту між продуктивними силами суспільства і суспільно-виробничими відносинами
3. Аграрно-технічна та рабовласницької-соціальна революції
4. Рабовласницька соціальна революція як наслідок економічної (предклассового) боротьби боржників і бідноти проти лихварів і знаті
5. Наслідки рабовласницької соціальної революції.
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК рабовласницької-кріпосницького суспільства. ТОРГІВЕЛЬНА ФАЗА
1. Розвиток продуктивних сил суспільства
2. Суспільно-виробничі відносини
3. Торгова прибуток
4. Види торгового прибутку
5. Норма торгового прибутку. Закон зниження норми торгового прибутку
6. Економічні закони
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК рабовласницької-кріпосницького суспільства. Продуктивність ФАЗА
1. Суспільно-виробничі відносини
2. Експлуатація рабів у сфері виробництва. Виробнича прибуток
3. Норма торгового прибутку. Закон зниження норми виробничого прибутку
4. Економічні закони та економічні суперечності
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК рабовласницької-кріпосницького суспільства. Лихварський ФАЗА
1. Розвиток продуктивних сил суспільства
2. Про так званий феодалізмі
3. Суспільно-виробничі відносини
4. Лихварська експлуатація. Лихварський прибуток
5. Економічні закони та економічні суперечності
ТРЕТЯ, ІНДУСТРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА, РЕВОЛЮЦІЯ У РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ СУСПІЛЬСТВА
1. Зародження індустріально-технічної революції.
2. Підйом індустріально-технічної революції. Технологічний переворот
3. Зрілість індустріально-технічної революції. Технічний переворот в промисловості
4. Завершення індустріально-технічної революції. Структурно-галузевої переворот.
5. Основні характерні риси індустріально-технічної революції
ТРЕТЯ, буржуазні, СОЦІАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ
1. Виникнення конфлікту між продуктивними силами суспільства і суспільно-виробничими відносинами
2. Індустріально-технічна та буржуазно-соціальна революції
3. Буржуазно-соціальна революція як наслідок класової боротьби
4. Наслідки буржуазної соціальної революції
Глава чотирнадцята ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК буржуазно-капіталістичного суспільства. ТОРГІВЕЛЬНА ФАЗА (торговийкапіталізм)
1. Суспільно-виробничі відносини.
2. Торгова прибуток, її види. Норма торгового прибутку. Закон зниження норми торгового прибутку.
3. Економічні закони та економічні суперечності
Глава п'ятнадцята ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК капіталістичного суспільства. Продуктивність ФАЗА (промислового капіталізму)
1. Суспільно-виробничі відносини
2. Експлуатація найманих робітників у сфері виробництва. Виробнича (підприємницька) прибуток
3. Економічні закони та економічні суперечності
Глава шістнадцята ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК капіталістичного суспільства. Лихварський ФАЗА (АКЦІОНЕРНИЙ, АБО монополістичного капіталізму)
1. Суспільно-виробничі відносини
2. Лихварська експлуатація. Лихварський прибуток
3. Економічні закони та економічні суперечності
ЧЕТВЕРТА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА, РЕВОЛЮЦІЯ У РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ СУСПІЛЬСТВА.
1. Зародження науково-технічної революції
2. Підйом науково-технічної революції. Технологічний переворот.
3. Зрілість науково-технічної революції. Технічний переворот у науковому виробництві.
4. Завершення науково-технічної революції. Структурно-галузевої переворот
5. Основні характерні риси і наслідки науково-технічної революції
ЧЕТВЕРТА, СОЦІАЛІСТИЧНА, СОЦІАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ
1. Виникнення протиріч між продуктивними силами суспільства і суспільно-виробничими відносинами
2. Науково-технічна та соціалістична революції
3. Соціалістична революція як наслідок класової боротьби.
4. Наслідки соціалістичної соціальної революції.
Глава дев'ятнадцята ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК соціалістичного суспільства. ТОРГІВЕЛЬНА ФАЗА (СОЦІАЛІЗМ)
1. Суспільно-виробничі відносини
2. Соціальна структура соціалістичного суспільства
3. Бюрократія і трудящі в радянському суспільстві.
4. Державно-бюрократичний соціалізм і соціалізм кооперативний
5. Державний борг в СРСР. Експлуатація в радянському суспільстві. Форми експлуатації.
6. Економічні закони та економічні суперечності
7. Негативні явища в радянській економіці і радянському суспільстві.
8. Необхідність реформ в радянській економіці і радянському суспільстві.
9. Соціалістичні реформи і Партія кооперативного соціалізму.
10. Умови переходу до вищої, продуктивної фазі (комунізму).
ВІДХИЛЕННЯ У ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА.
ЛІТЕРАТУРА
Теорія економіки:
  1. Данилова Ірина Валентинівна, Моцаренко Наталія Василівна .. Загальна економічна теорія: Навчальний посібник. - Челябінськ: Видавництво ЮУрГУ. - 44 стр. - 2013
  2. В.К.Бурлачков. ГРОШОВА ТЕОРІЯ і динамічна економіка - 2003