Головна
Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та і моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомЕкономіка, організація і управління підприємствами
ЗМІСТ:
Коробкін А.З., Шишкова Е.Е., Казіначікова Н.А., Тишківська Т.М., Балєєво Е.Г.. Економіка підприємства галузі: Навчальний посібник:? Гомель: УО «Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації», 2005. ? 198 с., 2005
Навчальний посібник ставить за мету формування у слухачів перепідготовки економічного мислення в галузі ринкових відносин, глибоке і грунтовне оволодіння ними сучасної системи економічних знань і навичок в галузі аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища організації, оцінки прогнозування і планування економічних показників, що характеризують обсяги діяльності організації за допомогою різних методів економічного аналізу, планування і прогнозування.
Пояснювальна записка
Розділ 1. Організація як суб'єкт ринкової економіки
Тема 1. Організація, її зовнішня і внутрішня середа.
Короткий виклад теми Поняття організації, її основні риси. Класифікація організацій.
Класифікація організацій.
Організаційно-економічні форми підприємницької діяльності.
Організаційно-правові форми підприємницької діяльності.
Зовнішні і внутрішні фактори функціонування організації.
Торгівля як вид підприємницької діяльності, її сутність і роль в економіці.
Тема 2. Господарський механізм функціонування організації.
Принципи та основні напрями вдосконалення господарського механізму організації.
Тема 3. Економічна характеристика елементів споживчого ринку та факторів, їх формують
Система показників, що характеризують стан і динаміку споживчого ринку.
Попит як найважливіший елемент ринку і форма виявлення потреб населення.
Товарна пропозиція як елемент ринку товарів народного споживання.
Грошові доходи і купівельні фонди населення: сутність і значення.
Завдання і ситуації для вирішення в аудиторії та самостійної роботи
Розділ 2. Аналіз і планування обсягів діяльності організації торгівлі
Тема 4. Аналіз роздрібного товарообігу
Завдання і послідовність аналізу показників роздрібного товарообігу.
Аналіз структури роздрібного товарообігу.
Комплексний аналіз показників роздрібного товарообігу.
Завдання і ситуації для вирішення в аудиторії та самостійної роботи
Тема 5. Планування роздрібного товарообігу
Планування структури роздрібного товарообігу.
Планування обсягу товарообігу по магазинах та іншим структурним підрозділам.
Завдання і ситуації для вирішення в аудиторії та самостійної роботи
Тема 6. Аналіз і планування товарного забезпечення роздрібного товарообігу.
Аналіз товарних запасів.
Аналіз надходження товарів.
Обгрунтування необхідної величини товарних запасів в роздрібній торгівлі.
Тема 7. Особливості аналізу та планування оптового товарообігу і його товарного забезпечення.
Аналіз товарних запасів оптової торгівлі.
Планування товарообігу оптових організацій.
Планування товарних запасів і надходження товарів.
Завдання і ситуації для вирішення в аудиторії та самостійної роботи
Розділ 3. Економічні ресурси організації
Тема 8. Трудові ресурси та оплата праці працівників торгової організації
Організація оплати праці працівників торгівлі.
Методика аналізу чисельності та складу кадрів організації торгівлі.
Методика аналізу витрат на оплату праці працівників торгівлі.
Аналіз продуктивності та ефективності праці торгових працівників.
Планування показників по праці та заробітної плати.
Питання для обговорення
Завдання і ситуації для вирішення в аудиторії та самостійної роботи
Тема 9. Матеріально-технічна база як елемент економічних ресурсів організації
Методика аналізу розвитку матеріально-технічної бази торговельних організацій.
Методика планування розвитку матеріально-технічної бази торговельних організацій.
Особливості планування розвитку складського господарства.
Розділ 4. Аналіз і планування поточних витрат і кінцевих фінансових результатів діяльності організації
Тема 11. Аналіз і планування доходів організації торгівлі
Завдання і ситуації для вирішення в аудиторії та самостійної роботи
Тема 12. Аналіз і планування поточних витрат торговельної організації
Економічний аналіз витрат на реалізацію за загальним рівнем. Фактори, що впливають на рівень витрат організації торгівлі.
Методика аналізу окремих статей витрат на реалізацію. Значення і методика розрахунку затратоемкую реалізації окремих груп товарів.
Планування витрат організації торгівлі в умовах переходу до ринкової економіки.
Завдання і ситуації для роботи в аудиторії та самостійної роботи
Тема 13. Аналіз і планування прибутку торгової організації
Методичні підходи до аналізу прибутку торгової організації.
Методичні підходи до прогнозування і планування прибутку торгової організації.
Завдання і ситуації для роботи в аудиторії та самостійної роботи
Економіка, організація і управління підприємствами:
 1. Кувалін Д.Б.. Економічна політика та поведінка підприємств: механізми взаємного впливу - 2009 рік
 2. С.А. Жидков. Організація комерційної діяльності підприємств: учебнометодіческій комплекс. Мічурінськ: Іздво МичГАУ, 2008. 105с. - 2008 рік
 3. Г.Н. Франовская. МАЛИЙ БІЗНЕС. Навчальний посібник для вузів. 2007 - 2007 год
 4. Солодова Ірина Петрівна. Дисертація. Удосконалення планування виробничої і комерційної діяльності операторів зв'язку шляхом формування ефективних забезпечують стратегій - 2007
 5. Єрмолаєва Наталія Миколаївна. ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ В СИСТЕМІ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ - 2007
 6. Л. Н. Чечевіцина, І. Н. Чуєв. Економіка фірми: Навчальний посібник для студентів вузів / - Ростов н / Д: Фенікс,. - 400 с. - (Вища освіта) - 2006
 7. Дякин В.Н., Матвейкин В.Г., Дмитрієвський Б.С.
  . Оптимізація управління промисловим підприємством: Монографія / За наук. ред. д-ра екон. наук Б.І. Герасимова. Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2004. 84 с - 2004
 8. Хунгуреева І.П., Шабикова Н.Е., Унгаева І.Ю.. Економіка підприємства: Навчальний посібник. - Улан-Уде, Вид-во ВСГТУ, 2004. - 240 с. - 2004
 9. Демчук Ольга Миколаївна. Вплив людського фактора на ефективність діяльності підприємств сфери послуг. Дис. канд. екон. наук - 2004
 10. Реус, Андрій Георгійович. Механізм перетворення діючої системи управління промислових підприємств / Дисертація - 2003
 11. Аверіна Оксана Віталіївна. "Науково-методичні аспекти формування функціональниx стратегій підприємств пивобезалкогольної промисловості" / Дисертація / Москва - 2003
 12. Байн В. Ф.. Економіка підприємства та організація виробництва: Учеб. посібник / В. Ф. Байн. Мн.: БГУ, 2003. - 191 с: ил. - 2003
 13. С. Л. Печерський, А. А. Бєляєва. Теорія ігор для економістів. Вступний курс. Навчальний посібник. - СПб.: Вид-во Європ. Ун-ту в С. Петербурзі. - 342 с. - 2001 рік