Головна
Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес -планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомЕкономіка, організація і управління підприємствами
ЗМІСТ:
Хунгуреева І.П., Шабикова Н.Е., Унгаева І.Ю.. Економіка підприємства: Навчальний посібник. - Улан-Уде, Вид-во ВСГТУ, 2004. - 240 с., 2004

У навчальному посібник розглядається сучасний механізм, що забезпечує життєдіяльність підприємства в умовах ринку і конкуренції, вивчення якого допоможе вирішувати поточні та стратегічні господарські завдання неминуче виникають не тільки в роботі економістів, а й інших фахівців виробничого сектора.
По кожній темі курсу наведені приклади завдань і тестів, що дозволяють практично розкрити зміст економічних категорій, характерні риси та функції.
Перелік представлених тим відповідає Державному стандарту вищої професійної освіти.
Навчальний посібник з курсу «Економіка підприємства» призначено для студентів цікавляться подібною проблематикою. Ключові слова: підприємство, основні фонди, оборотні кошти оборотні виробничі фонди, фонди обігу, собівартість продукції, прибуток, рентабельність

ВСТУП У ПРОГРАМУ КУРСУ ПРЕДМЕТ, МЕТОД І ЗМІСТ КУРСУ
Глава 1. ПІДПРИЄМСТВО В УМОВАХ РИНКУ
1.1. Методологічні аспекти функціонування підприємства
1.2. Фактори, що впливають на ефективне функціонування підприємства.
1.3. Типи підприємств.
ТЕСТИ
Глава 2 ОСНОВНІ ФОНДИ ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Сутність і значення основних фондів (засобів), їх склад і структура
2.2. Види вартісних оцінок основних фондів.
2.3. Фізичний і моральний знос основних фондів.
2.4. Методи визначення зносу.
2.5. Відтворення основних фондів
2.6. Показники використання основних фондів підприємства.
2.7. Амортизація основних фондів
2.8. Методи нарахування амортизації.
2.9. Виробнича потужність підприємства
2.10. Шляхи поліпшення використання основних засобів на підприємстві
ТЕСТИ
ЗАВДАННЯ
Глава 3. ОБОРОТНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА Економічна сутність, склад і структура оборотних засобів (фондів)
3.1. Склад оборотних фондів і фондів обігу
3.2. Склад і структура оборотних коштів
3.3. Визначення потреби підприємства в оборотних коштах Нормування оборотних коштів
3.4. Методи нормування
3.5. Показники рівня використання оборотних коштів
3.6. Джерела формування оборотних коштів.
ТЕСТИ
ЗАВДАННЯ
Глава 4. КАДРИ ПІДПРИЄМСТВА
4.1. Персонал підприємства і його склад
4.2. Професійно - кваліфікаційна структура персоналу
4.3. Показники динаміки та складу персоналу
4.4. Продуктивність праці
4.5. Трудові ресурси
Глава 5. ОПЛАТА ПРАЦІ
5.1. Сутність заробітної плати, принципи та методи її нарахування
5.2. Форми і системи заробітної плати
5.3. Надбавки та доплати
5.4. Безтарифна система оплати праці
5.5. Контрактна система
ТЕСТИ
ЗАВДАННЯ
Глава 6 СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
6.1. Сутність і значення собівартості продукції як економічної категорії та її види
6.2. Класифікація витрат на виробництво продукції
6.3. Структура собівартості і чинники, що її визначають
6.4. Методи калькулювання собівартості продукції
ТЕСТИ
ЗАВДАННЯ
Глава 7. ПРИБУТОК
7.1. Поняття, джерела, функції
7.2. Балансовий прибуток: основні елементи
7.3. Фактори, що впливають на величину прибутку
7.4. Розподіл і використання прибутку підприємства
7.5. Рентабельність виробництва
7.6. Загальна характеристика податків, що сплачуються підприємствами
ТЕСТИ
ЗАВДАННЯ
Зміст
Економіка, організація і управління підприємствами:
 1. Кувалін Д.Б.. Економічна політика та поведінка підприємств: механізми взаємного впливу - 2009 рік
 2. С.А. Жидков. Організація комерційної діяльності підприємств: учебнометодіческій комплекс. Мічурінськ: Іздво МичГАУ, 2008. 105с. - 2008 рік
 3. Г.Н. Франовская. МАЛИЙ БІЗНЕС. Навчальний посібник для вузів. 2007 - 2007 год
 4. Солодова Ірина Петрівна. Дисертація. Удосконалення планування виробничої і комерційної діяльності операторів зв'язку шляхом формування ефективних забезпечують стратегій - 2007
 5. Єрмолаєва Наталія Миколаївна. ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ В СИСТЕМІ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ - 2007
 6. Л. Н. Чечевіцина, І. Н. Чуєв. Економіка фірми: Навчальний посібник для студентів вузів / - Ростов н / Д: Фенікс,. - 400 с. - (Вища освіта) - 2006
 7. Коробкін А.З., Шишкова Е.Е., Казіначікова Н.А., Тишківська Т.М., Балєєво Е.Г.. Економіка підприємства галузі: Навчальний посібник:? Гомель: УО «Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації», 2005. ? 198 с. - 2005 р.
 8. Дякин В.Н., Матвейкин В.Г., Дмитрієвський Б.С.
  . Оптимізація управління промисловим підприємством: Монографія / За наук. ред. д-ра екон. наук Б.І. Герасимова. Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2004. 84 с - 2004
 9. Демчук Ольга Миколаївна. Вплив людського фактора на ефективність діяльності підприємств сфери послуг. Дис. канд. екон. наук - 2004
 10. Реус, Андрій Георгійович. Механізм перетворення діючої системи управління промислових підприємств / Дисертація - 2003
 11. Аверіна Оксана Віталіївна. "Науково-методичні аспекти формування функціональниx стратегій підприємств пивобезалкогольної промисловості" / Дисертація / Москва - 2003
 12. Байн В. Ф.. Економіка підприємства та організація виробництва: Учеб. посібник / В. Ф. Байн. Мн.: БГУ, 2003. - 191 с: ил. - 2003
 13. С. Л. Печерський, А. А. Бєляєва. Теорія ігор для економістів. Вступний курс. Навчальний посібник. - СПб.: Вид-во Європ. Ун-ту в С. Петербурзі. - 342 с. - 2001 рік