Головна
Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та і моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомМатематичні методи і та моделювання в економіці
ЗМІСТ:
В.В. Федосєєв, О.М. Гармаш, Д.М. Дайітбегов, І.В. Орлова, В.А. Половников. Економіко-математичні методи і прикладні моделі: Учеб. посібник для вузів / В.В. Федосєєв, О.М. Гармаш, Д.М. Дайітбегов та ін; Під ред. В.В. Федосєєва. - М.: ЮНИТИ. - 391 с., 1999

Викладена система економіко-математичних методів і моделей для вирішення широкого класу прикладних задач економічного аналізу та прогнозування. Розгляд прикладних економіко-математичних моделей супроводжується конкретними числовими прикладами.

Наведено питання і вправи для контролю засвоєння досліджуваних

тем.

Для студентів, аспірантів і викладачів економічних спеціальностей, а також для практичних працівників у сфері фінансової та економічної діяльності.

ПЕРЕДМОВА
Глава I ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
1.1. Соціально-економічні системи, методи їх дослідження та моделювання
1.2. Етапи економіко-математичного моделювання
1.3. Класифікація економіко-математичних методів і моделей
Глава 2 ОСНОВИ лінійного програмування
- Принцип оптимальності в плануванні та управлінні, загальна задача оптимального програмування - Форми запису задачі лінійного програмування та її економічна інтерпретація - Математичний апарат - Геометрична інтерпретація задачі - Симплексний метод рішення задачі 2.1. Принцип оптимальності в плануванні та управлінні, загальна задача оптимального програмування
2.2. Форми запису задачі лінійного програмування та її економічна інтерпретація
2.3. Математичний апарат
Лінійні векторні простори
2.4. Геометрична інтерпретація задачі
2.5. Симплексний метод розв'язання задачі
Симплекс-метод зі штучним базисом (М-метод).
Глава З ОПТИМАЛЬНІ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ
3.1. Теорія подвійності в аналізі оптимальних рішень економічних завдань
2. Чутливість рішення до зміни запасів сировини.
3. Чутливість рішення до зміни коефіцієнтів цільової функції.
3.2. Транспортна задача
Етап 1. Первісне закріплення споживачів за постачальниками.
Етап 3. Поліпшення неоптимального плану перевезень (цикли перерозподілу).
3.3. Цілочисельне програмування
3.4. Задачі багатокритеріальної оптимізації
3.5. Нелінійне і динамічне програмування; поняття про імітаційне моделювання
3.6. Моделі мережевого планування і управління
Мережеве планування в умовах невизначеності.
Глава 4 МЕТОДИ І МОДЕЛІ АНАЛІЗУ ДИНАМІКИ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
4.1. Поняття економічних рядів динаміки
4.2. Попередній аналіз і згладжування часових рядів економічних показників
4.3. Розрахунок показників динаміки розвитку економічних процесів
4.4. Тренд-сезонні економічні процеси та їх аналіз
Метод Четверикова
Глава 5 МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ -
5.1. Трендові моделі на основі кривих росту
5.2. Оцінка адекватності і точності трендових моделей
5.3. Прогнозування економічної динаміки на основі трендових моделей
5.4. Адаптивні моделі прогнозування
Глава 6 БАЛАНСОВІ МОДЕЛІ
6.1. Балансовий метод. Принципова схема міжпродуктового балансу
6.2. Економіко-математична модель міжгалузевого балансу
6.3. Коефіцієнти прямих і повних матеріальних витрат
6.4. Міжгалузеві балансові моделі в аналізі економічних показників
6.5. Динамічна міжгалузева балансова модель
ГЛАВА 7 економетричні моделі
7.1. Загальні поняття економетричних моделей
7.2. Завдання економічного аналізу, які вирішуються на основі регресійних економетричних моделей
7.3. Оцінка якості економетричних регресійних моделей і прогнозування на їх основі
ГЛАВА 8 ДЕЯКІ ПРИКЛАДНІ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
8.1. Моделювання попиту і споживання Цільова функція споживання і моделювання поведінки споживачів
Опції купівельного попиту
Моделювання та прогнозування купівельного попиту
8.2. Моделі управління запасами Класична задача управління запасами
Принципові системи регулювання товарних запасів
Модель економічно вигідних розмірів партій, що замовляються
8.3. Моделювання систем масового обслуговування
8.4. Елементи теорії ігор в задачах моделювання економічних процесів
ЗАСТОСУВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАВДАНЬ
9.1. Основні поняття та визначення
9.2. Постановка завдання планування ОТМ щодо економії витрати матеріалів і варіанти її математичної моделі
Економіко-математична модель планування ОТМ по максимальної економії матеріальних ресурсів
9.3. Реалізація економіко-математичних моделей планування ОТМ щодо економії матеріалів та аналіз результатів
Методика реалізації моделі планування ОТМ за критерієм максимальної економії матеріальних ресурсів
Методика реалізації моделі планування ОТМ за критерієм максимізації їх ефективності
Варіант моделі 2.
Бібліографічний список 16.
Математичні методи та і моделювання в економіці:
  1. І.І. Холявін. МАТЕМАТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ ТА ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ. Навчальний посібник для студентів економічних вузів Частина 2. Гатчина 2009 - 2009 год
  2. Конюховскій П. В.. Математичні методи дослідження операцій в економіці - СПб.: Видавництво «Пітер». - 208 с. - (Серія «Короткий курс»). - 2000
  3. Дік В.В.. Методологія формування рішень в економічних системах та інструментальні середовища їх підтримки. - М.: Фінанси і статистика - 300 е.: мул - 2000