Головна
ГоловнаФінанси → 
Фінансовий аналіз
ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ
Світлана Запольська Фінансовий аналіз це просто 2010
Дана книга дає відповіді на головні практичні питання фінансового аналізу. Ви зможете управляти фінансами Вашого бізнесу, не будучи фахівцем у галузі фінансового аналізу.
О.М. Горелик, О.А. Філіппова Фінансовий аналіз з використанням ЕОМ: навчальний посібник / О.М. Горелик, О.А. Філіппова. - М.: КНОРУС, 2007. - 272 с. 2007
У посібнику розглянуто різні методики фінансового аналізу, необхідного для прийняття стратегічних і тактичних управлінських рішень. Дається докладний порівняльний аналіз вимог до звітності, що пред'являються МСФЗ та ПБО. Велику увагу приділено методам вивчення майнового стану організації, що особливо важливо для прогнозування результатів її діяльності. Перевагою даного посібника є систематизація теорії та практики проведення фінансового аналізу стану підприємства з залученням зарубіжного досвіду. Для поглибленого вивчення дисципліни пропонуються проміжні та підсумкові тести для самоконтролю. У практичній частині посібника запропоновані варіанти завдань з проведення фінансового аналізу підприємства з використанням різних пакетів прикладних програм.
Лукасевич І.Я. Аналіз фінансових операцій. Методи, моделі, техніка обчислень: Навч. посібник для вузів. - М.: Фінанси, ЮНИТИ. - 400 с. 1998

Посібник містить систематичний виклад методів кількісного аналізу, що використовуються при прийнятті фінансових рішень в умовах ринку. У доступній формі викладаються методи обліку фактора часу, оцінки потоків платежів, аналізу ефективності інвестиційних проектів та операцій з цінними паперами, прийняття рішень в умовах ризику та ін На практичних прикладах показана технологія комп'ютерної реалізації розглянутих методів і моделей в середовищі популярного пакета EXCEL 5.0/7.0 .

Для студентів, аспірантів і викладачів економічних спеціальностей, а також для працівників банків, фінансових і комерційних фірм.