Головна
Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та і моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування і природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомЕкономічний аналіз
ЗМІСТ:
Р.Л. Раяцкас, М.К. Плакун. Кількісний АНАЛІЗ В ЕКОНОМІЦІ, 1987

Книга присвячена методологічним питань застосування кількісних методів в економічному апалізе, прогнозуванні та плануванні економічних систем. У ній розглядаються питання вимірювання величин при побудові економіко-математичних моделей, можливість проврркі результатів вимірювання, доцільність і можливість застосування експертних оцінок в економічному аналізі, прогнозуванні та плануванні. Велика увага приділяється питанням існування залежностей між економічними змінними, їх виявлення та побудови. Для науковців, економістів-практиків, а також усіх, хто цікавиться питаннями застосування кількісних методів у економіці.

ПЕРЕДМОВА
Глава пер ша РОЛЬ МАТЕМАТИКИ В економічній науці
1.1. «За» і «проти» математичних методів 1.1.1. Математичні методи в економічній науці
1.1.2. Математична школа та її критики
1,1,3. Критика математичних методів в західній економічній науці
1.1.5. Ставлення математики до дійсного світу
1.2. Структура опису: визначення та об'єкти 1.2.1. Абстракція і ідеалізація в науковому пізнанні
1.2.2. Проблема операціонал'ності визначень
Глава друга, ОПИС, Квантифікація І ВИМІР
2.1. Проблеми формального опису, шкалювання змінних і вимірювання їх значень 2. 7.1. Представлення змінних
2.1.3. Шкали й адекватність
2.2. Кількісні змінні 2.2.1. Кількісна змінна ', формальний аспект
2.2.2. Кількісні шкали
2.2.3. Операціональні визначення кількісних шкал
2.3. Кількісні змінні і аналіз розмірностей
2.3.3. Операції над розмірностями
Глава третя РІВНЯННЯ І СИСТЕМИ РІВНЯНЬ
3.1. Рівняння в економічних моделях 3.1.1. Типи рівнянь
3.1.3. Необхідність розрізнення типів рівнянь
3.1.4. Рівняння-визначення та рівняння складу в традиційному економічному аналізі
3.1.5. Труднощі практичного розрізнення типів рівнянь
3.1.6. Матриця Леонтьєва: рівняння складу, розподілу або перетворення?
3.2. Існування залежностей 3.2л. Псевдозавісімості
3.2.2. Кореляція і функціональна залежність
3.2.3. Коефіцієнт кореляції і лінійна функціональна залежність
3.2.5. Ранговий коефіцієнт кореляції
Глава четверта ІДЕНТИФІКАЦІЯ І проверяема
4.1. Критерії якості моделі 4.1 Л. Практика - критерій істинності моделі
4.1.3. Проблеми проверяемости наукових тверджень
4.2. Вимірювання - приписування змінної чисельного значення 4.2.1. Статистичні моделі: точність і надійність
4.2.2. Безпосередньо незмірні величини
4.2.3. Експертні оцінки як індикатори і безпосередні вимірювачі об'єктивних характеристик
4.3. Ідентифікація економіко-математичних моделей 4.3.1. Основні проблеми та методи ідентифікації
4.3.2. Порівняння, підгонка та ідентифікація моделей
4.3.3. Проблеми ідентифікації моделі міжгалузевого балансу і матриці Леонтьєва
Глава п'ята КІЛЬКІСНІ МОДЕЛІ В планування і прогнозування
5.1. Цілі і поведінку 5.1.1. Цілеспрямоване поведінка
5.1.2. Цілеспрямоване поведінку і опис мети
5.1.3. Цілеспрямоване поведінка і управління соціалістичним господарством
5.1.4. Еволюція теорії корисності
5.1.5. Громадська функція корисності і теорема Ерроу
5.1.6. Громадська функція корисності і теорема Неша
5.1.7. Методи побудови функції корисності
5.2. Гранична корисність і ціни 5.2.1. Двоїсті оцінки в задачах математичного програмування
5 2.2. Прибуток в моделях економічної рівноваги
5.2.3. Двоїсті оцінки і функції цін
5.3. Прогнозування значень кількісних змінних 5.3.1. Визначення прогнозу
5.3.2. Концепції часу й прогнозування
5.3.3. Методологічні основи прогнозування
5.3.4. Прогноз і випереджаюче відображення
5.3.5. Математичні моделі причинно-наслідкових зв'язків
5.3.6. Проблеми проверяемости прогнозів
5.3.7. Основні методи прогнозування
ЛІТЕРАТУРА 1.
Економічний аналіз:
  1. Невідомий. Визначення ціни капіталу для обгрунтування інвестиційних рішень 2010 - 2010 год
  2. Симон Кордонський. Адміністративні ринки СРСР і Росії - 2006
  3. Л. В. кращих. Економічний цикл: аналіз австрійської школи. - Челябінськ: Соціум,. - 220 с. (Сер.: «Бум, крах і майбутнє» - 2005 р.
  4. Шадріна Г.В.. Економічний аналіз - 2005