Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомБухгалтерський облік і контроль → 
« Попередня Наступна »
Пястолов С.М.. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Підручник. - 3-е изд., Стер. - М.: Видавничий центр «Академія». - 336 с., 2004 - перейти до змісту підручника

Контрольне завдання КОМПЛЕКСНИЙ ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Постановка завдання. При моделюванні процесів виробництва та реалізації на ринку олігополії використовується спрощена комп'ютерна модель45. У даній моделі на ринку представлені 8 фірм, що виробляють однаковий товар. Вони починають змагання з однаковими стартовими умовами і прагнуть до кінця гри отримати максимальну накопичену прибуток та / або рейтинговий індекс фірми (РІФ) 46. Гра продовжується 4 періоди (1, 2, 3, 4). Статутний капітал кожної фірми протягом всієї гри дорівнює 21 тис. дол Собівартість одиниці продукції на початку першого періоду для кожної фірми дорівнює 18,36 дол Показники господарської діяльності фірм і їх зміни в кожному періоді представлені в наведених нижче таблицях.

Основні показники діяльності фірм в кінці кожного періоду (1-4) Фірма Готівкові кошти, тис. дол Основні засоби (фізичний капітал), тис. дол 1 2 3 4 1 2 3 4 SHOW І 728 9212 18 682 11 755 29 776 37 023 3359 1 37013 ACTOR 15970 І 638 14 029 37 191 32 000 32 000 17 852 32 000 BIBI 14 855 15 197 19 341 15 795 31 000 31 000 31 000 31 000 FLEX 17272 10 778 26 395 18 602 23 500 27 500 33 000 46 000 KING 10 157 14 223 13 242 17 753 40 000 39 000 48 000 62 000 CHARLY 13 170 9 271 8 407 8 689 31 103 33 509 3551 0 37 693 REX 12319 16 429 14 334 19 116 34 000 39 000 49 000 50 000 BMW 11 018 8911 16 207 15 835 21 000 14 550 31 286 32 571

Продовження табл.

Фірма Запаси ДП, дол Виручка, дол 1 2 3 4 1 2 3 4 SHOW 2 435 966 ??4 977 0 15 426 1310 4 23 266 15 160 ACTOR 1741 8252 4688 2685 20 304 15 838 1851 7 43480 BIBI 1409 5160 3495 1093 18 585 19 842 23 434 19 310 FLEX 356 6 284 3 642 3 301 20 055 14 175 33 200 23 950 KING 3258 4951 6383 2236 15 193 19 710 19 116 24 945 CHARLY 706 7224 5608 11 746 16 930 13 377 22 112 12 240 REX 955 2 181 4 132 1 795 16 281 21 577 20 492 25 091 BMW 0 4734 6343 6429 13 230 І 093 21580 21998

Фірма Чистий прибуток, дол Собівартість, дол. / шт. 1 2 3 4 1 2 3 4 SHOW 3550935 -1998 -309 16,4 15,3 11,6 13,1 ACTOR 3967 2700 2615 7482 14,9 12,8 12,8 12,8 BIBI 2403 4766 4636 4826 15,6 13,2 13,2 13,2 FLEX 1520 2624 8368 5983 18,2 15,5 13,2 11,5 KING 3968 4850 4158 5 582 13,3 11,1 10,5 8,7 CHARLY 3277 2644 2723 80 15,9 12,5 12,4 11,9 REX 3732 4521 2427 4855 16,1 11,1 10,2 9,3 BMW 1906 -662 1393540 18,0 18,0 14,1 12,7

Продовження табл.

Фірма Вартість виробництва проданих товарів, дол Кількість працюючих, чол. 1 2 3 4 1 2 3 4 SHOW 6 278 6 649 8 332 11 038 96 81 138 168 ACTOR 6 150 5022 9 628 12 908 106 128 137 128 BIBI 6 452 5907 11 299 7 068 104 124 124 124 FLEX 8201 4369 11 528 8 116 90 107 128 161 KING 5989 8 183 8 884 11 521 122 156 168 224 CHARLY 7 093 4 708 10 434 3 109 101 136 134 143 REX 6 816 8 444 8 385 10 739 98 160 176 200 BMW 7560 4221 9013 7044 84 84114131

Продовження табл.

Фірма Позикові кошти, дол Собівартість, дол. / Шт. 1 2 3 4 1 2 3 4 SHOW 16 829 18 323 24 502 22 815 6109 7877 9288 4953 ACTOR 22 373 1741 2 16 576 21 218 6 338 13 479 18 118 29 658 BIBI 21 714 1661 3 10 616 -5 168 4550 13 743 22 220 32 055 FLEX 16 359 14 553 21 374 І 473 3 769 9 009 20 664 35 430 KING 26 060 20 375 22 451 26 036 6 355 16 799 24 175 34 953 CHARLY 18 866 17 230 20 523 18 486 5112 І1 774 17 002 18 642 REX 19 897 20 765 26 341 20 070 6 377 15 844 20 124 29 839 BMW 7027 11 826 27 847 28 656 3991 4 820 4988 6678

Закінчення табл.

Фірма Значення РИФ у відповідні періоди 1 2 3 4 SHOW 163140 82 72 ACTOR 179175166224 BIBI 138183208204 FLEX 116134212232 KING 180208214232 CHARLY 156155155118 REX +164201185206 BMW 111 69 90 81

Визначте, які показники АФХД можна розрахувати за наявними даними. Зробіть необхідні розрахунки.

Дайте характеристику стратегії кожної фірми, використовуючи наочно-образну модель підприємства («фірма-млин», «фірма-велосипед» та інші проміжні варіанти). Оцініть ефективність тієї чи іншої стратегії.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Контрольне завдання КОМПЛЕКСНИЙ ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ "
 1. Контрольне завдання
  завдання
 2. Тема 4 ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ І ЙОГО РОЛЬ В УПРАВЛІННІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
  аналізу в комерційному банку. Зовнішній і внутрішній фінансовий аналіз. Фінансовий аналіз як інструмент економічної ефективності управління банком. Об'єкти фінансового аналізу в банку. Два напрями оцінки при фінансовому аналізі в комерційному банку: системний аналіз фінансових результатів та фінансового стану банку; кількісні методи фінансового аналізу. Основні завдання та функції
 3. Балабанов І.Т., Балабанов А.И.. Зовнішньоекономічні зв'язки: Учеб. посібник. - М.: Фінанси і статистика. - 512с.: ил., 2000

 4. ДОДАТОК 2. завдання на контрольні роботи
  діяльності. Питання з курсу «Бізнес-планування» Структура бізнес-плану, напрямки та переваги його використання. Зміст резюме в бізнес-плані, основні вимоги до його оформлення. Оцінка ринку збуту і потенційних споживачів в бізнес-плані. Оцінка конкурентоспроможності товару і фірми. Фінансовий план фірми. Оцінка ризику і лімітують факторів у бізнес-плані. Методи
 5. ТЕМА «ОРГАНІЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНИХ СЛУЖБ, ЇХ РОЛЬ В УПРАВЛІННІ комерційної діяльності підприємств»
  завдання для контролю: Перерахуйте основні функції відділів, що входять в комерційну службу господарської організації (підприємства ). У чому проявляються відмінності в комерційній діяльності господарського підприємства з маркетингової і збутової орієнтаціями? Дайте характеристику основних принципів побудови організаційної структури комерційної служби господарського підприємства. Література:
 6. ТЕМА «ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТУ У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВОМ»
  завдання для контролю: Що означає поняття «формування і розвиток асортименту». Назвіть основні критерії та роль асортименту в збутової діяльності. Чим відрізняються виробничий і торговий асортимент товарів? Що Ви можете сказати про розвиток і управлінні асортиментом Розкрийте сутність планування виробничого асортименту товарів у господарському підприємстві? Література: основна
 7. ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
  контрольної роботи повинна викладатися коротко і вичерпно, при необхідності супроводжуватися формулами. Виконання практичної частини контрольної роботи має передувати опис методики. Вибір методики проведення аналізу необхідно обгрунтувати і вказати джерело. Для аналізу необхідно використовувати матеріал конкретних підприємств або організацій. За отриманими в результаті аналізу даними
 8. 8.3. Методи регіонального прогнозування та планування
  комплексні. В основі проблемних регіональних програм лежать вузлові питання, що визначають рівень і тенденції розвитку в майбутньому тієї чи іншої сторони регіонального господарського комплексу (наприклад, програма приватизації по Брестській області, програма підтримки малого підприємництва в м. Мінську). Під комплексними регіональними програмами розуміються такі, які спрямовані на
 9. 4.4. Основні види планування і реалізації продукції
  контрольної), а також ділянками і цехами. Матеріали повинні містити необхідні обгрунтування і розрахунки, пропозиції та заходи щодо збільшення видобутку та якості вугілля, підвищення продуктивності праці та зниження собівартості. Намічені заходи повинні містити розрахунки економічної ефективності. Питання до самоконтролю: 1. Що собою являє планування? 2. Назвіть головні
 10. Методологія та методика дослідження.
  Комплексність), спеціальні економічні методи (порівняння, графічний, аналітичних угруповань, індекрний, вибіркового спостереження), методи соціологічного дослідження (анкетне опитування), методи економіко-математичного моделювання (кореляційно-регресійний аналіз). Обробка інформації проводилася з використанням сучасних комп'ютерних технологій. Інформаційну базу дослідження
 11. ТЕМА «АНАЛІЗ І СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА»
  завдання для контролю: Розгляньте зміст аналізу комерційної діяльності як загальнонаукового методу. Розкрийте зміст, форми і методи стратегічного планування комерційної діяльності. 36 Які основні етапи внутрішньофірмового планування є основоположними? Охарактеризуйте основні цілі, завдання та етапи розробки стратегічного плану комерційної діяльності підприємства.
 12. ТЕМА «господарюючий суб'єкт КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
  завдання для контролю: Які види і форми функціонування господарських організацій (підприємств) Ви знаєте? Назвіть організаційно-правової форми комерційних та некомерційних підприємств. Назвіть види господарських об'єднань підприємств, що розрізняються за своєю організаційною структурою. Охарактеризуйте діяльність факторингових компаній. Розкрийте особливості діяльності інжинірингових
 13. 4. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ ТА ПЕРЕВІРКИ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ з основних тем курсу
  завдання починаються з розділу ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ, головна мета якого - дати можливість студентам перевірити своє розуміння і знання основних термінів і принципів, якими оперує історія економіки. Другий розділ складають ТЕСТИ. При їх виконанні потрібні теоретичні знання для відповідей не конкретні питання. Тестування передбачає оцінку правомірності пропонованих установ.
 14. Відповіді на запитання та завдання
  завдання
 15. ТЕМА «ПЛАНУВАННЯ ЗБУТУ»
  завдання для контролю : Служба збуту на господарському підприємстві. Дайте короткий опис організації її роботи, складу, розподілу прав і обов'язків, організації контролю за виконанням. Що Ви знаєте про зовнішньому і внутрішньому середовищі системи управління збутом, культурі організації збуту? Розкажіть про стратегії орієнтування збутової діяльності підприємства на основі врахування стану ринку,
 16. Пястолов С.М.. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Підручник. - 3-е изд., Стер. - М.: Видавничий центр «Академія». - 336 с., 2004

 17. 1.2. Види аналізу
  комплексний метод вивчення, вимірювання та узагальнення впливу окремих факторів на виконання господарських планів і на динаміку господарського розвитку. У повному обсязі інформацією АФХД може скористатися тільки керівництво підприємства. Всі інші партнерські групи реально можуть користуватися тільки публічною інформацією, тобто призначеної для відкритого користування. Це форми
 18. ТЕМА «СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ»
  завдання для контролю: 1. Розгляньте організацію фірмової торгівлі на прикладі конкретного господарського підприємства. 18 Перерахуйте нові засоби стимулювання, що з'явилися в нашій країні, назвіть їх переваги, недоліки і ефективність. Визначте Ваше ставлення до реклами товарів і оцініть її ефективність і правдивість на прикладі конкретної господарської організації (компанії).
 19.  ТЕМА «ПЛАНУВАННЯ ПОСТАЧАННЯ»
    завдання для контролю: Вкажіть існуючі методи визначення потреби господарського підприємства в матеріальних ресурсах. Чому важлива ефективність закупівель в господарських підприємствах? Дайте визначення комерційних зв'язків між постачальниками і споживачами. Чому вибір ділових партнерів і часу має настільки вирішальне значення у здійсненні производственнокоммерческой діяльності? Коли
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха