Головна
Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомЕкономіка, організація і управління підприємствами
ЗМІСТ:
Реус, Андрій Георгійович. Механізм перетворення діючої системи управління промислових підприємств / Дисертація, 2003
Мета дисертаційної роботи полягає в дослідженні та розробці концептуальних принципів, а також методів перетворення діючої систем управління промисловими підприємствами в нових умовах господарювання.
Введення
Глава 1. Аналіз розвитку системи управління промислового підприємства
1.1. Аналіз оргуправленческой діяльності в умовах динамічного розвитку
1.2. Аналіз методів формування систем управління підприємством
1.3. Аналіз потенціалу системи управління підприємства
Глава 2. Концепція механізму перетворення діючої системи управління промислового підприємства
2Л. Динамічна модель розвитку промислового підприємства та особливості оргуправленческой роботи з моделлю
2.2. Концепція та пристрій механізму перетворень в умовах динамічного розвитку промислового підприємства
2.3. Аналіз процесу запуску механізму на промисловому підприємстві
3.1. Координаційна аналіз процесів перетворення (на прикладі реструктурування)
3.2. Організаційні процедури забезпечення режиму перетворення
Організація робіт.
Введення мережевого планування робіт у діяльності фірми "В-текс"
РОБОТИ У НАПРЯМІ "ТОВАРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОРГІВЛІ".
3.3. Обгрунтування системи перестановки і структури навчання управлінського персоналу підприємств в умовах динамічного розвитку
Технології роботи з персоналом.
Висновок
Бібліографічний список Офіційні матеріали 1.
Наукова література 24.
Програми
ПРОГРАМА організаційно-діяльнісної гри на тему: "Перспективи та стратегія розвитку системи'' Авто В АЗтехобслужівані е'' 23 листопада - 2 грудня 1988
Економіка, організація і управління підприємствами:
 1. Кувалін Д.Б.. Економічна політика та поведінка підприємств: механізми взаємного впливу - 2009 рік
 2. С.А. Жидков. Організація комерційної діяльності підприємств: учебнометодіческій комплекс. Мічурінськ: Іздво МичГАУ, 2008. 105с. - 2008 рік
 3. Г.Н. Франовская. МАЛИЙ БІЗНЕС. Навчальний посібник для вузів. 2007 - 2007
 4. Солодова Ірина Петрівна. Дисертація. Удосконалення планування виробничої і комерційної діяльності операторів зв'язку шляхом формування ефективних забезпечують стратегій - 2007
 5. Єрмолаєва Наталія Миколаївна. ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ В СИСТЕМІ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ - 2007
 6. Л. Н. Чечевіцина, І. Н. Чуєв. Економіка фірми: Навчальний посібник для студентів вузів / - Ростов н / Д: Фенікс,. - 400 з . - (Вища освіта) - 2006
 7. Коробкін А.З., Шишкова Е.Е., Казіначікова Н.А., Тишківська Т.М., Балєєво Е.Г.. Економіка підприємства галузі: Навчальний посібник:? Гомель: УО «Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації», 2005.? 198 с. - 2005 р.
 8. Дякин В.Н., Матвейкин В.Г., Дмитрієвський Б.С.
  . Оптимізація управління промисловим підприємством: Монографія / За наук. ред. д-ра екон. наук Б.І. Герасимова. Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун -та, 2004. 84 с - 2004
 9. Хунгуреева І.П., Шабикова Н.Е., Унгаева І.Ю.. Економіка підприємства: Навчальний посібник. - Улан-Уде, Изд- під ВСГТУ, 2004. - 240 с. - 2004
 10. Демчук Ольга Миколаївна. Вплив людського фактора на ефективність діяльності підприємств сфери послуг. Дис. канд. екон. наук - 2004
 11. Аверіна Оксана Віталіївна. "Науково-методичні аспекти формування функціональниx стратегій підприємств пивобезалкогольної промисловості" / Дисертація / Москва - 2003 рік
 12. Байн В. Ф.. Економіка підприємства та організація виробництва: Учеб. посібник / В. Ф. Байн. Мн.: БГУ, 2003. - 191 с: ил. - 2003
 13. С. Л. Печерський, А. А. Бєляєва. Теорія ігор для економістів. Вступний курс. Навчальний посібник. - СПб.: Вид-во Європ. Ун-та в С. Петербурзі. - 342 с. - 2001 рік