Головна
Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомЕкономіка, організація і управління підприємствами
ЗМІСТ:
Аверіна Оксана Віталіївна. "Науково-методичні аспекти формування функціональниx стратегій підприємств пивобезалкогольної промисловості" / Дисертація / Москва, 2003

Мета дисертаційної роботи - розробка науково-методичних положень формування функціональних стратегій підприємств півобееалкогольной промисловості, а також практичних рекомендацій щодо реалізації даних стратегій.

Введення
Обсяг і структура роботи.
Глава 1.Теотеті тично е основи стратегічного управління.
1.1 Поняття і сутність стратегічного управління.
1.2 Види стратегій.
1.3.Прінціли формування функціональних стратегій підприємства.
Глава 2.Діагностика розвитку пнвобезалкогольной промисловості.
2.1 Сучасний стан пнвобезалкогольной промисловості у конкурентному середовищі.
2.2 Особливості ринку пива.
2.3 Тенденції розвитку галузі та їх вплив на стратегічне управління.
Глава 3. Методичні та практичні основи процесу розробки функціональних стратегій пивобезалкогольних підприємств.
3.1 Модель формування функціональних стратегій підприємства.
3.2. Розробка н вибір функціональних стратегій підприємства.
? Формування маркетингової стратегії.
? Формування виробничої стратегії.
? Формування інвестиційної стратегії.
Формування інноваційної стратегії.
Елемент 1
. Кадрова політика.
Елемент 2
Система підбору персоналу.
Висновки і пропозиції.
Список літератури. 1.
Основні параметри солодове виробництво 1.
Передумови до використання інноваційної стратегії на ЗАТ "Очаковон.
Економіка, організація і управління підприємствами:
 1. Кувалін Д.Б.. Економічна політика та поведінка підприємств: механізми взаємного впливу - 2009 рік
 2. С.А. Жидков. Організація комерційної діяльності підприємств: учебнометодіческій комплекс. Мічурінськ: Іздво МичГАУ, 2008. 105с. - 2008 рік
 3. Г.Н. Франовская. МАЛИЙ БІЗНЕС. Навчальний посібник для вузів. 2007 - 2007 год
 4. Солодова Ірина Петрівна. Дисертація. Удосконалення планування виробничої і комерційної діяльності операторів зв'язку шляхом формування ефективних забезпечують стратегій - 2007
 5. Єрмолаєва Наталія Миколаївна. ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ В СИСТЕМІ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ - 2007
 6. Л. Н. Чечевіцина, І. Н. Чуєв. Економіка фірми: Навчальний посібник для студентів вузів / - Ростов н / Д: Фенікс,. - 400 с. - (Вища освіта) - 2006
 7. Коробкін А.З., Шишкова Е.Е. , Казіначікова Н.А., Тишківська Т.М., Балєєво Е.Г.. Економіка підприємства галузі: Навчальний посібник:? Гомель: УО «Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації», 2005.? 198 с. - 2005 р.
 8. Дякин В.Н., Матвейкин В.Г., Дмитрієвський Б.С.
  . Оптимізація управління промисловим підприємством: Монографія / За наук. ред. д-ра екон. наук Б.І. Герасимова. Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2004. 84 с - 2004
 9. Хунгуреева І.П., Шабикова н.е ., Унгаева І.Ю.. Економіка підприємства: Навчальний посібник. - Улан-Уде, Вид-во ВСГТУ, 2004. - 240 с. - 2004
 10. Демчук Ольга Миколаївна. Вплив людського фактора на ефективність діяльності підприємств сфери послуг. Дис. канд. екон. наук - 2004
 11. Реус, Андрій Георгійович. Механізм перетворення діючої системи управління промислових підприємств / Дисертація - 2003
 12. Байн В. Ф.. Економіка підприємства та організація виробництва: Учеб. посібник / В. Ф. Байн. Мн.: БГУ, 2003. - 191 с: ил. - 2003
 13. С. Л. Печерський, А. А. Бєляєва. Теорія ігор для економістів. Вступний курс. Навчальний посібник. - СПб.: Вид-во Європ. Ун-та в С. Петербурзі. - 342 с. - 2001 рік