Головна
Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомЕкономіка, організація і управління підприємствами → 
« Попередня Наступна »
С.А. Жидков. Організація комерційної діяльності підприємств: учебнометодіческій комплекс. Мічурінськ: Іздво МичГАУ, 2008. 105с., 2008 - перейти до змісту підручника

1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ПО ВИКОНАННЮ І ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ ОЙ РОБОТИСтуденти заочної (дистанційної) форми навчання виконують одну контрольну роботу, в якій повинні бути розглянуті 2 теоретичних питання. Студенти однієї навчальної групи не можуть вибирати однакові теми контрольної роботи.
Вибравши тему, студентам необхідно всебічно познайомитися з джерелами та літературою за обраною темою, викласти в письмовому вигляді основні положення, результати свого дослідження і здати на перевірку (рецензію) викладачеві правильно оформлену контрольну роботу.
Кожна контрольна робота повинна починатися титульним листом, в якому зазначаються відомча підпорядкованість вузу, назву університету, факультету, кафедри, прізвище та ініціали студента, номер теми, назва теми, курс, спеціальність, місто.
Потім слід зміст (план) з точною назвою кожної глави, параграфа і зазначенням їх сторінок. Важливими розділами письмової роботи є введення і висновок.
У вступі обгрунтовується тема контрольної роботи, її актуальність, або з наукової точки зору (ступінь вивченості проблеми, різні теорії, дискусії тощо), або з сучасних позицій. Позначається коло складових її проблем, визначаються цілі, завдання роботи, дається короткий огляд, і аналізуються вивчені джерела та література.
У висновку підводяться підсумки роботи, формулюються висновки, до яких автор прийшов в результаті проведеного дослідження, робляться теоретичні узагальнення, практичні рекомендації, звертається увага на виконання висунутих у введенні завдань і цілей.
Введення і висновок повинні бути осмисленням основній частині роботи, яка крім почерпнутого з різних джерел змісту, переконливої ??аргументації основних положень, узагальнення фактичного матеріалу, обов'язково повинна включати в себе власну думку і самостійні висновки студента, що спираються на наведені факти.
Обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 1218 сторінок стандартного аркуша, але бути і не менше 10 сторінок стандартного аркуша (титульний лист, план, список літератури не включаються у загальний обсяг роботи).
47

Текст роботи друкується або пишеться від руки акуратно і розбірливо таким чином, щоб зліва залишилося 23 см (поля) для можливих зауважень викладача (рецензента). Сторінки роботи повинні бути пронумеровані, бажано зверху Зворотний бік листа повинна бути чистою Наприкінці контрольної роботи повинна стояти підпис студента виконав роботу і дата її виконання.
Всі джерела літератури, цитовані, що розглядаються або згадуються в тексті контрольної роботи, повинні супроводжуватися примітками (бібліографічними посиланнями, виносками).
Існують різні способи зазначення джерел запозичення, цитованих, розглянутих або згадуються в контрольній роботі.
Підрядкові примітки (в кінці сторінки).
Внутрішньотекстові (вказівка ??джерела в дужках безпосередньо в тексті слідом за цитатою).
Затекстового (посилання до списку літератури, вміщеного в кінці роботи або глави).
Який би спосіб формування посилань не був вибраний, слід пам'ятати, що оформлення бібліографічних посилань має робитися послідовно по всій роботі.
Джерела, наведені автором в підрядкових посиланнях, підлягають внесенню до загального списку літератури.
Без дозволу автора допускаються посилання тільки на опубліковані матеріали. У Російській Федерації цитувати чужий текст (обов'язково з посиланням) обсягом до 300 знаків
Посилання на матеріали, які зберігаються в бібліотеках на правах рукопису (неопубліковані матеріали наукові звіти, дисертації, автореферати дисертацій, переклади) надруковані типографським способом з позначкою «на правах рукопису» допускаються до використання тільки з письмового дозволу даного автором та завіреного, керівником організації (установи), в якому він працює.
«У кількісній характеристиці при посиланні на джерело в цілому зазначаються загальна кількість його сторінок; при цитуванні частини з джерела або фрагмента вказують відповідну сторінку (сторінки)
Тема в бібліографічною засланні (незалежно від виду) на твір одного, двох, трьох авторів є обов'язковим. У заголовку бібліографічного посиланням на твори двох трьох авторів вказуються прізвища всіх авторів
Наприклад кіготь В.Я., Бодров Г.І., Лежкова А.Н. На допомогу навчальному процесу / / Бібліографія 1993. № 2. С.2736.
- Заголовок колективного автора (установи, організації) при складанні бібліографічного посилання не наводиться. Наприклад: «Про внесення змін і доповнень до Закону Російської Федерації« Про освіту »Закон Російської Федерації М. 1996.64с.
48
1. Бібліографічні посилання відтворені з інших видань, призводять із зазначенням джерела (запозичення), наприклад: «Цит. по ... »,« Наводиться за: ... ». Всі номери друкуються з нового рядка через один інтервал на тій сторінці, до якої вони належать. При записи поспіль бібліографічних посилань на різні матеріали, опубліковані в одному виданні, у другій та наступних посиланнях замість співпадаючих бібліографічних відомостей про це видання наводять слова: «Там само» і вказуються сторінки.
Комбіновані посилання вказуються сторінки цитованих робіт в поєднанні з номерами інших джерел згідно зі списком літератури: наприклад: Як видно з робіт (6; 7; с. 49, с. 2829).
Наприкінці контрольної роботи обов'язковий список джерел та літератури, які були безпосередньо використані при написанні письмової роботи.
У додатку до письмової роботи (якщо цього вимагає тема), можна дати таблиці, діаграми, схеми, у тому числі складені і самим студентом
При співбесіді з контрольної роботи бути готовим відповісти на питання по темі роботи. При відповіді дозволяється користуватися текстом контрольної роботи для приведення цитат і посилань, визначень і назви використовуваних робіт. Відповідь при співбесіді повинен бути лаконічним (57 хв) у ньому студент повинен розкрити основну ідею теми, показати своє бачення проблеми, висловити аргументовані пропозиції і зробити висновки. Наведені з життя і практики приклади будуть плюсом у відповіді.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ПО ВИКОНАННЮ І ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ ОЙ РОБОТИ "
 1. Питання 2.3. Зовнішнє середовище і його склад.
  Загальні правила кредитної політики. Ніяким комерційним фірмам, а також фірмам, які знаходяться у державній власності (крім фінансуються з державного бюджету), Центральний банк грошових ресурсів ні в готівковій, ні в безготівковій формі не видає. Усі кредитні кошти проходять через комерційні банки, процентні ставки за кредит регулюються ЦБ через ставку рефінансування
 2. 1.4. Особливості організаційної культури споживчої кооперації
  загальні, так і специфічні функції. Їх класифікація і типологія можуть бути найрізноманітнішими, але слід підкреслити, що при самих різних підходах до типології функцій, споживча кооперація інтегрує в собі найбільш фундаментальні, соціально значущі функції. До них можна віднести наступні функції: соціальний захист малозабезпеченого населення, надання соціальних послуг пайовикам,
 3. 1.2. Світові тенденції розвитку малого підприємництва
  загальні передумови існування дрібномасштабного виробництва. Малі підприємства змогли пристосуватися до конкуренції з великим бізнесом і вже на цьому етапі стали працювати в рамках зароджується субпідрядної системи. Другий етап (1929-1974 рр..) Співпав за часом з етапом науково-технічної революції, під впливом якої відбулося багаторазове розширення асортименту та диференціації
 4. 8.2. Форми безготівкових розрахунків
  вимогу про виконання платіжного доручення не пізніше наступного робочого дня після звернення платника до банку, якщо інший строк не передбачений договором банківського рахунку. Розрахунки платіжними вимогами Платіжна вимога є розрахунковим документом, що містить вимогу кредитора (отримувача коштів) за основним договором до боржника (платника) про сплату певної грошової суми
 5. ПРИЙОМНИЙ ОФІС.
  Загальні правила представницького прийому? Які основні можливі проблеми і труднощі в організації прийому? Запропонувати програму і кошторис прийому. Література по темі Аррендодо Л. Мистецтво ділової презентації. - Челябінськ: Урал LTD. - 1998. - 513 с.; Берд Поллі. Продай себе. Тактика вдосконалення Вашого іміджу. Мінськ. - Амалфея. - 1997. - 208 с.; Боданов Е.Н., Зазикін В.Г. Психологічні
 6. 4.6. Креативні технології в PR
  загальні положення стратегії PR фірми. Запропонувати програму розвитку PR конкретної фірми на два
 7. Додаток 7. Програма курсу «Public Relations» Тематичний план і програма курсу, питання до іспиту та література
  загальні гуманітарні знання, дає уявлення про соціально-культурному контексті реалізації будь-яких видів діяльності, ролі соціального середовища для їх успішного розвитку. Тому знайомство із змістом цього курсу виявляється істотним і необхідним ланкою у переході до ряду дисциплін спеціалізації. (2.) НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ Завдання викладання дисципліни: оволодіння професійним концептуальним і
 8. ДОДАТОК 2. завдання на контрольні роботи
  вимоги до його оформлення. Оцінка ринку збуту і потенційних споживачів в бізнес-плані. Оцінка конкурентоспроможності товару і фірми. Фінансовий план фірми. Оцінка ризику і лімітують факторів у бізнес-плані. Методи планування, використовувані в організаційному розділі бізнес-плану. Стратегія досягнення беззбитковості фірми. Цінова стратегія фірми, вибір ефективної методики ціноутворення.
 9. Методичні питання управління витратами на забезпечення якості продукції в системі менеджменту якості
  вимогами Міжнародних стандартів ІСО 9000, облік витрат на якість ведеться в основному на виробництві і при обслуговуванні споживачів, що явно не відповідає дійсним затратам. Оптимальні витрати на забезпечення якості продукції на підприємстві (зпрпдопм) Сума витрат на забезпечення якості продукції усунених (легко усунених і важко усунених) n У З - окп.уст j = 1 I Р
 10. Питання 6.4. Основи організації оплати праці відповідно до чинного законодавства.
  Загальні рівні заробітної плати та окремих виплат встановлюються такими нормативними документами: - стосовно працівників організацій, що фінансуються з бюджету, - відповідними законами та іншими нормативними правовими актами; - стосовно працівників організацій зі змішаним фінансуванням (бюджетне фінансування і доходи від підприємницької діяльності) - законами, іншими