Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарством → 
Споживча кооперація
СПОЖИВЧА КООПЕРАЦІЯ
Теплова Лідія Евстаховна ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ. ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Білгород - 2005 2005

Економічний розвиток суспільства багато в чому визначається організаційною культурою, яка виступає фактором підвищення продуктивності праці і соціального прогресу. Управління організацією неможливо без урахування соціокультурного фактора. Формування організаційної культури, що дозволяє кожному працівникові самоствердитися в процесі максимального прояву здібностей, усвідомити значимість своєї особистості, стає загальновизнаним орієнтиром-розвитку будь-якої організації, незалежно від її галузевої приналежності.
Економіка - Російська Федерація - Споживча кооперація
Соціологія - Соціальні підсистеми - Наукове управління суспільством - Система і процес управління. Управління як комплекс функцій
Психологія - Соціальна психологія - Соціально-психологічні проблеми управління
Економіка та управління народним господарством (по галузях і сферах діяльності в т. ч. : теорія управління економічними системами; макроекономіка; економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами; управління інноваціями; регіональна економіка; логістика; економіка праці; економіка народонаселення і демографія; економіка природокористування; землевпорядкування та ін)

енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха