Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомЕкономічне прогнозування → 
« Попередня Наступна »
Бутакова М.М.. Економічне прогнозування: методи і прийоми практичних розрахунків: навчальний посібник / М.М. Бутакова. - 2-е вид., Испр. - М.: КНОРУС. - 168 с., 2010 - перейти до змісту підручника

ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІКИ З УРАХУВАННЯМ тимчасового лага

Завдання. На основі вихідної інформації про площі виноградників (х) і валовому зборі винограду (г /) (табл. 5.1) визначити ймовірний збір винограду в 2008-2009 рр..

Таблиця 5.1

Вихідні дані Рік 1-й варіант 2-й варіант 3-й варіант 4-й варіант 5-й варіант X У. Г У X У X У X У 1994 2 2 20 2 25 100 20 101 2 25 1995 2 3 20 3 25 100 20 98 2 25 1996 5 4 25 4 30 110 25 110 5 30 1997 5 4 25 4 33 112 25 112 5 33 1998 6 9 34 5 35 120 34 120 6 65 1999 6 10 36 6 35 128 36 128 6 65 2000 9 12 39 7 40 130 39 130 9 70 2001 9 12 39 8 40 129 39 129 9 70 2002 10 17 42 8 46 156 42 159 10 106 2003 І 18 42 9 46 167 42 164 І 111 2004 11 20 45 8 46 170 45 173 і 130 2005 14 19 45 9 49173 45175 14132 2006 14 22 50 10 49 201 50 199 14 144 2007 16 28 50 12 56 205 50 203 16 156 Умовні позначення: х - площі виноградників, га; у - валовий збір винограду, т.

Послідовність розрахунків

1. Побудувати часові ряди досліджуваних показників і графіки часових рядів але заданому викладачем варіанту.

Створити табл. 5.2.

Таблиця 5.2

Розрахунок параметрів системи лінійних рівнянь - _ т X, V tx, У, ty, X, У, і 5.5. При необхідності перевірки гіпотези про те, що L = 3, 4 і т.д., створити додаткові таблиці, аналогічні табл. 5.4.

R =

(5.9) Таблиця 5.3

Розрахунок параметрів рівняння регресії (L = 0) т є, V, Є, V, '? / 2 V, 2 7. Послідовно перевірити гіпотези про те, що L = 1, L = 2, 1 = 3 рокам. Розрахувати коефіцієнти кореляції. Створити табл. 5.4

R =

_ t = \ + L

(5.10) Таблиця 5.4

J І eMvf

V <= і + А Розрахунок параметрів рівняння регресії (L = 1) т Є/-1 V, Ем V, n; 2 Таблиця 5.5 Розрахунок параметрів рівняння регресії (L = 2 ) т Є / 2 V, Є, -2 V, v, 2 8. При підтвердженні гіпотези про запізнюванні у взаємодії змінних зробити висновок про величину тимчасового лага і визначити параметри рівняння регресії. Для їх розрахунку скористайтеся методом виключення тенденцій, який заснований на заміні вихідних елементів динамічних рядів відхиленнями.

Прогнозна функція може бути записана у вигляді (5.11) або (5.12):

v ??(= / (et); (5.11)

vt = ozt, (5.12)

де

а - коефіцієнт пропорційності, може бути визначений методом найменших квадратів з нормального рівняння (5.13).

Evt є, = ос Е є, 2; (5.13) а

(5.14) Для розрахунку абсолютних значень досліджуваних показників на прогнозний період в рівнянні регресії слід замінити відхилення у, і є, змінними хеі уt: _

є, '= - Xj = xt - a * - bnt \ (5.15)

yt-y = yt-ayt- bytL (5.16)

Підставивши їх у рівняння (5.12), одержимо рівняння (5.17):

У-ayt ~ bytt = a (xt-axt - bxtt) . (5.17)

145

ю. Бутакова М. М.

9. Розрахувати прогнозні значення валового збору в 2006 і 2007 рр..

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІКИ З УРАХУВАННЯМ тимчасового лага"
 1. 2.1. Преамбула 2 ...
  прогнозування динаміки валютних курсів на основі економічних показників, політичних подій, чуток і інформаційного настрою ринку. Другий напрямок - технічний аналіз - це підхід до прогнозування на основі вивчення математичних і графічних закономірностей в русі ціни. Технічному аналізу присвячені дві книги і два розділи в рамках базового курсу навчання валютному
 2. ЕКОНОМІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ: МЕТОДИ І ПРИЙОМИ ПРАКТИЧНИХ РОЗРАХУНКІВ
  прогнозування формує основи практичних знань, необхідних кожному економісту і підприємцеві в будь-якій сфері діяльності. У навчальному посібнику послідовно, в єдиній системі і доступній формі викладаються методи розробки економічних прогнозів. Для студентів і викладачів економічних факультетів, а також буде корисно починаючим підприємцям, керівникам і фахівцям
 3. 1.3. Принципи прогнозування
  прогнозування визначає необхід ність взаємопов'язаності і співпідпорядкованості прогнозів об'єкта про прогнозування і прогнозного фону і їх елементів з урахуванням зворотні зв'язків. Практична реалізація цього принципу означає відпо ствие прогнозів змістом кожного елементу прогнозованої сис теми і одночасно отримання цілісної картини розвитку еконо мічного об'єкта в майбутньому. Соблюденіе1 А
 4. 5.3.7. Основні методи прогнозування
  прогнозування. Він виділяє тут три групи передумов, які, на його думку, не виконуються в екологічних системах (і, отже, в соціально-економічних, так як останні не менш складні, ніж екологічні) . 1. «Побудова прогностичних моделей в екології за допомогою диференціальних рівнянь виглядає як пародіювання фізики» [308, с. 38]; у фізиці в диференціальні рівняння,
 5. 2.1. Основні складові організації прогнозування
  прогнозування »включає в себе три складові:? по-перше, це формування певної організаційної структури, призначеної для розробки прогнозів;? друге, визначення складу прогнозних документів, порядку та строків їх розробки, виконавців;? в -третє, визначення послідовності процедур і методів, застосовуваних при розробці конкретного прогнозу, так
 6. Прогнозування доходів від реалізації товарів і послуг
  прогнозування обсягу збуту можна скористатися методом оцінок. Необхідно розбити товари та послуги на основні номенклатурні позиції і скласти таблицю, яка дозволить отримати найбільш ймовірні оцінки обсягу збуту по кожній групі товарів і послуг. Заповнення таблиці починається з найгіршого варіанту: у графі «нижчий» вказати обсяг збуту, який можна очікувати при найгіршому збігу
 7. 10.3. Прогнозні сценарії в економічному прогнозуванні
  прогнозуванні соціально-економічних проблем в сценарії вказуються альтернативні події і ймовірні терміни їх настання. У сценаріях розвитку інноваційних процесів іноді обмежуються описом можливих альтернатив без зазначення точних часових координат. Наприклад, нас може цікавити, яких наслідків варто очікувати від появи нових технологій виробництва продукції або як
 8. Бутакова М.М.. Економічне прогнозування: методи і прийоми практичних розрахунків: навчальний посібник / М.М. Бутакова. - 2-е вид., испр. - М.: КНОРУС. - 168 с., 2010

 9. Глава 54. Економіко-математичні методи прогнозування соціально-економічних процесів
  прогнозування соціально-економічних
 10. 5.3. Наївні моделі. Прості і ковзаючі середні
  прогнозування, які можуть бути використані при нестачі інформації і часу на розробку прогнозу. Прогноз, отриманий даними методами, не буде відрізнятися високою точністю, але буде давати деяке уявлення про можливе значенні досліджуваного параметра в майбутньому. Наївне прогнозування грунтується на припущенні, що попереднє значення найкраще передбачає майбутнє. На
 11. 4.1. Загальна характеристика формалізованих методів прогнозування
  прогнозування: формалізовані і фактографічні. Формалізованими називають методи прогнозування, які використовують математичний опис виявлених закономірностей і розвитку об'єкта для отримання прогнозу. Фактографічні методи прогнозування використовують як джерело інформації дійсно доконаний факт, що зафіксовані на будь-якому носії інформації за допомогою
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха