Головна
Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес -планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомЕкономіка, організація і управління підприємствами → 
« Попередня Наступна »
Демчук Ольга Миколаївна. Вплив людського фактора на ефективність діяльності підприємств сфери послуг. Дис. канд. екон. наук, 2004 - перейти до змісту підручника

1.3. Розвиток побутового обслуговування на федеральному, регіональному і муніципальному рівнях

Кардинальні зміни в сучасних соціально-економічних структурах, що відбуваються в останнє десятиліття в економіці Росії, істотно розширюють вплив сфери побутового обслуговування на економічне зростання як країни в цілому, так і регіону. За рейтинговими оцінками Міністерства економіки РФ, обсяг усіх платних послуг по Росії з 1998 по 2001 рік постійно збільшувався, і до кінця аналізованого періоду темп його зростання становив 258%, а на душу населення - 261%. У той же час обсяг побутових послуг також збільшувався, але темп його зростання незначно відстає від загального обсягу платних послуг і становить 206%, а на душу населення побутові послуги збільшилися на 208%. За тими ж оцінками серед семи федеральних округів обсяг платних послуг в Уральському федеральному окрузі в 2001 році склав 65895 млн. руб. - Це 8% від обсягу платних послуг з РФ (найвищий у Центрального ФО - 40,5%, найнижчий - у Далекосхідного ФО - 6%), хоча Уральський федеральний округ має найвищий індекс фізичного обсягу платних послуг (1,43) в порівнянні з 2000 роком (найнижчий у Сибірського ФО - 1,35). Це показує необхідність нарощування потенціалу послуг регіону в тих же темпах. Обсяг побутових послуг від загального обсягу всіх платних послуг по УрФО в 2001 році склав 10% і, порівняно з іншими федеральними округами, є одним з найнижчих (Центральний ФО - 13%, Сибірський ФО - 14,5%, Далекосхідний ФО - 8 , 6%, Північно-західний ФО - 10,3%, Південний ФО - 13,6%, Південний ФО - 18,5%), що говорить про необхідність розвитку побутових послуг в УрФО з метою підвищення його економічної стабільності (табл. 1.3 .1). Це ж підтверджують 4 місце УрФО, займане в РФ в 2001 році за обсягом платних послуг на душу населення, і 7 місце - за обсягом побутових послуг на душу населення (8. С. 698, 702). Динаміка обсягу побутових послуг свідчить про те, що рівень розвитку побутових послуг населення в окрузі найнижчий, отже, необхідно вдосконалювати діяльність підприємств побутового обслуговування в УрФО (табл. 1,3.2).

Більш докладно, по областях та обласним центрам, динаміка зростання показників обсягу всіх платних послуг та обсягу послуг на душу населення, у тому числі побутових, наведена у Додатку 1.

Особливо актуальна проблема впровадження на ринок малих підприємств сфери послуг у постіндустріальній економіці нашої країни. Ми вважаємо, що діяльність підприємств побутового обслуговування регіону буде стабілізуватися в процесі розвитку їх мережі за рахунок малого бізнесу, так як фізичні особи, які займаються підприємницькою діяльністю без

утворення юридичної особи, на сьогодні активно освоюють практично всі види побутових послуг.

Таблиця 1.3.1

Зміна обсягу платних послуг (у т.ч. побутових) по федеральних округах (ФО) Російської Федерації Область (автономний округ, республіка) Обсяг платних послуг

у фактично діючих цінах Індекс

фізичного

обсягу

платних

послуг Обсяг бітових послуг населенню у фактично діючих цінах Індекс

фізичного

обсягу

побутових

послуг 1998р.

Млн.

руб. 2000р.

Млн.

руб. 2001р.

Млн.

руб. 2001р. у% до попереднього року 1998р.

Млн.

руб. 2000р.

Млн.

руб. 2001р. млн.

руб. 2001р.

У% до попереднього року РФ 318478 604836 824206 136,3 53214 87865 109629 124,7 Уральський ФО 25555 45953 65895 143,4 3157 5359 6641 123, 9 Центральний ФО 127343 251543 334477 133 19040 35942 43776 121,8 Сибірський ФО 35781 64508 87309 135,3 6426 10041 12730 126,8 Далекосхідний ФО 21411 36364 49467 136 2754 3262 4248 130,2 Північно-Західний ФО 31586 58468 81430 139,3 4979 6665 8391 125, 9 Південний ФО 31246 63051 87055 138 5820 8909 11 884 133,4 Південний ФО 45556 84949 118573 139,6 11038 17688 21959 124,1

Складено автором на основі '. Російський статистичний щорічник. / М.: Держкомстат Росії. 2002. С.498-505.

Кількість малих підприємств по Уральському федеральному округу на 2001 рік склало 63,6 тис,, або 6,4% від усіх малих підприємств РФ, в тому числі по областях кількість малих підприємств зосереджено в такий спосіб; Свердловська область - 21, 6 тис., Челябінська область - 19,1 тис., Тюменська область - 12,5 тис., Ханти-Мансійський автономний округ - 4,9 тис., Курганська область - 2,9 тис., Ямало-Ненецький автономний округ - 2,6 тис. підприємств (9. С. 320). Як бачиться, число малих підприємств по

Челябінської області одне з найбільш високих і становить 30% від всіх малих підприємств УрФО.

Таблиця 1.3.2

Зміна обсягу платних послуг (у т.ч. побутових) на душу населення

по федеральних округах Індекс Індекс Обсяг фізичного Обсяг физичес Область (автономний

округ, республіка) платних послуг на душу населення обсягу

платних

послуг побутових послуг на душу населення кого обсягу побутових послуг 1998р. 2000р. 2001р. 2001р. 1998р. 2000р. 2001р. 2001р. руб. руб. руб. у% до попер. році руб. руб. руб. у% до попер. році РФ 2180 4172 S694 136,5 364606757 124,9 Уральський ФО 2020 3652 5254 143, 8249426530 124,4 Центральний ФО 3402 6792 9090 133, 8509971 1190 122,5 Сибірський ФО 1709 3111 4235 136, 1 307484617 127,5 Далекосхідний 2935 5101 7003 137, 3378458602 131,4 ФО ??Північно-Західний 2152 4044 5677 140, 4339461585 126,9 ФО 1491 2991 4025 134, 6 278 423 550 130 Південний ФО 1417 2660 3733 140, 3343554691 124,7 Складено автором на основі: Російський статистичний щорічник. / М.: Держкомстат Росії. 2002. С.498-505.

У 2002 році населенню РФ було надано платних послуг на 1074,4 млн. руб., Населенню УрФО - на 88500 млн. руб., Отже, частка УрФО в загальноукраїнському обсязі платних послуг населенню склала 8, 3%, що трохи вище, ніж в 1998-2001 роках. Необхідно відзначити, що Уральський федеральний округ за підсумками 2002 року увійшов до числа трьох федеральних округів (Північно-Західний і Приволзький), в яких відзначено зростання обсягу платних послуг населенню (120. С. 30). Обсяг платних послуг по областях і автономним округам УрФО в 2002 році у відсотках до попереднього року розподілився наступним чином: Курганська область - 103,7%, Свердловська - 97,6%, Тюменська - 106,0%, Челябінська - 102,8%, Ханти-

Мансійський АО - 101,9%, Ямало-Ненецький АО - 122,0%. Близько 2/3 витрат населення на платні послуги припадають на оплату комунальних послуг, послуг пасажирського транспорту, зв'язку та побутових послуг (120. С. 31).

Сучасна сфера побутового обслуговування повинна забезпечувати нагальні потреби основної маси населення як Росії в цілому, так і УрФО, а також задовольняти зростаючі вимоги окремих його груп до ступеня комфортності, до естетичних стандартам, гнучко реагуючи на потреби населення , особливо у зв'язку з підвищенням його життєвого рівня, випереджаючи дані зміни. На наш погляд, перспективним є розвиток високоякісних інформаційно-консалтингових послуг, медичних послуг, а також окремих видів побутового обслуговування, наприклад, будівництво та ремонт житла, ремонт побутової техніки та транспортних засобів, транспортні послуги, послуги перукарських салонів.

Для більш докладного аналізу побутового обслуговування населення Росії розглянемо структуру побутових послуг, а також обсяг побутових послуг на душу населення за видами наданих послуг у табл. 1.3.3. Дані Держкомстату Росії, а також наші спостереження та опитування показали, що структура побутових послуг по країні в цілому, по Уральському федеральному округу, в тому числі і по Челябінській області та Магнітогорськ, суттєво змінюється.

Таблиця 1.3.3

Структура та обсяг побутових послуг на душу населення по Російській Федерації Послуги Структура побутових послуг населенню (у% до підсумку) Обсяг побутових послуг на душу населення за видами, руб. 1998 1999 2000 2001 1998 1999 2000 2001 Всі послуги 100 100 100 100 364,2 479,6 606,1 757,4 Ремонт та індивідуальний пошив взуття 2,4 2,7 2,8 2,7 8,7 13,0 16 , 7 20,4 Ремонт і пошиття одягу, в'язання трикотажних виробів 11,8 11,1 10,4 9,9 42,9 53,1 63,0 74,9 Ремонт побутової радіоелектронної апаратури, побутових машин і приладів, ремонт та виготовлення металовиробів 6,9 7,4 7,8 7,5 25,2 35,6 47,1 56,5

Закінчення табл. 1.3,3

Структура побутових послуг Обсяг побутових послуг на Послуги населенню (у% до підсумку) душу населення за видами, руб. 1998 1999 2000 2001 1998 1999 2000 2001 Ремонт і технічне 17,5 19,9 20,4 20,0 63,6 95,3 123,8 151,6 обслуговування автомототранспортних засобів Ремонт та виготовлення 1,6 1,7 1,6 1,6 5,9 8,2 9,6 12,2 меблів Хімічна чистка 0,5 0,6 0,7 0,7 1,8 2,9 4,2 5,2 та фарбування Послуги пралень 1,6 1 , 3 1,3 1,3 5,9 6,5 8,1 9,7 Ремонт і будівництво 23,1 21,0 21,1 22,0 84,1 100,6 128,0 166,5 житла та будівель Послуги фотографій 2,7 2,8 2,8 3,0 9,9 13,2 17,2 22,5 Послуги лазень і душових з 1,4 1,6 1,7 4,8 6,7 9,6 12 , 7 Послуги перукарень 4,6 5,0 5,1 5,8 16,8 24,1 31,2 43,5 Послуги підприємств по 0,3 0,2 0,3 0,3 1,0 1Д 1,6 1,9 прокату Транспортно-10,8 10,5 9,8 9,4 39,4 50,5 59,1 71,1 експедиторські послуги Ритуальні послуги 5,4 6,0 5,9 6,2 19,7 28 , 7 36,0 47,2 Інші послуги 9,5 8,4 8,4 7,9 34,5 40,1 50,9 61,5 Джерело: Російський статистичний щорічник / М.

: Держкомстат Росії. 2002. С.503-504.

Отже, за останнє десятиліття все більш рішуче висувається на перший план ремонт знаходяться у населення електропобутових приладів і автомобілів внаслідок насичення побуту цими товарами. Зайнятість в пральнях та на підприємствах з хімічного чищення знижується. На розвиток пралень послуг не тільки в місті, але і в Росії великий вплив мають зміни в тканинах, що йдуть на виготовлення одягу і виробів. Підвищення частки штучних матеріалів при виготовленні одягу та інших речей скорочує потреби в послугах пралень. Водночас загострюється конкуренція з боку компаній, які збувають пральні машини. Згортання послуг з ремонту взуття відбувається значною мірою внаслідок того, що в останнє десятиліття в Росії спостерігається тенденція до продажу більш дешевого взуття, але зате збільшується кількість замовлень на індивідуальне пошиття взуття. Скорочення попиту на послуги підприємств з ремонту одягу в чому пояснюється тим, що серед населення протягом останніх десятиліть набула поширення одяг з дешевших матеріалів, яку воліють після зносу здавати в утиль, а не ремонтувати. Отже, чисельність робочої сили, зайнятої на підприємствах з ремонту взуття та одягу, також скорочується. Дані табл. 1.3.3 показують, що затребуваність послуг перукарських салонів по Росії в процентному відношенні до всієї структурі побутових послуг з 1998 по 2001 рік збільшилася на 1,2% (з 4,6% до 5,8%). За цей же період обсяг усіх побутових послуг на душу населення по Росії збільшився в два рази (з 364,2 руб. До 757,4 руб.), А обсяг послуг перукарень в 2,6 рази (з 16,8 руб. До 43 , 5 руб.), що показує найбільший попит на дану послугу як найбільш затребувану споживачем.

Галузева структура зайнятості в побутових послугах населенню має свої тенденції. Наприклад, ремонтні послуги (ремонт машин, електропобутових приладів тощо) слід віднести до галузей господарства, які вимагають значного числа кваліфікованих працівників. На відміну від ремонтних послуг, інші побутові послуги (вони включають перукарні, косметичні салони, фотоательє, пральні, майстерні з хімічного чищення і фарбуванню і т. д.) представляють собою галузі зі значно менш кваліфікованим складом працюючих. Побутові послуги на 3/4 складаються з малокваліфікованої або некваліфікованого персоналу. У зв'язку з цим вважаємо за необхідне розгляд ролі людського фактора для сфери послуг. Відносно великий загін напівкваліфікованих робітників - це головним чином оператори пралень і майстерень з фарбування та хімічного чищення речей і водії вантажівок і автофургонів, що належать підприємствам побутових послуг. Вважаємо, що необхідно підвищувати рівень кваліфікації, освіченості і розвивати комунікативні навички в першу чергу того персоналу, який працює з клієнтами - фотографів, офіціантів, перукарів.

 По областях УрФО надається можливим простежити зростання обсягу всіх платних послуг та окремо побутових послуг, а також індекс обсягу платних послуг за 2001 рік у відсотках до попереднього року по табл. 1.3.4. 

 Таблиця 1.3.4 

 Зміна обсягу платних послуг (у т.ч. побутових) по УрФО Область 

 (Автономний 

 округ) Обсяг платних послуг у фактично діючих цінах Індекс обсягу платних послуг Місто Обсяг платних послуг на 

 душу населення Обсяг побутових послуг душу населення 1998р. 

 млн. 

 руб. 2001р. 

 млн. 

 руб. 2001р. у% до 

 попереднього 

 році 1999р. руб. 2000р. руб. 1999р. руб. 2000р. руб. Челябінська 5718 14411 131 Челябінськ 3843 5175 439,0 724,0 Свердловська 8678 25856 153 Єкатеринбург 2764 4942 290,9 439,7 Курганська 1168 2627 128,4 Курган 2908 3828 756,8 911,2 Тюменська 9991 23001 143,8 Тюмень 4522 6114 411 526 Ямало-Ненецький 2078 4069 142,2 Салехард 6812 9123 848 978 Ханти-Мансійський 5272 11989 143,4 Ханти-Мансійськ 5590 8065 789 1086 Складено автором на основі: економічні показники по Уральському федеральному округу (Регіони Росії: Стат. СБ в 2-х т. Т.1. М.: Держкомстат Росії, 2002. С. 407-446); Російський статистичний щорічник. / М.: Держкомстат Росії. 2002. С. 499. 

 За 2000 рік населенню Челябінської області надано платних послуг на суму - 11 002 млн. руб., Свердловської області - 16909 млн. руб., Курганської області - 2046 млн. руб., Тюменської області - 15996 млн. руб., Ямало-Ненецькому АТ - 2861 млн. руб., Ханти-Мансійському АО - 8363 млн. руб .. Частка платних послуг Челябінської області в РФ в 2001 році склала 1,8%, найбільша частка платних послуг - у Свердловській області - 3,1%, найменша - у Курганській області - 0,3%. Отже, частка платних послуг Челябінської області в РФ з усіх областей УрФО представляє середній показник по Росії. Як бачиться, індекс обсягу платних послуг в 2001 році у всіх областях Уральського федерального округу став вище. При цьому фізичний обсяг платних послуг населенню, в порівнянні з періодом 2000 р., виріс в Челябінській області на 31%, Свердловської - 53%, Курганській - 28,4%, Тюменської - 43,8% областях; в Ханти-Мансійському АО - на 43,4%, в Ямало-Ненецькому АТ на 42,2%. Челябінська область серед інших областей округу за сукупним рейтингом посідає середнє місце. Частка побутових послуг у загальному обсязі платних послуг за 2000 рік в обласних центрах постає в наступному співвідношенні на душу населення: Челябінськ - 14%, Єкатеринбург - 8,9%, Курган - 23,8%, Тюмень - 8,6%, Салехард - 10,7%, Ханти-Мансійськ - 13,5%, що також підтверджує, що по Челябінській області отримано результати, що відобразили загальноросійську дійсність. 

 Цікавим, на наш погляд, видається динаміка валового регіонального продукту по співвідношенню виробництва товарів до виробництва послуг (табл. 1.3.5): виробництво послуг у ВРП в 1998 році склало 43,5%, в 1999 р. - 34,7%, в 2000 року - 33,8, в 2001 році - 38,2%. В результаті простежується, що протягом 1999-2000 років спостерігається зниження частки виробництва послуг у ВРП, що йде на противагу тенденціям економічного розвитку розвинених країн; в 2001 році ситуація починає стабілізуватися, хочеться сподіватися, що надалі частка виробництва послуг переважатиме над часткою виробництва товарів. 

 Таблиця 1.3.5 

 Формування валового регіонального продукту по Челябінській області Виробництво товарів Виробництво послуг 1998 млн. руб 1999 млн. руб 2000 млн. руб 2001 млн. руб 1998 млн. руб 1999 млн. руб 2000 2001 млн. руб млн.руб 25217,9 51689 79848,6 87527,7 19394,1 27428,6 40712,4 54125,1 Складено автором на основі: Челябінській області - 70: стат. СБ / Челябоблкомстат. Челябінськ, 2004. С. 261. 

 Обсяг всіх платних послуг на душу населення по Челябінській області з 1998 по 2001 рік виріс в 2,54 рази (з 1554 руб. До 3953 руб.); Обсяг усіх побутових послуг на душу населення - в 2,38 рази (з 219 руб. до 523 руб.). Обсяг всіх платних послуг на душу населення по Челябінській області з 2001 по 2002 рік виріс в 1,31 рази (з 3953 руб. До 5196 руб.); Обсяг усіх побутових послуг на душу населення - в 1,03 рази (з 523 руб. до 537 руб.) (12. С. 424), 

 Економічні показники за обсягом платних послуг та побутових послуг, у тому числі на душу населення, по найбільших містах Челябінській області представлені в таблицях 1.3.6 та 1.3.7. 

 Класифікація побутових послуг 

  Таблиця 1.3.6 Обсяг платних послуг у фактично Обсяг платних послуг Місто діючих цінах на душу населення 1998 1999 2000 2001р. 1998р. 1999р. 2000р. 2001р. млн.руб млн.руб млн.руб млн.руб руб. руб. руб. руб. Челябінськ 2885 4270,9 5737,7 7448,2 2598 3834 5175 6729 Магніто - 783,3 1131,4 1878,6 - І 828 2640 4387 Гірськ Міас - 291,6 382,2 579,8 - 1616 2129 3257 Златоуст - 458,3 530,7 652,7 - 2290 2671 3310 Копейск - 240,8 300,6 337,6 - 1713 2150 2432 

 Зміна обсягу платних послуг по містах Челябінській області 

 Складено автором на основі: Соціально-економічна характеристика міст (Регіони Росії: Стат. СБ в 2-х т. Т.1. М.: Держкомстат Росії, 2002. С. 439-446). Таблиця 1.3.7 Обсяг побутових послуг населенню в Обсяг побутових послуг на душу діючих цінах населення Місто 1998р. 1999р. 2000р. 2001р. 1998р. 1999р. 2000р. 2001р. млн.руб млн.руб млн.руб млн.руб руб. руб. руб. руб. Челябінськ 332,2 487,6 802,9 855,5 298,6 439,0 724,0 773,0 Магніто - 93,8 180,5 274,57 - 219 421 641 Гірськ Міас - 39,5 49,9 73,1 - 219 278 411 Златоуст - 92,1 98,2 89,7 - 460 294 455 Копейск - 62,2 77,0 69,2 - 442 551 499 

 Зміна обсягу побутових послуг по містах Челябінській області 

 Складено автором на основі: Соціально-економічна характеристика міст (Регіони Росії: Стат. СБ в 2-х т. ТЛ. М.: Держкомстат Росії, 2002. С. 439-446). 

 Дані таблиці показують, що обсяг всіх платних послуг населенню Челябінська склав в 2001 році 129,8% до 2000 року, Магнітогорська - 166%, а обсяг побутових послуг населенню в 2001 році по Челябінську - 106,5% до 2000 року, по Магнітогорськ - 152%.

 По інших містах Челябінській області аналогічне зіставлення значно менше, а в Копейске обсяг побутових послуг на душу населення навіть зменшився на 9,5%, 

 За 2000 рік населенню Магнітогорська було надано платних послуг на суму 1252,7 млн. руб., Що у фізичній масі на 15,7% вище рівня 1999 року. На частку платних послуг населенню, наданих підприємствами довелося 77.5

 % (72,8% - в 1999 р.), фізичними особами - 22,5% (27,2%). Основний обсяг у загальній сумі платних послуг займали: послуги пасажирського транспорту (20,4%), побутові послуги (13,7%), послуги зв'язку (10,3%), житлово-комунальні послуги (11,9%), медичні послуги (11,5%) (7. С. 56). Обсяг реалізації послуг побутового характеру у 2000 році склав 180,5 млн. руб., Що в товарній масі на 50,5% вище рівня попереднього року. На частку побутових послуг населенню, наданих фізичними особами, довелося 62.6

 % (63,5% - в 1999 р.), решта послуги були надані організаціями (там же. С. 57). 

 За 2001 рік населенню Магнітогорська було надано платних послуг на суму 1878,6 млн. руб., Що в порівнянних цінах на 50% вище рівня 2000 року. На частку платних послуг населенню, наданих підприємствами, довелося 69,9%, малими підприємствами - 4,1%, фізичними особами, - 9,1%. Основний обсяг у загальній сумі платних послуг займали: послуги пасажирського транспорту (23,7%), побутові послуги (14,2), послуги зв'язку (9,1%), житлово-комунальні послуги (26%), медичні послуги (8, 6%). Обсяг реалізації послуг побутового характеру склав 266,7 млн. руб., Що в порівнянних цінах вище від рівня 2000 року на 47,7%. На частку побутових послуг населенню, наданих підприємствами, довелося - 21,7%, фізичними особами - 67,2%, малими підприємствами - 7,3% (7. С. 55-56). 

 За 2002 рік населенню Магнітогорська було надано платних послуг на суму 2488, 7 млн. руб. (57. С. 7), що у фізичній масі на 8,5% більше рівня 2001 року, причому на частку платних послуг, наданих підприємствами, доводилося 81,1% (у 2001 р. - 84,6%), на частку фізичних осіб - 18,9% (15,4%). Обсяг реалізації послуг побутового характеру в 2002 році склався в сумі 271 млн. руб., Що в товарній масі на 15,6% вище рівня попереднього року. На частку фізичних осіб припадало 59,1% (57,1% - в 2001 р.) побутових послуг, решта послуги були надані організаціями (там же. С. 29). 

 У 2003 році населенню Магнітогорська було надано платних послуг на суму 2945,5 млн. руб., Що у фізичній масі на 1,9% більше рівня 2002 року (57. С. 30). У 2003 році на частку платних послуг, наданих підприємствами, доводилося 82,7% (у 2001 р. - 81,1%), на частку фізичних осіб - 17,3% (18,9%). Обсяг реалізації послуг побутового характеру в 2003 році склався в сумі 236,6 млн. руб., Що в товарній масі на 17,7% нижче рівня попереднього року. На частку фізичних осіб припадало 59,3% (59,1% - в 2001 р.) побутових послуг, решта послуги були надані організаціями (там же. С. 31). Отже, можна зробити висновок, що в з 1998 р. по 2001 р. сфера обслуговування Магнітогорська мала постійну тенденцію до збільшення, причому побутові послуги виявилися одними з найбільш затребуваних. 

 Розглянемо розвиток підприємств побутового обслуговування міста Магнітогорська в період з 1994 по 2003 рік. За даними управління торгівлі, послуг та постачання адміністрації міста на 01.01.2004 року мережа підприємств служби побуту в Магнітогорську становить 387 об'єкта, які знаходяться у віданні 76 юридичних осіб та 832 приватних підприємців. В основному це приватні підприємства (98,8%). У муніципальній власності залишилося два підприємства - МУП «Завод Ремпобуттехніка» і міське довідкове бюро (57. С. 32). Відомості про наявність підприємств побутового обслуговування в Магнітогорську станом на 01.01.2004 року в розрізі галузевої структури представлені в Додатку 2. Зміни в окремих показниках наочно видно на рис. 1.3.1 і рис. 1.3.2. 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

 Рис. 1.3.1. Динаміка розвитку підприємств побутового обслуговування Магнітогорська, кількість підприємств 

 Рис. 1.3.2. Динаміка розвитку перукарських салонів Магнітогорська, 

 кількість салонів 

 Рис. 1.3.1 і рис. 1.3.2 складені автором на основі даних: Джерело: Споживчий ринок Магнітки: сьогодні і завтра. / Автор-упорядник Корабелів П.М. Магнітогорськ: Адміністрація, Управління з торгівлі і послуг, 2001. Підсумки соціально-економічного розвитку м. Магнітогорська 2003 Комплексний річний звіт. Магнітогорськ: Управління економіки. Відділ муніципальної статистики, 2004. 

 Як видно з представлених даних, протягом останніх років послуги мали постійну тенденцію до збільшення не тільки загальної кількості підприємств побутового обслуговування, а й перукарських салонів, які стабільно розвивалися. Як позитивний факт можна відзначити, що за останні сім років в Магнітогорську припинився спад кількості підприємств служби побуту. Починаючи з 1997 року, спостерігається постійне їх зростання, і в 2003 році він склав 205,8% до рівня 1997 року. Майже в три рази, в порівнянні з 1991 роком (при «МІСЬКПОБУТКОМБІНАТ» в Магнітогорську працювали 42 перукарень), збільшилася кількість перукарських салонів, в 2003 році їх кількість склала 112, що на 143,5% більше, ніж у 1997 році. Ця послуга виявилася одна з найбільш затребуваних. Питома вага підприємств, що надають перукарські послуги, в загальній кількості підприємств служби побуту становить 29%. Розвитку цієї служби сприяла сприятлива обстановка в місті, були встановлені більш низькі ставки орендної плати для служби побуту, ніж для інших комерційних структур, налагоджена система переведення житлових приміщень у нежитлові. В основному перукарські відкривалися за цим принципом. До того ж у цій сфері спостерігався найбільший приплив інвестицій з-за невеликого терміну окупності засобів. Отже, з переходом України до ринкової економіки, сфера послуг починає займати домінуюче положення. На даному етапі розвитку бізнесу в Магнітогорську особливе становище займають перукарські салони. 

 Розвиток сучасного підприємництва у сфері перукарських послуг в нашій країні лише умовно можна вважати відродженням. Якщо на Заході весь цей час йшов процес природного розвитку і впровадження нових технологій, то в нашій країні державна монополія у сфері побутових послуг породила перукарні з так званим ненав'язливим сервісом, про що свідчить нижческазане. Невелике число людей, які раніше працювали в перукарнях, змогли знайти своє місце в нових умовах, часто як наймані робітники. Більшість сучасних підприємців перукарського бізнесу, не маючи належної освіти, стали займатися ним в силу певних життєвих обставин. Можливо, саме з цієї причини сучасні перукарські салони так гостро потребують комплексного підходу до управління взагалі і управління персоналом зокрема. Саме діяльність даних підприємств залежна від впливу людського фактора. Кадрових агентств, що спеціалізуються на перукарні тематиці, методичних та освітніх центрів дуже мало. Профільні навчальні заклади - це найчастіше училища, рідше - технікуми. Їх можливості непорівнянні з реальними запитами сучасної дійсності, яка вимагає не тільки якісного надання послуг, а й високої культури обслуговування. Тому керівники перукарських салонів змушені самі вирішувати всі ці проблеми, постійно вчитися і накопичувати інформаційний матеріал. 

 Отже, зміни, що відбуваються в останнє десятиліття в Російській Федерації, сприяють розвитку сфери побутових послуг. Хоча обсяг побутових послуг від загального обсягу всіх платних послуг по Уральському федеральному округу в 2001 році, в порівнянні з іншими федеральними округами, є одним з найнижчих, що показує на необхідність вдосконалення діяльності підприємств побутового обслуговування. Частка побутових послуг у загальному обсязі платних послуг на душу населення за 2001 рік у Челябінську, в порівнянні з іншими обласними центрами УрФО, представляє середній показник. Обсяг побутових послуг у розрахунку на одного жителя в процентному відношенні до всіх платних послуг по Магнітогорськ зростає з кожним роком, а також у порівнянні з іншими містами області має середній відсоток відношення обсягу побутових послуг до всіх наданих платних послугах. Причому відбувається різке зростання підприємств, що надають перукарські послуги, отже, серед них виникла висока конкуренція, причому діяльність саме цих підприємств залежить від впливу людського фактора, тому в даній роботі розглядається побутове обслуговування населення на прикладі перукарських салонів. 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "1.3. Розвиток побутового обслуговування на федеральному, регіональному і муніципальному рівнях"
 1.  ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ОБ'ЄКТ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
    розвинена інфраструктура житлово-комунального господарства, поряд з розвиненими комунікаціями зв'язку і транспортними магістралями сприяє отриманню регіоном позитивного інвестиційного іміджу. Багато сучасних дослідників, що займаються вирішенням проблем житлово-комунального господарства, включають до складу життєзабезпечення газопостачання, постачання електроенергією та комунальні послуги, до
 2.  2.1. Оренда й структурі неподаткових доходів: тенденції та проблеми
    розвиток бюджетного федералізму в Росії загострює проблему підвищення дохідності бюджетів суб'єктів федерацій та муніципалітетів. Крім того, виникає специфіка, пов'язана з диференційованим підходом до трансфертів. Так, за даними рахункової палати РФ за трирічний період, що передує 2000р., Окремі суб'єкти РФ отримали менше 25% належних їм сум з федерального бюджету, а інші - більш
 3.  3.4. Матеріальні основи організаційної культури споживчої кооперації
    розвитку суспільства та його суб'єктів. В системі матеріальних цінностей від природи існує об'єктивна суперечність між потребами суспільства та можливостями їх задоволення, між зростаючим попитом на матеріальні цінності та обмеженістю економічних ресурсів. Говорячи інакше, матеріальні цінності проявляють себе тільки під,. ^ Взаємодії суб'єктів з економічними реальностями, тобто
 4.  Мета дисертаційного дослідження
    розвитку сфери послуг на різних рівнях (федеральному, регіональному і муніципальному); - розкрити економічний зміст «людського фактора»; - виявити умови формування людського фактора в сфері послуг; - оцінити вплив людського фактора на ефективність діяльності підприємств сфери обслуговування; - показати роль підприємця в складі сукупного працівника
 5.  Наукова новизна
    розвиненим, консерватизм галузевої структури російської сфери послуг і недостатня забезпеченість в професійних кадрах; - уточнено понятійний апарат, що характеризує сферу послуг - запропоновані авторські визначення категорій «послуга» і «побутова послуга», які визначають корисний ефект для споживача послуг у збільшенні вільного часу, а також уточнені класифікації послуг і побутових
 6.  Апробації та впровадження результатів дослідження.
    розвитку »(Єкатеринбург, 2003 р.); на III Всеросійської науково-практичної конференції« Актуальні проблеми реструктуризації російських підприємств »(Пенза, 2003 р.); на VII Міжнародній науково-методичної конференції« Університетська освіта »(Пенза, 2003 р.) ; на Міжнародній науково-практичній конференції «Регіональний споживчий ринок: проблеми та перспективи розвитку» (Кіров,
 7.  1.2. Природа послуги у сфері побутового обслуговування
    розвитком сфери послуг будуть з'являтися нові класифікації для того, щоб вчені-економісти могли б прогнозувати обсяги реалізації тих чи інших послуг населенню, вивчати попит населення на послуги, а також розробляти нові види послуг з урахуванням нових соціально-економічних умов у Росії. В умовах становлення в Росії ринкового механізму господарювання, розвитку підприємницької
 8.  Висновки на чолі I
    розвитку - відбувається збільшення виробництва послуг і підвищується зайнятість у сфері послуг; на рубежі століть частка послуг у ВВП розвинених країн наблизилася до 70%, в той час як в Росії - близько 50%, що передбачає в майбутньому провідну роль в економіці Росії саме за сферою послуг. Уточнення економічної категорія «сфера послуг» показує, що це система галузей, продукція яких виступає в
 9.  ВИСНОВОК
    розвинених країнах світу питома вага сфери послуг у валовому внутрішньому продукті на рубежі століть склав більше 70%. У Росії, за статистичними даними, цей показник становить близько 50%. Отже, наша країна відстає за даним показником від західних країн і США. Хоча динаміка зростання обсягу послуг в Росії в умовах перехідного періоду досить велика - у виробництві ВВП частка послуг в
 10.  КОНЦЕПЦІЯ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ
    розвитку науки і впровадження досягнень науково-технічного прогресу в регіоні); інституційного (ступінь розвитку провідних інститутів ринкової економіки); інфраструктурного (економіко-географічне положення регіону і його інфраструктурна забезпеченість); фінансового (обсяг податкової бази і прибутковість підприємств регіону); споживчого (сукупна купівельна спроможність населення