Головна
ГоловнаЕкономічна географія → 
Регіональна економіка
РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
В.І. Борисевич, П.С. Гейзлер, B.C. Фатєєв Економіка регіону: Учеб. посібник. - Мн.: БГЕУ. -432 С. 2002

У навчальному посібнику викладено теоретичні, методологічні та орга ¬ ганізаційні основи класифікації регіонів, моделей розвитку міст і малих поселень, районного планування, регіональної економічної полі ¬ тики, формування та використання ресурсного потенціалу, фінансового механізму, діагностики та аналізу, прогнозування і планування, питан ¬ си діяльності народногосподарських комплексів, підприємництва та домашніх господарств і ряд інших проблем стосовно до регіонів Респуб ¬ лики Білорусь. Як приклад розглянуто соціально-економічні аспекти розвитку м Мінська.

Для студентів вузів, що навчаються за економічними спеціальностями, а також слухачів інших форм навчання.