Головна
Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та і моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомЕкономіка міського та сільського господарства
ЗМІСТ:
Назаренко Н. Т., Горланов С. А.. Сільськогосподарські ринки: Короткий курс лекцій. - Воронеж: ВДАУ. - 54 с., 2003

Навчальний посібник підготовлено відповідно до освітнього стандарту за фахом 060800 «Економіка і управління на підприємстві АПК» для викладачів, аспірантів і студентів вищих і середніх навчальних закладів, викладачів і слухачів шкіл бізнесу, коледжів, фермерів, працівників підприємств агропромислового комплексу. Являє собою системний виклад основних проблем формування та функціонування ринків в аграрній сфері.

Тема 1. Формування сільськогосподарських ринків
1.1. Суб'єкти сільськогосподарських ринків
1.2. Оптовий продовольчий ринок
1.4. Регіональні ринки і проблеми їх становлення
Тема 2. Державне регулювання сільськогосподарських ринків
2.1. Необхідність регулювання сільськогосподарських ринків
2.3. Застава сільськогосподарських продукції, сировини і продовольства
2.5. Ринкові і гарантовані ціни. Цільові ціни
2.7. Державне регулювання страхування в сфері агропромислового виробництва
Тема 3. Ринок матеріально-технічних ресурсів в АПК
3.1. Ринок матеріально-технічних ресурсів і ринок майна
3.2. Легальний і тіньовий ринок матеріально-технічних ресурсів (МТР)
3.4. Використання лізингу машинобудівної продукції в агропромисловому комплексі
Тема 4. Ринок інвестицій в АПК
4. 1. Учасники ринку інвестицій
Тема 5. Ринок землі в сільському господарстві
5. 1. Види угод, учасники та масштаб ринку землі в сільському господарстві
5. 3. Ринкова та нормативна ціна землі
5.4. Причини утворення земельної ренти
Економіка міського і сільського господарства:
  1. Коробко В. І.. Економіка міського господарства: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. - 2-е вид., Стер. - М.: Видавничий центр «Академія». - 160 с. - 2008 рік
  2. Моїсеєв А. В., Петросян К. Ц.. Основи економіки найважливіших галузей народного господарства СРСР: Кн. для вчителя / За ред. А. В. Мойсеєва. - М.: Просвещение. - 192 - 1984 год