Головна
Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомЕкономіка, організація і управління підприємствами → 
« Попередня Наступна »
С.А. Жидков. Організація комерційної діяльності підприємств: учебнометодіческій комплекс. Мічурінськ: Іздво МичГАУ, 2008. 105с., 2008 - перейти до змісту підручника

ТЕМА «Бізнеспланування»Запитання семінарського заняття:
Оперативний бізнесплан.
Система державного регулювання ринкового господарства і стимулювання розвитку бізнесу.
Запитання і завдання для контролю:
Розкрийте зміст окремих частин бизнесплана, і з якою метою він складається в торгівлі?
Який етап складання бизнесплана є найважливішим?
Чому лише деякі коммерсантыпредприниматели складають бізнесплан?
Література: основна (4,5) додаткова (3,14,30)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ТЕМА« Бізнеспланування »"
 1. 2. ПЕРЕЛІК ТЕМ І ЛІТЕРАТУРА КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
  тема і управління нею: методологія, процес, структура, техніка технологія управління. ТЕМА 3. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Інформація як предмет комерційного розповсюдження. Інформаційне забезпечення управління комерційною діяльністю підприємства, автоматизація торгівлі. Технологія та індустрія поширення комерційної інформації. Роль передових технологій і
 2. 1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ПО ВИКОНАННЮ І ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ ОЙ РОБОТИ
  тема контрольної роботи, її актуальність, або з наукової точки зору (ступінь вивченості проблеми, різні теорії, дискусії тощо), або з сучасних позицій . Позначається коло складових її проблем, визначаються цілі, завдання роботи, дається короткий огляд, і аналізуються вивчені джерела та література. У висновку підводяться підсумки роботи, формулюються висновки, до яких автор прийшов у
 3. 5. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ
  тематиці курсових робіт з організації комерційної діяльності. Не допускається написання двох і більше курсових робіт по одній темі дослідження. 42
 4. 3. КОРОТКИЙ ЗМІСТ ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ КУРСОВОЇ РОБОТИ
  тема роботи «Планування та організація збуту продукції» тут більше уваги приділяється каналах реалізації продукції (їх детальному аналізу і факторів, що робить найбільший вплив на збут) і комерційних взаємин із споживачами. Наприкінці кожного підрозділу необхідно сформулювати основні проблеми та недоліки, які можна і слід усунути за допомогою комерційних
 5. ТЕМА «ОРГАНІЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ»
  Запитання семінарського заняття: Сутність і поняття страхування. Державне регулювання страхування. Страхування підприємницьких ризиків, комерційних ризиків. Принципи і організація страхування експортних ризиків. Страхування банківських ризиків. Порядок укладення та припинення договору страхування. Страховий маркетинг. Запитання і завдання для контролю: У чому полягає сутність
 6. ТЕМА «АНАЛІЗ І СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА»
  Запитання семінарського заняття: Елементи аналізу комерційної діяльності підприємства на галузевому ринку . Властивості і методи аналізу. Зміст, форми і методи стратегічного планування комерційної діяльності. Запитання і завдання для контролю: Розгляньте зміст аналізу комерційної діяльності як загальнонаукового методу. Розкрийте зміст, форми і методи стратегічного планування
 7. ТЕМА «ОРГАНІЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ»
  Запитання семінарського заняття: Завдання і цілі банку. Ринок банківських послуг. Структура банку і місце в ній маркетингу та реклама. Види безготівкових розрахунків і касові операції комерційного банку. Порядок кредитування юридичних і фізичних осіб. Управління активами банку. Роль маркетингу в обслуговуванні комерційної діяльності банку. Стратегія банківського маркетингу. Запитання і завдання для
 8. ТЕМА «ФОРМУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ лізингового ринку РФ»
  Запитання семінарського заняття: Основні поняття, суб'єкти та об'єкти лізингу. Правове регулювання лізингу в РФ. Лізингові компанії та організаційні форми лізингу в РФ. Види лізингу. Етапи укладення лізингових угод, лізинговий договір. Лізингові операції в комерційних банках. Запитання і завдання для контролю: Розкрийте основні поняття лізингу, як форми реалізації (збуту) продукції. У чому
 9. ТЕМА «ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ»
  Запитання семінарського заняття: Сутність, основні елементи та функції інфраструктури ринку. Коротка характеристика окремих елементів інфраструктури ринку: біржі, банки, брокерські фірми, страхові, консалтингові, аудиторні компанії. Суть комерційної роботи. Роль і завдання розвитку комерційної діяльності. Комерційні ризики і способи їх зменшення. Класифікація ринкових
 10. ТЕМА «ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНІСТЮ НА товарних бірж, ТОРГОВИХ БУДИНКАХ, виставки, ярмарки, аукціони та торги».
  Запитання семінарського заняття: Організаційна структура та функції. Техніка та технологія організації та управління комерційною діяльністю. Запитання і завдання для контролю: 1. Розгляньте особливості торговопосредніческіх операцій дистриб'юторів і дилерів. У чому полягає сутність комісійної та консигнаційної форм продажів товарів? Яка суть посередницьких послуг, які виконуються агентом по