Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарством → 
Теорія економіки
ТЕОРІЯ ЕКОНОМІКИ
Данилова Ірина Валентинівна, Моцаренко Наталія Василівна. Загальна економічна теорія: Навчальний посібник. - Челябінськ: Видавництво ЮУрГУ. - 44 стр. 2013

Пропонований курс "Загальної економічної теорії" є початковою сходинкою в економічній підготовці випускників вищої школи. Він призначений для студентів усіх спеціальностей і націлений на оволодіння основами економічного аналізу, формування сучасного економічного мислення. Курс побудований з урахуванням світової економічної думки. Особлива увага приділяється вивченню структури та механізму функціонування ринкового господарства на мікро-і макрорівнях, аналізу економічної ролі держави в змішаній економіці, цілей та інструментів економічної політики. Завершується курс вивченням проблем розвитку світового господарства, впливу міжнародних економічних відносин на стан і тенденції розвитку національної економіки.

В.К.Бурлачков ГРОШОВА ТЕОРІЯ і динамічна економіка 2003

Підбито основні підсумки розвитку грошової теорії з моменту її становлення до початку XXI століття. Розкрито сучасний стан теорії грошей і особливості кредІггно-грошової політики. Проаналізовано детермінанти грошового попиту, механізм грошової пропозиції, формування процентних ставок і валютного курсу. Вивчено взаємозв'язок грошей з процесами, відбува-дящими в реальному секторі економіки. Особливу увагу приділено перегляду положень теорії грошей в світлі досвіду російської економіки 1990-х років.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, осіб, що вивчають сучасні економічні проблеми.

Євген Паршаков Економічний розвиток суспільства / Концепція кооперативного соціалізму. Історичне дослідження. - Запоріжжя: Дике Поле,. - 264 с. 1997
У цій роботі автор ставив перед собою досить обмежену мету: дослідити історичний розвиток продуктивних сил суспільства і суспільно-виробничих відносин в їх діалектичній єдності та взаємодії. Викладені ідеї та концепції, в тому числі про роль науково-технічної революції і про вищій фазі людського суспільства, багато в чому значно відхиляються від загальноприйнятих у марксистській літературі поглядів, але не спростовують марксистсько-ленінське вчення, а творчо розвивають його. При цьому автор прагнув не повторити в дослідженні ті загальновідомі істини, які вже достатньо детально висвітлені в суспільному літературі. Книга рекомендується економістам, соціологам, політологам, представникам інших гуманітарних дисциплін, а також широкому колу зацікавлених читачів.
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха