ГоловнаЗовнішньоекономічна діяльність → 
Зовнішньоекономічна діяльність
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Б. М. Смітієнка, В. К. Поспєлов, С. В. Карпова та ін Зовнішньоекономічна діяльність: навч. для студ. середовищ. проф. навч. закладів. - 5-е вид., Испр. - М.: Видавничий центр «Академія»,. - 304 с. 2008

Розкрито основні тенденції розвитку сучасної міжнародної економіки та бізнесу на початку XXI в. Розглядаються сутність зовнішньоекономічної діяльності, основні форми міжнародних економічних відносин і їх взаємозв'язок, валютно-фінансові проблеми міжнародної економіки. Аналізуються питання розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства та міжнародного маркетингу. У 5-е видання включені дані, що відображають діяльність міжнародних економічних і валютно-фінансових організацій в 2007 р.

Дралін А. І. Зовнішньоекономічна діяльність: навчальний посібник / А. І. Дралін, С. Г. Міхньова. - Вид. 2-е, перераб. і доп. - Пенза: Інформаційно-видавничий центр ПГУ, 2006. - 127 с. 2006

У навчальному посібнику наведено матеріали для вивчення дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність», які включають короткий зміст лекцій, плани семінарських занять, теми курсових робіт і рекомендації до їх виконання, тести, екзаменаційні питання. Матеріали викладені в компактній формі з використанням логічних таблиць, схем, малюнків.
Посібник підготовлено на кафедрі «Економічна теорія і світова економіка» Пензенського державного університету. Рекомендується для студентів, які вивчають світову економіку, міжнародні економічні відносини, зовнішньоекономічну діяльність; на допомогу викладачам, аспірантам і фахівцям з зовнішньоекономічних зв'язків.

Левицький К. В. Вільні економічні зони та інструмент стимулювання економічної активності (на прикладі Калінінградської області) / Дисертація 2005
Метою дослідження дисертації є виявлення основних тенденцій розвитку вільних економічних зон, насамперед анклавно-ексклавного типу, ролі ВЕЗ у стимулюванні економічної активності і на цій основі розробка рекомендацій щодо забезпечення ефективного економічного розвитку Калінінградської області в умовах розширення Європейського Союзу на схід, в тому числі щодо подальшого вдосконалення механізму вільної (особливої) економічної зони в регіоні, а також оцінка можливої ??ролі регіону в майбутньому.
Шоідарвозова М. С. Вільні економічні зони як форма залучення іноземних інвестицій в економіку Республіки Таджикистан 2005
Основна мета дисертаційної роботи полягає в розробці наукових основ формування і розвитку ВЕЗ як інструменту для залучення іноземних інвестицій в деякі території, а також прогнозу перспектив розвитку СЕЗ в Республіці Таджикистан в процесі переходу до ринкової економіки, і підготовці практичних рекомендацій, що дозволяють в повною мірою реалізувати можливості СЕЗ.
Р. Б. Ноздревой, Б. І. Синецкий, В. В. Кормишев, С. П. Мясоєдов, Т. Н. Полянова Модульна програма для менеджерів. Модуль 10. Організація і управління зовнішньоекономічною діяльністю 1999
Модуль 'Організація і управління зовнішньоекономічною діяльністю' входить до складу 17 - модульної програми 'Управління розвитком організації', вперше розробленої та виданої в Росії. Модуль охоплює весь широкий спектр питань, які необходіморешать керівникам компаній, які працюють за межами своїх національних кордонів: починаючи з вибору сегмента світового ринку, включаючи методи кросскультурний комунікації і закінчуючи юридичною технікою підготовки контракту. Посібник може бути іспользованокак досвідченими практиками, так і новачками на поле зовнішньоекономічної діяльності. Модульна програма орієнтована на менеджерів вищої і середньої рівнів управління, керівників служб з управління персоналом, організаторів внутрішньофірмового навчання, консультантів, а також викладачів, слухачів навчальних закладів додаткової професійної освіти і шкіл бізнесу, студентів економічних вузів.
Л.Є. Стровский, С.К. Казанцев, Е.А. Паршина та ін Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Підручник для вузів.; Під ред. проф. Л.Є. Сгровского. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ. - 823 с. 1999

Безпосередню участь у зовнішньоекономічній діяльності беруть сьогодні десятки тисяч підприємств і сотні тисяч підприємців і державних службовців, для яких дуже важливо знати закони зовнішнього ринку. Призначення підручника - допомогти у підготовці кваліфікованих фахівців у зовнішньоекономічній діяльності підприємства.

У підручнику розглянуті питання експортно-імпортної діяльності: вивчення світового ринку, вибір партнера, аналіз діяльності фірм, форми реалізації товару і післяпродажного обслуговування, зовнішньоторговельний контракт, міжнародна промислова кооперація, ділове спілкування.

У друге видання (1-е - ЮНИТИ, 1996) включені нові розділи, присвячені обліку, страхуванню, митного регулювання, лізингу в зовнішньоекономічній діяльності.

Для студентів і викладачів вузів, слухачів системи перепідготовки, а також для менеджерів, фахівців зовнішньоекономічних і маркетингових служб підприємств.

енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха