Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи і та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхове справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірничої промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування і природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомЕкономіка, організація і управління підприємствами → 
« Попередня Наступна »
Л. Н. Чечевіцина, І. Н. Чуєв. Економіка фірми: Навчальний посібник для студентів вузів / - Ростов н / Д: Фенікс,. - 400 с. - (Вища освіта), 2006 - перейти до змісту підручника

Питання 8.5. Основні показники собівартості товарної продукції,

В умовах перехідного періоду практично всі господарюючі суб'єкти поряд з порівнянної товарної продукцією виробляють незрівняну товарну продукцію, так як оновлення товарного асортименту є одним з основних конкурентних переваг за умови попиту на продукцію, роботу, послугу.

До порівнянної товарної продукції відносяться всі види продукції серійного і масового виробництва, вироблені

235

в попередньому періоді (базисному) і плановані на майбутній період.

До непорівнянної товарної продукції відносять всі види одиничного виробництва, а також серійного і масового виробництва, які вперше запускаються в серійне або масове виробництво. Основним показником порівнянної товарної продукції є собівартість одиниці продукції, непорівнянної товарної продукції на 1 рубльтоварной продукції.

Методика розрахунку зниження собівартості за порівнянної і непорівнянної товарної продукції має особливості. Розрахунок зниження собівартості порівнянної товарної продукції включає в себе наступні етапи:

1. Визначається товарний випуск на плановий рік за собівартістю базисного року і за собівартістю планового року

2. Визначається економія від зниження собівартості продукції (грн., тис.руб.):

ЕСТ. с - Едпл х Спл - Едпл х Сб (~).

3. Визначається відсоток зниження собівартості:% сн.с = У (Едпл х Спл) / (1дпл х Сб)} х 100% - Ш (-).

Якщо розрахунок здійснюється до закінчення звітного року, то розраховується очікувана середньорічна собівартість кожного виду в звітному році.

Зниження собівартості непорівнянної товарної продукції здійснюється через показник витрат на 1 карбованець товарної продукції:

1.

За звітом за прошлигй рік визначаються витрати на 1 карбованець товарної продукції (РТП) базисного року:

31ртп б = (1АБ х Сб) / (? {? 6 х 26).

2. Потім розраховуються витрати на майбутній період по планової собівартості і плановим (прогнозованим) цінами:

31ртппл = (? ЦПЛ х Сп / г) / (? Дпл х2пл).

1. Визначається економія на 1 рубльтоварной продукції: Е} ртп = 31ртппл - 31 ртпб (-).

2. Визначається економія на товарний випуск продукції: ЕТВ = Е1ртп х (? Дпл х2т (-)).

3. На закінчення визначається відсоток зниження.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 8.5. Основні показники собівартості товарної продукції, "
 1. 6.2. Особливості опрацювання фінансових питань у проектах бізнес-планів підприємств
  питань економічного і фінансового обгрунтування проектів. Практика показує, що керівники діючих промислових підприємств не завжди мають достатньо навичок роботи з поворотними інвестиційними ресурсами. Це веде до того, що у них виникають проблеми з пошуком і залученням зовнішніх недержавних інвестицій, з розрахунками за кредитами, отриманими на невигідних для підприємства
 2. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ
  питання виходить за рамки даної дисертаційної роботи. У даному випадку можна припустити, що якість прийнятих рішень залежить від кількості (обсягу) інформації, можливості її обробки, а також прикладного характеру інформації та деяких поведінкових аспектів. Обсяг інформації визначається потребою, а також попитом і пропозицією. Якщо інші фактори є константами, то можна
 3. Питання 4.8. Показники відтворення ефективності використання основних засобів.
  Основних фондів визначається не тільки наявністю і складом основних фондів, але і повнотою їх використання протягом розрахункового періоду. Поліпшення використання основних фондів вирішує безліч економічних проблем, спрямованих на підвищення ефективності виробництва: зростання продуктивності праці, зниження собівартості, економія капітальних вкладень, збільшення обсягу випуску продукції,
 4. Питання 8.1. Поняття і види витрат, їх класифікація.
  Основний результуючий показник - маса прибутку. Зниження витрат на виробництво одиниці продукції, що випускається в порівнянні з аналогічним показником у конкурентів покращує фінансовий результат, тобто, зберігши ціну на продукцію, підприємець має можливість отримувати з кожної одиниці додатковий прибуток. Можна зберегти колишню форму доходу на одиницю, знизити її ціну в порівнянні з
 5. Питання 8.4. Калькуляція собівартості і її значення.
  Основним напідприємстві. Він ініціюється полягає в тому, що собівартість одиниці продукції визначається шляхом ділення собівартості товарної продукції на кількість виготовлених виробів. Розрахунково-аналітичний метод. Прямі витрати на одиницю продукції визначаються нормативним розрахунком. Непрямі витрати на одиницю продукції розподіляються пропорційно прийнятій базі. Калькуляція
 6. Питання 8.9. Цінова стратегія фірми.
  Основною масою виробників на ринку, або спробувати реалізувати активну цінову стратегію, що враховує насамперед його власні інтереси. Вибір цінової стратегії, крім того, багато в чому залежить від того, чи пропонує підприємство на ринку новий, модифікований або традиційний товар. При випуску нового товару підприємство вибирає, як правило, одну з наступних цінових стратегій.
 7. Питання 10.3. Методологічні основи планування.
  Основних фондів). Застосовувані техніко-економічні норми і нормативи повинні бути прогресивними, тобто при їх розробці необхідно враховувати сучасний рівень розвитку науки, техніки, технології, організації виробництва і праці, найбільш повно використовувати виробничі потужності і передової виробничий досвід. 303 Найбільш досконалий метод розробки норм -
 8. 4.4. Оцінка економічних результатів управління матеріальної сферою організаційної культури споживчої кооперації
  питанні 4.1. дисертаційної роботи. Оборот основної галузі діяльності споживчої кооперації - роздрібної торгівлі - за період дослідження стабільно зростав і склав у 2003 році 76392,2 млн. рублів.? Динаміка сукупного обсягу діяльності споживчої кооперації Росії за 1999-2003гт. Найменування показників 1999р. 2000р. 2001р. 2002р. 2003р. 2003 до 1999 р., раз
 9. 1.1. Формування національної конкурентоспроможності під впливом інноваційної політики
  питаннями. Конкурентоспроможність - це складна економічна категорія, яка може розглядатися на декількох рівнях: - конкурентоспроможність товару; - конкурентоспроможність товаровиробника (або фірми); - галузева конкурентоспроможність; - конкурентоспроможність країн. Між усіма цими рівнями (типами) конкурентоспроможності існує тісний внутрішня і зовнішня
 10. 2.1.3. Економічні проблеми російських MIIK на сучасному етапі та їх зв'язок з діючою системою оподаткування
  питання стосуються малих нефтяпих компаній навіть більшою мірою, ніж великих нафтових корпорацій, які в силу своєї вертикальної структури і більшого запасу фінансової стійкості не настільки залежні від несприятливих впливів зовнішнього економічного середовища. Однак крім загальних проблем галузі малі компанії стикаються з особливими труднощами, пов'язаними, з одного боку, з об'єктивними
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха