Головна
Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомБізнес-планування → 
« Попередня Наступна »
Халтаева З . Р., Яковлева І.А.. Бізнес-планування: Навчальний посібник. - Улан-Уде, 2005. - 170 с., 2005 - перейти до змісту підручника

ВСТУП


У процесі управління підприємством, бізнесом важливе місце займає бізнес-планування. Знання підходів і методів складання бізнес-планів необхідно для менеджерів, маркетологів, фахівців антикризової команди в процедурах фінансового оздоровлення, зовнішнього управління і в цілому для планування заходів щодо підвищення
конкурентоспроможності підприємства. Важливим завданням розробки бізнес-планів є залучення та обгрунтування інвестицій, в тому числі і зарубіжних, необхідних для здійснення проектів технічного переозброєння, реконструкції підприємств,
виробництва нової продукції.
Навчальний посібник з бізнес-планування розроблено з метою дати студентам основи теорії, методології, практики бізнес-планування та використання програмних засобів розробки бізнес-планів. У зв'язку з поставленою метою розглянута проблема постановки сучасної концепції бізнес-планування, а саме поняття проекту, функції з реалізації бізнес-планування. Також висвітлені питання аналізу здійсненності бізнес-проекту, проблеми типових помилок і недоліків бізнес-планування. Визначено місце бізнес-плану в бізнес-проекті, наводяться методичні підходи до бізнес-планування в різних країнах.
Докладно розглянута методологія застосування ситуаційного аналізу бізнесу. Дана приблизна структура бізнес-плану, розглянуто його основні розділи і додатки. Описано особливості складання бізнес-планів інноваційного проекту, фінансового оздоровлення, а також особливості використання бізнес-плану в діяльності регіональних органів управління.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ВСТУП "
 1. VII. ТЕСТИ
  введення в керівництво «своєї» людини; 62 б) купівлі контрольного пакета акцій; в) встановлення єдиних цін на продукцію; г) встановлення єдиних стандартів виробництва, управління і т.д. Державне або муніципальне торгове підприємство належить до: а) комерційним організаціям; б) некомерційним організаціям. Некомерційною організацією є: а) союзи, б) асоціації;
 2. 1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ПО ВИКОНАННЮ І ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ ОЙ РОБОТИ
  введення і висновок. У вступі обгрунтовується тема контрольної роботи, її актуальність, або з наукової точки зору (ступінь вивченості проблеми, різні теорії, дискусії тощо), або з сучасних позицій. Позначається коло складових її проблем, визначаються цілі, завдання роботи, дається короткий огляд, і аналізуються вивчені джерела та література. У висновку підводяться підсумки
 3. 3. КОРОТКИЙ ЗМІСТ ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ КУРСОВОЇ РОБОТИ
  введенні містяться обгрунтування актуальності теми дослідження для суспільства в цілому і для окремого підприємства. Вказується об'єкт дослідження підприємство, на якому студент проходив виробничу практику. Формується мета і завдання дослідження. Перераховуються методи, застосовувані в ході дослідження. Вказуються джерела первинної та вторинної економічної та комерційної інформації. В
 4. 2. ОБСЯГ І СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ
  Курсова робота, виконувана студентами, які навчаються за спеціальністю 08.03.01 «Комерція (торгова справа)», повинна мати наступну структуру: л ч, Об'єм, Розділи курсової роботи. . (Стор. комп. Тексту) Титульний лист 1 Зміст 1 Вступ 23 Теоретичний розділ (вказується назва) 810 Аналітичний розділ (вказується назва) 1520 Пропозиції та рекомендації (вказується назва) 810
 5. ПРИМІРНИЙ ПЛАН КУРСОВОЇ РОБОТИ Варіант 1
  Тема: Роль маркетингу в організації комерційної діяльності торговельного підприємства ТОВ «Слов'янка». Введення. Теоретичні аспекти та особливості комплексу маркетингу в сучасній торгівлі. Стан маркетингу на досліджуваному підприємстві торгівлі. Коротка организационноэкономическая характеристика ТОВ «Слов'янка». Аналіз ситуації, кон'юнктури ринку. Асортиментна стратегія магазина.
 6. Варіант 2
  Тема: Оптова торгівля підприємства ВАТ «Сосновський маслоробстві носиродельних завод» Введення. Теоретичні аспекти оптової торгівлі в сучасних умовах. Сутність, принципи і методи оптової торгівлі. Основні форми оптової торгівлі. Організація оптової торгівлі у ВАТ «Сосновський олійницю сироробний завод» Короткий аналіз фінансового стану підприємства. Система договірних відносин з
 7. 1.2. Світові тенденції розвитку малого підприємництва
  введення, організаційні нововведення відкривають особливі перспективи для невеликих компаній. Критика «гігантизму» простежувалася у німецького дослідника Фріца Шумахера. У 1973 році він написав роботу «Краса малого: дослідження економіки та її значення для людини». Основна проблема, яка займала Ф. Шумахера, це проблема оптимального розміру організації і критика тенденції організацій до
 8. 3.1. Венчурний механізм підтримки малого бізнесу
  введенням нового податкового законодавства, зокрема, Федерального закону «Про внесення змін і доповнень у частину другу Податкового кодексу Російської Федерації і деякі інші акти законодавства Російської Федерації про податки і збори, а також про визнання такими, що втратили чинність окремих актів (положень актів) законодавства Російської Федерації про податки і збори », скасовано пільги з
 9. 12.5. Формування асортименту товарів у магазині
  введення в асортимент виробів імпульсивного й оновлення товарів альтернативного попиту. Забезпечення необхідного рівня обслуговування покупців і зростання основних економічних показників діяльності торгового підприємства в значній мірі залежить від правильного формування асортименту товарів в магазинах. Формування асортименту є процес підбору для реалізації в
 10. Додаткова література
  Цивільний кодекс Російської Федерації: Ч. 1-2: По сост. на 1 січня. 1998 р. - М.: МАУП, 1998. - 489 с. Ананьін О. Дослідницька програма Торстейна Веблена: 100 років потому / О. Ананьін / / Питання економіки. - 1999. - № 11. 49-62. Афанасьєв М. 1000 років підприємництва на Русі: від Рюрика до Горбачова / М. Афанасьєв / / Ризик. - 1991. - № 2. - С. 74-84. Бєлоусов В.І. Інфраструктура